עבודה סמינריון משפטים שוויון הזדמנויות | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית


סמינריון משפטים שוויון הזדמנויות

הפליה בעבודה בשל נטייה מינית.

ספרות

 

בג”צ דנילוביץ

 

 

6.על העדפה מתקנת ועקרון השוויון

ספרות

 

*ד”ר סטיבן פלאוט  – העדפה מקלקלת-משפט וממשל כרך ג’ עמוד 235 אוגוסט 1995

*פרופ’ פרנסיס רדאי  על העדפה מתקנת-משפט וממשל כרך ג’ ע’ 145 – 8/1995

*בג”צ  מילר

פ’ רדאי, “על השוויון” מעמד האישה בחברה ובמשפט (שוקן, בעריכת פ’ רדאי, כ’ שלו, מ’ ליבן-קובי, תשנ”ה) 19, 36-

רדאי בהקשר לשוויון בין המינים, במאמרה “דיני עבודה ויחסי עבודה ­מגמות ותפניות בשנת 1988” שנתון משפט העבודה א (תש”ן) 161, 172, לעניין שוויון הזדמנויות לנשים):

*פ’ רדאי בהקשר לשוויון בין המינים, במאמרה “דיני עבודה ויחסי עבודה ­מגמות ותפניות בשנת 1988” שנתון משפט העבודה א (תש”ן) 161, 172, לעניין שוויון הזדמנויות לנשים):

*פ’ רדאי, “נשים בשוק התעסוקה” מעמד האישה בחברה ובמשפט הנ”ל, בעמ’ .6

*השוויון בפני החוק – יצחק זמיר ומשה סובל -משפט וממשל ה’ תש”ס עמוד165

*פ’ רדאי ,על השוויון,משפטים כד (1994) 241

עבודה סמינריונית משפטים שוויון הזדמנויות | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית
עבודה סמינריונית משפטים שוויון הזדמנויות | עזרה בכתיבת עבודה סמינריונית

7.דרכים לנטרול  שונות כדי להשיג שוויון

 

ספרות

*בג”צ מילר

*חוק עבודת נשים, תשי”ד-1954

פ’ רדאי בהקשר לשוויון בין המינים, במאמרה “דיני עבודה ויחסי עבודה ­מגמות ותפניות בשנת 1988” שנתון משפט העבודה א (תש”ן) 161, 172, לעניין שוויון הזדמנויות לנשים

*פ’ רדאי, “נשים בשוק התעסוקה” מעמד האישה בחברה ובמשפט הנ”ל, בעמ’ .64

בג”צ מילר

*אפליית גברים בצה”ל (בעקבות בג”צ מילר)-יוסי נחושתן- המשפט כרך ד’

 

 

 

8.התנגשויות של ערכים והאיזון ביניהם

 

ספרות

*ברק, בספרו הנ”ל, כרך ג, בעמ’ 220; כרך ב, בעמ’ 688- 693והאסמכתאות הנזכרות שם).

*פרופ’ ברק בהקשר להתנגשות בין שלום הציבור וחופש הביטוי בספרו הנ”ל, כרך ב, בעמ’ 693:.

*הקדמה לשער השוויון –שרון רבין,מרגליות – עבודה חברה ומשפט  עמוד 190

השופט אור בבגצ 5394/92

רובינשטיין-המשפט הקונסטוטיציוני של מדינת ישראל (הוצאת שוקן)

ב.ג.צ. 246/81 אגודת דרך ארץ נ. רשות השידור

9022-06-10 בית דין לעבודה ירושלים, נמרי נ’ ביס לבנות לבנות ואח’

נ”ב/4/12 ההסתדרות הכללית ואגוד קציני הים נ. צים חברת השיט( 27/6/93

98/ 400024 ההסתדרות העובדים החדשה-האגוד הארצי לקציני הים נ. צים חברת השיט ואח” (28/6/2000)

 

 

 

אנחנו כמובן נשמח לעזור בכל עבודה בה תבחרו!

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות