סקירת ספרות – שיתוף פעולה בין צוותים – סמינריון בחינוך

סמינריון בחינוך מכיל פרקים רבים. הכתיבה היא בהתאם לכללי ה-APA וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות משפטיות על ידי מחלקה משפטית מצטיינת.

פה יש דוגמא יפה לחלק סקירת ספרות והמשך לסמינריון משפטי בנושא בת השרות כתומכת למידה בבית הספר היסודי

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

סקירת ספרות – סמנריון בחינוך – בת השרות כתומכת למידה בבית הספר היסודי

מחקרים אלו מדגימים את החשיבות של הכנת הצוות החינוכי להתמודדות עם הילד המשולב, הכנה התורמת הן לצוות החינוכי והן לילד המשולב. טרם נעשו מחקרים אשר בחנו את ההשפעה של בנות השירות על הילדים המשולבים, אך ניתן להבין כי באם ההשפעה של החברים לכיתה ושל הצוות החינוכי הופכת משמעותית יותר כאשר היא מכוונת ומובנית, כך גם ההשפעה של בנות השירות הלאומי כתומכות למידה. כמו כן, ניתן למצוא מחקרים מן העולם אשר מדגימים את ההשפעה החיובית של מתנדבים על ילדים על הספקטרום האוטיסטי- כך למשל מחקרם של ניטו ואחרים  (Nieto et el…, 2015 ) שמצא כי תכנית התערבות של סטודנטים מתנדבים שעבדו עם אנשים עם אוטיזם בקהילה , הובילה לרמות סיפוק הן של המתנדבים והן של בעלי המוגבלות כאשר האספקט המוערך ביותר היה היותה של התכנית תכנית מובנית והתמיכה וההכשרה שקיבלו המתנדבים. להלן אדון בשיתוף פעולה בין צוותים ובהשפעתו על הילד המשולב.

1.4 שיתוף פעולה בין צוותים

בעשורים האחרונים קיימת הסכמה בקרב חוקרים ואנשי מקצוע, ששיתוף פעולה בצוות רב – מקצועי הפך להיות מרכיב חשוב באופן מיוחד במסגרות החינוך המיוחד ובעבודה עם ילדים עם צרכים מיוחדים.

המושג שיתוף פעולה עצמו הוא מושג מורכב. בעבודה זו אין ברצוני להתמקד בשיתוף פעולה בין-מקצועי התואם את  הגדרתה של ריד ועמיתיו (Reid et al., 1996 בתוך: איגל, 2006). כי “שיתוף פעולה הוא “מושג מטריה”, המכסה מגוון מצבים שבהם עבודתו של מומחה אחד חוברת ומתקשרת לעבודה של מומחה אחר”, אלא אני מתבססת על “שיתוף פעולה” על פי הגדרתה של הורנבי (Hornby, 1993 בתוך: איגל, 2006).) אשר משתמשת במושג שיתוף פעולה כמושג מקיף, כדי לתאר מערכת יחסים, המבוססת על עבודת יחד ומכוונת להשגת מטרה משותפת, הגדרה התואמת את שיתוף הפעולה האפשרי בין הצוות המקצועי בבית הספר לבין הצוות הלא מקצועי, בנות השירות הלאומי.

1.4.1 עבודה צוותית עם ילדים בעלי מוגבלות תקשורת

לטענתה של חצרוני (2010) עבודת צוות היא ציר מרכזי ותנאי הכרחי להתערבות של תקשורת תומכת חליפית לבעלי לקויות תקשורת ושיתוף הפעולה בין אנשי מקצוע מתחומים שונים, וביניהם לבין אנשים משמעותיים בחייו של היחיד, והיא  הדרך הרצויה להשגת המטרות של ההתערבות.  לטענתה, אחד העקרונות החשובים בהצלחתה של ההתערבות הוא כי קבלת ההחלטות וההפעלה של תכנית ההתערבות לא יתבצעו בידי אדם יחיד, אלא בסיעור מוחין ובשיתוף פעולה של קבוצת אנשים בעלי ידע בתחומים שונים ובעלי מיומנויות שונות ומגוונות.

כך לטענתה, חשוב לשלב בצוות משתתפים הקשורים לסביבות חייו השונות של היחיד, וכן חשוב להתייחס אל כל חברי הצוות כאל שותפים שווים לתהליך ההתערבות. גישה של שיתוף פעולה בין חברי הצוות גורמת לכל אחד מהשותפים לצוות לשתף את האחרים בידע ובניסיון שצבר, להשתמש בתחום עבודתו ובידע שהוא מקבל מהם.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות