עבודה סמינריונית לדוגמא – הון שחור

ישנה עדות לכך שמאמצי אכיפה אינם יכולים להסביר באופן מלא את ההיענות לתשלום מיסים מחד, או את ההעלמות המס מאידך. הגורמים להעלמות מס הן בחלקן משותפות לכל המדינות, ובחלקן ייחודיות לכל מדינה ולתרבותה, אבל תופעת ההון השחור קיימת בכל המדינות, אלא שקיימים הבדלים ניכרים במימדיה. שוויץ נחשבת למדינה שבה אחוז ההון השחור הוא בין הנמוכים בעולם, כ-8%, ואילו הודו נחשבת לכזו שבה ההון השחור משמעותי ודומיננטי בכל מיגזרי המשק של המדינה, ועומד על כ-50%. יחד עם זאת, אכיפת המיסים בשוויץ היא נמוכה. ישראל נמצאת בעלייה מבחינת אחוז ההון השחור, ובשנה האחרונה הגיע שיעור ההון השחור ל-22%. בסיכום זה נעשה ניסיון למצוא את הגורמים שיכולים להביא למיתונו של ההון השחור בישראל, תוך התייחסות משווה לשוויץ ולהודו.

הון שחור הוא אותו נתח בפעילות הכלכלית שאינו מופיע בנתונים על התוצר המקומי הגולמי (תמ”ג). במילים יומיומיות, זהו הון שהתקבל באופן לא חוקי, מפני שלא הוצהר לרשויות המס, או הון שעבר בעסקים מבלי שנגזר ממנו אחוז המס לפי חוק. הון שחור נקרא לעיתים גם העלמת מס, מכיוון שבמהלך העיסקאות המערבות אותו, הועלם מס מרשויות המס, או כלכלה שחורה, או כלכלת צל.

עבודה סמינריונית לדוגמא – רשימת המקורות

לוקר ה’,  אשר מ’, לנדס פ’, יצחק מ’, מנדלסון ע’, סופר א’, נזרי ר’, שפר י’, ברקן א’, (2014). דו”ח הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי.

Feld, L.P., Frey, B.S. (2006). Tax evasion in Switzerland: The roles of deterrence and tax morale, Institute of Empirical Research in Economics University of Zurich.

Kaur, M., Akriti, (2015). Black money in India: Current status and impact on economy, Abhinav National Monthly Refereed Journal of Research in Commerce & Management Vol. 4 (4) pp 34-40

Schneider, F., Buehn, A., & Montenegro, C.E. (2010). Shadow Economic all Over the World, Policy Research Working Paper 5356.

Schnieder, F., Buehn, A., (2012). Shadow economies in highly developed OECD countries: What are the driving forces? IZA DP  No. 6891.

Torgler, B., Schneide, F. (2004). Does culture influence tax morale? Evidence from different European countries, Crema, Center for Research in Economic, Management and the Arts.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות