עבודת מחקר

בחלק ממקצועות הלימוד במוסדות האקדמיים מתבקשים הסטודנטים לערוך עבודות מחקר לקראת סיום לימודיהם. עבודות מחקר ניתנות במקצועות שונים, וביניהם: גיאוגרפיה, היסטוריה, חינוך, סוציולוגיה ופסיכולוגיה. בעבודות המחקר מתבקשים הסטודנטים לערוך מחקרים שונים בהתאם לנושאי הלימוד שלמדו ולראשונה למעשה עומדים לבצע את החומר “הפרקטי” של התואר.

עבודות המחקר דורשות לרוב לחקור שאלה מסוימת בנושא ובאמצעות מחקרים שונים לבחון את אופן הפעילות של הסטודנטים וכיצד הם מתמודדים עם עבודת המחקר. בסופו של דבר, על הסטודנטים להגיש מסמך כתוב אשר מציג גם את ההשערות, הטענות, השאלות המרכזיות והמסקנות שלאחר הבדיקה.

אילו סוגי עבודת מחקר קיימות?

  • מחקר כמותי: בעבודות המקר הכמותיות על הסטודנטים לערוך מחקר אמפירי כמותי אשר מבוסס יותר על ראיונות עומק, תצפיות עומק עם מעט נבדקים. לאחר מכן עליהם לכמת את הנתונים השונים ולבצע עליהם עיבודים סטטיסטיים.
  • מחקר אמפירי: מחקרים אמפיריים מתקשרים למחקרים מדעיים. במחקרים אלו עובדים בעיקר על הניסיוניות ומתבססים לרוב על ניסויים שונים ונתונים עובדתיים ומוכחים.
  • הצעת מחקר: בכל עבודת מחקר על הסטודנטים להציג את הנושא עליו יערכו את העבודה (בדומה לעבודות הסמינריון השונות) ויבצעו ניסויים שונים.
  • מחקר איכותני בחינוך: סטודנטים הלומדים את מקצועות החינוך השונים ידרשו על ידי המוסדות האקדמיים לבצע מחקר איכותני בחינוך. באתר אנו מפרטים על השלבים השונים שנדרשים הסטודנטים להציג בעבודה.
  • הצעת מחקר לדוקטורט: כחלק מלימודי דוקטורט מתבקשים הסטודנטים לערוך הצעת מחקר לעבודת הגמר שלהם. העבודה היא מורכבת למדי ויש לדבוק ולפעול על פי הקריטריונים של מוסדות הלימוד השונים.
  • איך כותבים הצעת מחקר: באתר האינטרנט שלנו אנו מציגים מידע נרחב לגבי אופן הכתיבה של הצעות מחקר. סטודנטים המעוניינים להכין את העבודה בעצמם מוזמנים לקרוא את הטיפים השונים.

תעשו מחקר – תגיעו אלינו!

חברת Write2Me היא החברה המובילה בישראל אשר מדי שנה מסייעת לסטודנטים להגיש את עבודות הגמר שלהם במוסדות האקדמיים השונים. כחלק משירותינו אנו מציעים את כתיבת העבודות, תיקון ואף ליווי בתהליך הכנת העבודה. אתם מוזמנים לגלוש באתר האינטרנט שלנו ולקרוא טיפים שונים שיסייעו לכם בכתיבת העבודה.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות