עבודה סוציאלית קהילתית – אוניברסיטת חיפה – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס עבודה סוציאלית קהילתית אשר נלמד ב אוניברסיטת חיפה על ידי ד”ר יוסי כורזים. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

יש לעסוק במיפוי ובאבחון של בעיה ו/או מצב חברתי בלתי רצוי בקהילה גיאוגרפית ו/או פונקציונאלית. על בסיס המיפוי והאבחון הקהילתי, יש להצביע בסוף העבודה, על כיוונים ראשוניים של התערבות בקהילה, על-מנת לשפר בה את איכות החיים של קבוצות אנשים מוגדרות.

להלן הצעה לעיקרי המבנה, על-פי קובץ התדריכים והמצגת. ניתן לשלב בין השניים בדרך המתאימה:

 1. הגדרת הקהילה-

א. יש לתאר ולהגדר את הקהילה אשר בה זוהה מצב חברתי בלתי רצוי ואת סביבתה האידיאולוגית והחברתית. להסביר מדוע נבחרה קהילה זו ולנמק מדוע נבחרה הגדרה זו.

ב. להציג מידע היסטורי ונתוני רקע על התפתחות המצב החברתי הבלתי רצוי בקהילה שנבחרה, כמקובל.

 

סקירה תיאורטית – דיני רווחה – אוניברסיטת תל-אביב

אחריות המעסיקים:

 • חוק דמי מחלה, התשל״ו 1976
 • חוק עבודת נשים, התשי״ד 1954
 • חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג 1963, סעיפים 6-8
 • חוק הביטוח הלאומי , פרק ג: ביטוח אמהות
 • בשא 5712/03 פנחס שטיינברג נ’ חברת החשמל לישראל בע”מ (30.12.2003)
 • לילך לוריא, דיני עבודה ורווחה במאה העשרים ואחת (2013), פרק חמישי

אחריות החברה האזרחית:

 • ישי מנוחין, אקטיביזם ושינוי חברתי (2010)
 • יובל אלבשן, “בין משפט למחאה”, ספר ברק 139 (2009)
 • זאב רוזנהק ומיכאל שלו, “הכלכלה הפוליטית של מחאת 2011: ניתוח דורי ומעמדי”, תיאוריה וביקורת 41, ע’ 45 (2013).

אחריות המשפחה:

 • עב”ל 20952-04-11 אהוד יאיר ואח’  – המוסד לביטוח לאומי ואח’, (20.11.2015)
 • ב״ל (ת״א)  1277-06-15 פ.א. פ.ר. – המוסד לביטוח לאומי (12.1.2017)

סיכום: הגברת התעסוקה ומותה של תוכנית וויסקונסין:

 • חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס”ד – 2004, פרק ז’: שילוב מקבלי גמלאות בעבודה (הוראת שעה).
 • א’ גידנס הדרך השלישית (הוצאה עברית: תל אביב, 2000) עמודים 136-154.
 • אבישי בניש, “יישום ‘תוכנית ויסקונסין’ בישראל – היבטים משפטיים”, עבודה חברה ומשפט יא (תשס”ו) 121
 • עב (י-ם)  1506/06 מגבה רגווי—תוכנית מהל“ב—ועדת הערר  (14.6.2006)
 • ע”ע 68/07 יצחק לוגסי נ’ משרד התעשיה המסחר והתעסוקה (30.5.2007)
 • הצעת חוק לעידוד יציאה לעבודה (11.6.2013)
 • אורי טל-ספירו, התוכנית לשילובם של מקבלי הבטחת הכנסה בשוק העבודה (המרכז למחקר ולמידע בכנסת, 10.12.2013)

 

סמינריון בכלכלה – סטיסטיקה – אוניברסיטת תל-אביב

ב. איזה לוח סטטיסטי נוצר בעקבות הכנסת הנתונים לטבלה.

ג. מהו נפל מקרי, ובמה הוא שונה מנפל מכוון?

נושא שני: הצגה גרפית:

 1. בהמשך ללוח הסטטיסטי שנוצר, איזו הצגה גרפית נכונה למשתנה מספר נפשות במשפחה?
 2. ליצור את ההצגה הגרפית המתאימה בהתאם למשתנה .

לסיכום, סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות ב עבודה סוציאלית קהילתית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות