עבודה סמינריונית לדוגמא – משפטים | רצח כבוד המשפחה


סמינריון לדוגמא – משפטים – הרצח על רקע של חִלּוּל כְּבוֹד הַמִּשְׁפָּחָה

בעבודה זו אעסוק בתופעת הרצח על רקע של חִלּוּל כְּבוֹד הַמִּשְׁפָּחָה. זהו כינוי למעשה ניאוף של נערה או אישה הנחשב בחברות אחדות, בעיקר בחברות שבטיות, לחילול כבוד המשפחה כולה, והעלול לגרור בעקבותיו את הריגתה של הנערה או האישה.

ב-19 באוגוסט 1994 התפרסמה כתבה בעיתון “כל העיר” הירושלמי מאת העיתונאי אשר במסגרתה התראיין העיתונאי שאול אדר. המרואיין לכתבה היה מקם האסירים הקיבוצניק מאיילת השחר, חירות לפיד. לפיד לא נהג לשקם אסירים ערבים אך במקרה נדיר אחד הוא החליט לקחת על עצמו את שיקומו של אסיר ערבי תושב טורעאן שרצח את בתו על רקע של חילול כבוד המשפחה

עבודה סמינריונית לדוגמא – רשימת המקורות

בילסקי, ל’ (תשס”ב). יבוא תרבותי: המקרה של פמיניזם בישראל. עיוני משפט כ”ה 523.
בך, ג’ (2000). במבוא למהדורה השנייה, בספרו של יוסף גינת. נקמת דם. אוניברסיטת חיפה.
גביזון, ר’ (1994). זכויות אדם בישראל. עורכת: צילה דרורי. משרד הביטחון. ההוצאה לאור.
גל, נ’ (2003). אלימות נגד נשים. קו אדום.
דותן, ש’ (2004). על מקומה של “ההגנה התרבותית” במשפט הפלילי בישראל. חוב’ 86.
ורצברג, ר’ (2001). רצח על רקע חילול כבוד המשפחה. הועדה לקידום מעמד האישה.
כהן, ר’ (2006). זרים בביתם: ערבים, יהודים, מדינה. דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע”מ.
מנאר, ח’ (2006). הפוליטיקה של הכבוד : הפטריארכיה המדינה ורצח נשים בשם כבוד המשפחה. בתוך: מין, מגדר ופוליטיקה. עורכים: אריאלה פרידמן, דפנה יזרעאלי, הנרייט דהאן-כלב, חנה הרצוג ומנאר חסן. הוצאת הקיבוץ המאוחד. רעננה. ע’ 267-306.
מרגלית, א’ והלברטל, מ’ (תשנ”ח). “ליברליזם והזכות לתרבות” רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית – ספר הזיכרון לאריאל רוזן-צבי (מ’ מאוטנר, א’ שגיא ור’ שמיר עורכים, תשנ”ח) 93.
סקחפי, ש’ (2008-2009). רצח על רקע “חילול כבוד המשפחה”. שיח משפט. המרכז האקדמי למשפט ועסקים.
קמיר, א’ (2006). על פורנוגרפיה (“הזניה מתועדת”) וכבוד האדם: פסק דין שלא נכתב. (בעניין הארגונים החברתיים וחברי הכנסת נגד שידורי ערוץ פלייבוי ואח’). בתוך: שקט, מדברים!: התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל. עורכים: מיכאל בירנהק. רמות. ע’ 287.
קרייני, מ’ (תשס”ג). על ה”שלנו”: רב-תרבותיות בהקשר הערבי-יהודי. עיוני משפט, כ”ז 71.
שלף, ל’ (2002). הגנה עניינית על “הגנה תרבותית” – על המשמעות הממשית של רב תרבותיות. בתוך: סוציולוגיה ישראלית : כתב-עת לחקר החברה הישראלית – כרך ד, מס’ 1. עורכת: חנה הרצוג. רעננה. רמות. ע’ 87.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות