סקירת ספרות – טכנולוגיה וההתפתחות בהוראת מתמטיקה

בסמינריון איכותני בחינוך, קיים פרק רקע תיאורטי אשר מהווה סקירת ספרות בנוסף לפרק ממצאים איכותני. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות בניהול בינ”ל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לחלק סקירת ספרות – טכנולוגיה וההתפתחות בהוראת מתמטיקה מתוך עבודה מלאה בנושא שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

סקירת ספרות – טכנולוגיה וההתפתחות בהוראת מתמטיקה

הכנסת כלים טכנולוגים בהוראה מתמטיקה בבית הספר היסודי התפתח באופן משמעותי הודות להכנסת מחשבים בבתי הספר, הן במסגרת של “חדש מחשבים” שאליו מגיעים התלמידים בתדירות משתנה, הן באמצעות שימוש במקרנים ממחשב בודד בכיתה, והן בשימוש מחשב אישי, מחשב נייד או טאבלט לשימוש אישי של כל תלמיד בכיתה.

קלמנס מציין ששיעור המחשבים לתלמיד בבתי ספר בארה”ב ירד מ-1:125 לשנת 1984 ל-1:10 בשנת 1997 (Clemens. 2002). יש לשער שכיום שיעור זה נמוך אף יותר ובמקרים מסויימים מגיע ל-1:1, הודות להשקעות הגדולות בנושא מצד ממשלת ארה”ב והמדיניות “הבא את המחשב / טאבלט מהבית” (BYOD).

בחינוך היסודי, ואף בחינוך טרום יסודי, מורים רבים משתמשים במשחקים מבוססי מחשב או יישומונים לתמיכה בהוראת מקצועות שונים, בהן גם מתמטיקה. לרשות המורים כמות גדולה מאד של יישומונים שפותחו במטרה לסייע בהוראת מתמטיקה. אלה הם יישומונים שבדרך כלל מותאמים לתכניות הלימודים מבחינת התוכן ולגילאי הילדים מבחינת העיצוב וההפעלה[1]. לעומת משחקי מחשב או יישומונים שפותחו ספציפית ככלי עזר להוראה ולמידה מתמטיקה, השימוש בגליונות אלקטרונים שלא פותחו במקור כעזרי הוראה או למידה, כמו תכנת אקסל, הנו חדש יותר.

סקירת ספרות - טכנולוגיה וההתפתחות בהוראת מתמטיקה
סקירת ספרות – טכנולוגיה וההתפתחות בהוראת מתמטיקה

אם זאת, יותר ויותר מורים משתמשים בגיליונות אלקטרונים, ובמיוחד בתכנת אקסל, ככלי עזר משמותי להוראת מתמטיקה גם בבית הספר היסודי[2].

בארץ מתקיימות מגמות דומות. אלגלי וקלמן סוקרים את ההתפתחות ההיסטורית של תכניות התקשוב במערכת החינוך בישראל. הם טוענים שמאז שנות השמונים של המאה הקודמת הוכרזו תריסר תכניות תקשוב לאומיות של מערכת החינוך הישראלית, ואף מבחינים בחוסר עקביות במספר תחומים מרכזיים בסידרת התכניות האלו (אלגלי וקלמן, 2011). עם זאת, גם אם מקבלים את טענת החוקרים בנושא חוסר העקביות בקביעת מדיניות בנושא של הכנסת טכנולוגיה במערכת החינוך הישראלית, עצם הריבוי בעיסוק בנושא מצד קובעי מדיניות בחינוך מוכיח את מידת העניין שלהם בנושא.

על אף העדר נתונים מדויקים לגבי היקף השימוש בגיליונות אלקטרונים בכלל ובתכנת אקסל בפרט בקרב המורים במערכת החינוך במדינת ישראל, אנו סבורים שהשימוש בכלים אלה הולך ומתרחב. הערכה זו מתבססת גם על המאמצים של משרד החינוך להכשרת מורים בשימוש בטכנולוגיות למידה במסגרת המדיניות להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 בכל הרמות.[3]

ההכרה ביכולות של תכנת אקסל ככלי בעל משמעות בהוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי בא ידי ביטוי בתכנית “מחו”ג – פתרון בעיות במתמטיקה בשימוש גיליון אלקטרוני לכיתות ד-ו”, שפותח על ידי צוות הוראה מתמטיקה במכללת בית ברל. התכנית מוצגת כבעלת “התפיסה הפדגוגית שבבסיס הפעלת הפרויקט בכיתות היא של פעילויות מודולריות ארוכות טווח (פרויקטים.(“[4]

בנוסף, מסמך של משרד החינוך משנת 2005 מציין שהשימוש הנפוץ ביותר של מחשבים בבתי הספר הנו שימוש בתכנות אופיס וגלישת ברשת האינטרנט (משרד החינוך, המינהל למדע ולטכנולוגיה, 2005).

היבט נוסף ביתרונות שימוש באמצעים ממוחשבים בהוראת מתמטיקה נובע האינטראקציות בין ילדים למחשבים, ובמיוחד עם מחשבים ניידים, מחשבי כף יד או עם טאבלט. מחקרים מצאו מתאם בין ביטחון עצמי של ילדים בגילי הכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי בהקשר ליכולתם לתפעל בקלות אמצעים כאלה, לבין תוצאות למידה (Dowker et al, 2012).


[1] דוגמה למבחר הגדול של יישומונים להוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי ניתן למצוא באתר של המרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי, המופעל באוניברסיטת חיפה (http://ymath.haifa.ac.il/?option=com_content&view=article&id=165&Itemid=76).

ישומטיקה, אתר של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך, גם מספק מבחר גדול של יישומונים להוראת מתמטיקה בבית הספר היסודי (https://yisumatica.org.il/).

[2] בשרת האינטרנט ניתן למצוא מספר רב של דוגמאות של מורים המשתמשים באופן מאד יצירתי באקסל להוראת מתמטיקה. רק לצורך הדגמה נציין את האתרים האלה:

https://mathslinks.net/excel

[3] ראה למשל בפורטל של אגף למדע וטכנולוגיה של משרד החינוך: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/MadaTech

[4] http://www.beitberl.ac.il/centers/mathmatika/bet%20yotzer/Pages/mahog.aspx

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות