עבודה סמינריונית לדוגמא – משפטים תום לב בדיני עבודה

 

אחת ההתפתחויות המשמעותיות שחלו במשפט העבודה בשנים האחרונות, מקורה באימוצו של עקרון תום הלב ויניקתו אל תוך תחום זה של השיח המשפטי.

עיקרון תֹּם הלֵב הנו עיקרון משפטי המופיע בחוק החוזים ובחוקים אחרים, ותובע מכל הצדדים לפעול בהגינות, ביושר וללא כל כוונה מודעת לפגוע במישהו או להזיק לו.

לימים, הוא חלחל גם אל תחומים נוספים במשפט כמו גם אל משפט העבודה, שם הוא מאפשר סטייה מכללי הדין הפורמאליים – בין שאלה נקבעו על-ידי המחוקק ובין שאלה נקבעו על-ידי הצדדים לחוזה.

יישומו של עקרון תום הלב בדיני העבודה איננו אלא אך טבעי. דוגמאות ליישומו הלכה למעשה ניתן לראות במרכיבים רבים של יחסי העבודה, כמו למשל ביחסי האמון שבין העובד למעביד. המסגרת הנורמטיבית השלטת ביחסים אלו, מחייבת בראש ובראשונה את קיומה של מסגרת שתאפשר הגנה על החלש וכן את יישומו בפועל של ערך השוויון.

אין זה מפתיע, כי יישומו הלכה למעשה של ערך השוויון, התאפשרה בראש ובראשונה הודות לתרומתו של המשפט הפרטי, שם ניתנו פסקי דין העוסקים ביחסי עבודה. אולם, לא ניתן לראות בחיבור זה, שבין משפט העבודה לעיקרון תום הלב כמשהו “טבעי” וטהור ובוודאי זה אינו חף מפגמים ומחסרונות.

עבודה סמינריונית לדוגמא – רשימת המקורות

  • בוקשפן, ע’ (תש”ם). “תם ומושלם – על אמון כתיאוריית על של דיני החוזים ועל עקרון תום הלב כמשלים אמון, יציבות וודאות בראי פסיקתו של השופט שמגר”. עיוני משפט, כ”ג. ע’ 11.
  • בן-ישראל, ר’ (תשס”ב). זכות היתר (הפררוגטיבה) הניהולית של המעביד: תבנית עיצובה בעידן הבתר תעשייתי”. עיוני משפט, כ”ה. ע’ 722.
  • בן-ישראל, ר’ (תשס”ב). זכות היתר (הפררוגטיבה) הניהולית של המעביד: תבנית עיצובה בעידן הבתר תעשייתי”. עיוני משפט, כ”ה. ע’ 722.
  • גולדברג, מ’ (תשנ”ה). “חופש החוזים והגבלתו בהסכם עבודה קיבוצי ובחוזה עבודה אישי”. המשפט, ב’. ע’ 177, 191.
  • דוידוב, ג’ (2001). נציגות עובדים במועצות מנהלים: מודל מוצע. בתוך: ספר מנחם גולדברג – לקט מאמרים בדיני עבודה וביטחון סוציאלי. עורכים: אהרון ברק, סטיב אדלר, רות בן-ישראל, יצחק אליאסוף ונחום פיינברג. ע’ 252, 257-258.
  • זוסמן, צ’ (תשנ”ה). “מהסכמים קיבוציים לחוזים אישיים: שכר, יחסי עבודה וההסתדרות” רבעון לכלכלה 42. ע’ 17.
  • ידלין, ע’ (2000). תום הלב במשפט העבודה בישראל : מן הכלל אל הפרט. רעננה. רמות. ע’ 341.
  • מאוטנר, מ’ (1993). ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי. עיוני משפט י”ז 503.
  • פרנסס, ר’ (תשנ”ד). הפרטת זכויות אדם ושימוש לרעה בכוח. משפטים, כ”ג. 21, 41.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות