עבודה התנהגות צרכנים

עבודה אקדמית בהתנהגות צרכנים מבקשת ליישם תאוריות בסיסיות על התנהגות הצרכן תוך כדי הדגשת החשיבות והמשמעות שלהן בניהול השיווק.  התחום של התנהגות צרכנים הוא תת ענף של השיווק ומתבסס על תיאוריות שונות מתחום הפסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. הדגש של תחום זה הוא על התהליכים שמניעים על הצרכנים והגורמים המשפיעים עליהם.

במכללות ובאוניברסיטאות השונות נלמד הקורס בצורות שונות והעבודות הם שונות במוסדות השונים. עבודה ב התנהגות צרכנים יכולה לכלול אירוע קייס אשר במסגרתו נדרש הסטודנט לנתח אירוע שלם על סמך מוצר ספציפי אותו הוא בוחר ומנתח בהיבטים שונים אותו מדגיש המרצה. סגנון זה מיושם רבות ב מרכז ללימודים אקדמיים.

גישה שונה לעבודה זו מיושמת ב המרכז האקדמי כרמל  בו בעבודה עצמה מוגד האירוע והמוצר ואז הסטודנט מתבקש לנתח את האירוע לפי מודלים שונים אותם למד בכיתה ולחלופין, לספק דוגמאות שונות בהן מיושמות טכניקות שונות מתחום ההתנהגות הארגונית. העבודה היא מורכבת ודורשת חיפושי מידע שונים.

בעיקרון,  העבודות במכללות והאוניברסיטאות השונות בתחום של התנהגות ארגונית שונות מהאחת לשניה כי כל מקום מלמד את הקורס אחרת עם דגשים שונים ולכן יש חשיבות גדולה להיכרות מוקדמת עם החומר וליכולת של הסטודנט להעביר סיכומים טובים של החומר מהקורס כפי שנלמד באותה שנה.

עבודה אקדמית התנהגות צרכנים

נושאים שיכולים להופיע במסדרת העבודה (מתוך עבודות ב- מרכז ללימודים אקדמיים ו- המרכז האקדמי כרמל):

– שיווק מסורתי לעומת שיווק עם מתן ערך ושימור הצרכן
(Traditional Marketing vs Value and Retention Marketing)

– ניתח קהל מטרה לפי: ניתוח פרופיל הצרכן, בסיסי ומשתני פילוח (למשל: גיל, מין, השכלה, מצב סוציו אקונומי, מגורים, מקצוע, הכנסה, הרגלי שעות הפנאי וכו’), ממי וממה מושפע, מהן קבוצות המשנה המשפיעות עליו, סוכני השפעה, דחפיו (התנייות).

– סוגי צרכנים שונים לפי מודל VALS (Values and Lifestyles): חדשניים (innovators), חושבים (thinkers), הישגיים (achievers), שואפים (strivers)

– צורך והנעה, בניית ההכרה בצורך: צרכי הצרכן ויצירתם, מניעים (מודלים).  כיצד ניתן יהיה לבנות קניית דחף, למרות שזוהי מעורבות גבוהה. מודלים עיקריים:  מודל רצוי-מצוי והפערים, מודל ובר

– הצרכים של הצרכנים השונים – כוח, השתייכות ו- הישגיות.

– חיפוש ועיבוד מידע: מהו תהליך החיפוש אחר המידע (פנימי וחיצוני), סכימות, כיצד נעשה עיבוד המידע. בניית מסרים שיהיו זכירים בזיכרון לטווח קצר וארוך, שתבטיח יכולת שליפה מהירה מהזיכרון. בידול התהליך, מיצוב המוצר ובניית מפה תפיסתית לפי  דיאגרמת נחש ומודל בגשטאלט.

– סוגי אישיות (personalities) שונים: צרכנים דוגמטיים (dogmatic), צרכנים עם הכוונה פנימית (inner directed), צרכנים עם סף גירוי אופטימלי גבוה (high optimum stimulation levels), צרכנים עם צורך קוגניטיבי גבוה ( high need for cognition), צרכנים וורבליים (verbalizers)

– גורמי הגירוי השונים (stimulus factors) בהתניה קלאסית (classical conditioning): גירוי בלתי מותנה, גירוי מותנה, תגובה בלתי מותנית, תגובה מותנית   (unconditioned stimulus, conditioned stimulus, unconditioned response, conditioned response)

– תהליכי בניית התפיסה,(חשיפה, קשב, פירוש) גורמי הקשב, ציפיות, פירוש וארגון תפיסתי בהתייחס למוצר.

– בנית עמדות חיוביות ומתאימות למוצר תוך שימוש ברגשי הכרתי התנהגותי. שינוי עמדות תוך שימוש במודלים קולמן ו- ELM.

– הערכת חלופות: כיצד הצרכן מקבל החלטה . דגש על מודל פישביין המורחב, כולל ניתוח, חישוב והסבר.הערת חלופות ללא מידע – כיצד מחליט הצרכן ללא מידע מוקדם/מלא

– הליך השכנוע, שינוי עמדה, תמריצים, תחבולות מכירה (כולל תיאורית הפרוספקט) רלוונטיים לקניה. מודלים של התרצות הזדהות הפנמה.

לסיכום, עבודה אקדמית ב התנהגות צרכנים היא עבודה יישומית הדורשת ישום של החומר הנלמד בסיטואציות שונות ובסביבת עסקים עדכנית. יש להכיר היטב את עולם המונחים של התנהגות צרכנים ולדעת מה היו הדגשים של המרצה במהלך הקורס.

זקוקים לעזרה? אשמח לסייע.

צרו קשר עוד היום לקבלת הצעת מחיר ולהתרשמות

[contact-form-7 id=”71″ title=”טופס יצירת קשר 1″]

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות