סקירת ספרות ניהול בין-לאומי – הקשר בין תרבות ארגונית לתרבות לאומית – המשך

סמינריון בניהול בין-אומי של האוניברסיטה הפתוחה מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות בניהול בינ”ל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לחלק סקירת ספרות והמשך בנושא לחץ ומתח בתפקידי המוצבות סמינריון ניהול בינ”ל בנושא לחץ ומתח בתפקידי המוצבות

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

ניהול בינלאומי – סקירת ספרות – הקשר בין תרבות ארגונית לתרבות לאומית

 להלן ייסקרו בקצרה שני הצדיים: הטיעונים התיאורטיים המועלים במחקרים השונים, להשפעה השלילית של הבדלי תרבות על ביצועי המיזוג והרכישה מצביעים ומדגישים בעיקר את הבעיות המתהוות בתהליכי האינטגרציה המתבצעים לאחר סגירת מיזוג או רכישה של ארגונים הבאים מרקע תרבותי לאומי וארגוני שונה. לעיתים קרובות מועלית הטענה כי דרכים שונות לעשיית עסקים, התנגשויות בין סגנונות ניהול שונים לבין השקפת עולם וחינוך שונה של העובדים ברמות השונות, מבנים ותצורות תהליכים ארגוניים ומנהליים שאינם תואמים, הם הגורמים הפוגעים בתדירות גבוהה ביעילות התהליך של האינטגרציה וכתוצאה מכך מכניסים את כל תהליך המיזוג או הרכישה לסיכוי גבוה של כישלון (Rottig, 2017). חוקרים נוספים מעלים את הטענה כי העלויות הגבוהות הכרוכות בשילוב הצוות הניהולי והתהליכים הארגוניים והתקשורתיים של החברה הנרכשת או הממוזגת, יגדלו יותר ממה שנצפה לפני הביצוע וזאת כתוצאה מהבדלים בתרבות הלאומית המשליכים על התרבות הארגונית. נטען עוד על ידי מספר החוקרים כי ככל שקיים מרחק תרבותי גדול יותר בין שתי מדינות, כך גדלה ההסתברות שהמאפיינים הארגוניים ובמיוחד כל מכלול התרבות הארגונית של החברה הרוכשת או ממזגת ושל החברה הנרכשת או ממוזגת, יהיו שונים. דבר זה מוביל בהכרח ליצירת אי התאמות ארגוניות וכתוצאה ישירה מכך להגעה לעלויות גבוהות יותר ולוחות זמנים ארוכים יותר של תהליך האינטגרציה (Rottig, 2017). לסיכום, מחקרים רבים טוענים כי הבדלים בתרבות הן הלאומית והן הארגונית, יובילו להגדלת העלויות ולוחות הזמנים בתהליכי האינטגרציה וישפיעו לרעה על ביצועי מהלך המיזוג או הרכישה. לעומת זאת במחקרים נוספים פותחו הסברים ומודלים תיאורטיים המציגים את ההשפעה החיובית של הבדלי תרבות לאומית וארגונית על ביצועים של מיזוגים ורכישות. אחד ההסברים מתבסס על נקודת המבט של גישת המשאבים. בגישה זו חברות נבדלות זו מזו בהיבטי יעילות וזאת עקב ההבדלים ביתרון התחרותי והשיווקי שלהן כתוצאה מנתינה או מרכישה של משאבים, הן חומריים כגון ידע וטכנולוגיה והן אנושיים וארגוניים כגון תהליכי עבודה, ניסיון של עובדים ומנהלים ודרכי התנהלות בסביבה בה פועלת החברה. כדוגמא נטען כי על ידי תהליכים של מיזוגים ורכישות החוצים גבולות תרבותיים לאומיים (המשפיעים על תרבות ארגונית), החברה הרוכשת או ממזגת יכולה להיכנס ליישומים והתנהלות בעלי עלויות אלטרנטיביות גבוהות, אשר כבר מוטמעים בתרבות הלאומית ואינם קיימים בתרבות או בשווקים שבה היא פועלת במקור. בצורה כזאת יושג שיפור בביצועים ובתחרותיות בעלויות נמוכות. מחקרים נוספים אשר התבססו גם הם על גישה זאת טוענים כי חברות יכולות לשפר באופן משמעותי את ביצועיהן ואת רמת התחרותיות שלהן על ידי ביצוע מיזוג או רכישה של חברות רב לאומיות בהן יש מגוון תרבותי לאומי וארגוני ואופן זה ליצור ולקבל גישה למשאבים מגוונים יותר. במחקרים שונים נמצאה תמיכה על ידי ניתוח אמפירי לגישות אלו והראו כי הבדלים בתרבות ארגונית ולאומית הינם דווקא בעלי פוטנציאל להזדמנויות רכישה  של יתרון תחרותי המבוסס על ידע ייחודי וחדש, תהליכי עבודה מקוריים, חשיבה חדשנית וסגנון ניהול שיכולים להביא לחברה תועלות עסקיות שיעלו על העלויות הגבוהות הנדרשות בביצוע ההתאמות הנדרשות במהלך המיזוג או הרכישה (Rottig, 2017). הנמקה וביסוס נוספים על השפעה החיובית הקיימת בשל הבדלי תרבות אירגונית או לאומית, על הצלחה של מיזוג או הרכישה מובאת על ידי תיאוריית הרשת, ובמיוחד בתיאוריה של חורים מבניים המתייחסת לקבוצות שונות שבמצב רגיל אין ביניהן קשר או תהליכי החלפת ידע ומידע. במידה ונוצר קשר בין הקבוצות האלו כתוצאה ממיזוג של ארגונים ומחלקות וחטיבות בתוך חברות, יש אפשרות למנף אותו להחלפת ורכישת ידע ומידע, הן פורמליים והן לא פורמליים. החברה הרוכשת יכולה לקבל  גישה לרשתות קשרים והחלפת ידע בעלת ערך גדול וזאת על ידי רכישה או מיזוג של ארגונים המאופיינים בתרבויות ארגוניות ולאומיות שונות. למרות הקושי והעלויות בביצוע תהליך השילוב של רשתות מגוונות אלו לתוך אלו הקיימות בארגון, הרי שהיתרונות לטווח הארוך הינם בעלי פוטנציאל להיות גבוהים בהרבה מהעלויות ליישום בטווח קצר (,Rottig, 2017).

ניתן לסכם ולומר כי קיים קשר הדוק בין התרבות הלאומית לבין התרבות האירגונית. מאפייני התרבות הלאומית בה בהתבסס על שיקולים אלה משוער כי הבדלי תרבות ארגוניים ולאומיים משפיעים לטובה על ביצועי הרכישות.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות