עבודה סמינריונית לדוגמא – השפעת סיכון על התנהגות משקיעים

 

סיכון פיננסי ניתן להבנה כמצב שבו תיתכן שחיקה בהון של חברה או אדם פרטי, כתוצאה מסיבות מגוונות, שחלקן בשליטתו של בעל ההון, וחלקן לא בשליטתו. כלומר, ערך ההון ושוויו עשוי להשתנות כתוצאה מגורמים שונים, שלא תמיד קשורים בפעילות של בעל ההון.

במצב זה ייתכן הפסד כתוצאה מההבדל בין הכסף הנכנס העתידי, לבין זה היוצא העתידי, של אותה חברה או אדם פרטי, הבדל שאינו קשור בהכרח לאופן ההתנהלות או התפקוד של החברה או האדם הפרטי, והוא יכול לנבוע ממספר גורמים אובייקטיביים.

בדרך כלל הגורמים הנפוצים לסיכון פיננסי הם: הבדלים בשערי ריבית, ירידות או עליות של שערי החליפין בין מטבעות, שינויים בזמני יציאת וכניסת כספים, מדד הבורסה, שינויים במחירי הנפט או חומרי גלם, וכיוצא בזה. לדוגמא, כאשר חברה או אדם פרטי מבססים את ההשקעה, או העסק שלהם, על קנייה במטבע אחד, ועל מכירה במטבע אחר, צפויה להיות שחיקה משמעותית בכספי החברה או האדם הפרטי, בגלל הבדלי השערים במטבעות.

עבודה סמינריונית לדוגמא – רשימת המקורות

Abel, A.B. (1983). Optimal investment under uncertainty, The American Economic Review Vol. 73 (1) pp 228-233

Hartog, J., Ferrer-i-Carbonell, A., Jonker, N., (2002). Linking measured risk aversion to individual characteristics, Kyklos, International Review for Social Sciences, Vol. 55 (1) pp3-26

Mather, M., Mazar, N., Gorlick, M.A., Lighthall, N.R., Burgeno, J., Schoeke, A., Ariely, D. (2012). Risk preferences and aging: The “certainty effect” in older adult’s decision making, Psychology and Aging Vol. 27 (4) pp 801-816

Morin, R.A., Suarez, F. (1983). Risk aversion revisited, Journal of Finance Vol. 38 pp 1201-1216.

Outreville J.F. (2015). The relationship between relative risk aversion and the level of education: a survey and implications for the demand for life insurance, Journal of Economic surveys Vol. 29 (1) pp. 97-111.

Schubert, R., Brown, M., Gysler, M., Brachinger H.W. (1999). financial decision-making: Are women really more risk-averse? The American Economic Review Vol. 89 (2) pp 381-385.

Shaw, L., Kathlyn, (1996). An empirical analysis of risk aversion and income growth, Journal of Labor Economic, Vol. 14 (4) pp 626-653.

Wang, H., Hanna, S.D. (1997). Does risk tolerance decrease with age? Financial Counseling and Planning, Vol. 8 (2) pp. 27-32.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות