על יופי, אמנות ומה שביניהם – מכללת אחוה – כתיבת עבודות לסטודנטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס על יופי, אמנות ומה שביניהם אשר נלמד ב מכללת אחוה ע”י ד”ר יעל לין. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

עבודת סיום קורס

הציון בקורס יקבע על פי עבודה בה אתם מתבקשים להציג שאלה פילוסופית מתחום האסתטיקה ו/או הפילוסופיה של האמנות, ולדון בה תוך הצגת נקודת המבט האישית שלכם . ניתן להעלות שאלה פילוסופית שנידונה במהלך הקורס, ולדון בה על רקע מספר דוגמאות מתחום האמנות, או לבחור יצירת אמנות אחת ולדון בה על רקע הנושאים שנידונו בקורס, בכל מקרה אין לבחור יצירת אמנות בה דנו בכיתה  .לא תתקבלנה עבודות שהן רק סיכום של הנאמר בכיתה, או סיכום של חומר עזר.

הקורס איננו קורס בהיסטוריה של האמנות ולכן לא תתקבל עבודה שהיא רק ניתוח של יצירת אמנות, ובכל מקרה העבודה צריכה לכלול דיון פילוסופי . יצירת האמנות יכולה להדגים טענה פילוסופית  מתחום האמנות, או לשמש כביקורת על אותה טענה.

לפני ההגשה יש לקרוא את הנוהל המפורט שישלח על ידי מדור בחינות הכנות לכתיבת העבודה: מומלץ להתחיל מבחירת שאלה בתחום האסתטיקה /פילוסופיה של האמנות שמעניינת אתכם ובחירה

של יצירה/ות אמנות באמצעותה/ן תדגימו או תבקרו את אותה טענה פילוסופית. ניתן לאסוף חומר על הנושא ועל יצירת האמנות

– דרך אתרי אינטרנט או בספריות .

 

סמינריון – משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

נושאים במשפט ואינטרנט

הנושאים הוצעו על-ידי ד”ר אמל ג’בארין

 1. על הלגיטימיות של המדינות הריבוניות בהסדרה נורמטיבית לרשת האינטרנט.
 2. ההסדרה הפרטית (Self Regulation) ברשת האינטרנט.
 3. על הטכנולוגיה (הקוד) כמכניזם להסדרת האינטרנט.
 4. על הצנטרליזם המשפטי מול הפלורליזם המשפטי בהסדרת רשת האינטרנט.
 5. על המשפט הבין-לאומי (פומבי ופרטי) להסדרת רשת האינטרנט.
 6. יישוב סכסוכים אלטרנטיבי מקוון ברשת האינטרנט (ODR).
 7. על מעמד חופש הביטוי ברשת האינטרנט.
 8. שמות מתחם באינטרנט, מבט השוואתי.
 9. לשון הרע באינטרנט.
 10. מעמדה של שאלת סמכות השיפוט ברשת האינטרנט (מקומית ובינלאומית).
 11. הגנה על הפרטיות למידע האישי ברשת האינטרנט.
 12. אחריות ספקי הגישה לחומר מזיק.
 13. זכויות יוצרים בעידן האינטרנט.
 14. על הקבילות של מידע המצוי באתר כראיה במשפטים אזרחיים ופליליים.
 15. חוק חתימה אלקטרונית, מבט השוואתי.
 16. אחריותם של אתרי המכירות הפומביות לכישלון העסקה המתבצעת באתרים שלהם.
 17. אחריות מתווכי התשלום (כרטיסי האשראי) לכישלון עסקת היסוד.
 18. כריתתם של חוזים אלקטרוניים.
 19. על מעמד חופש החוזים בחוזים אלקטרוניים (תנאי השימוש).
 20. על מעמדו של הדואר האלקטרוני.
 21. דואר זבל במשפט הישראלי (Spamming).
 22. על מהותו הקניינית של האתר: הסגת גבול באתר.
 23. תחולת דיני הגבלים עסקיים על שוק המידע ברשת האינטרנט.
 24. חוקיות הסדרי ההטיה במנועי החיפוש.
 25. חוקיות ההפליה במוצרים ושירותים ברשת.

 

סקירה תיאורטית – ניהול בנקאי – המכללה האקדמית נתניה

חלק 3: ניתוח רווחיות ומקורות הרווח

על סמך דוח רווח והפסד של הבנק…

 1. נתחו את רווחיות הבנק ובחנו את מקורות הרווח:

o          ניתוח המגמות של סעיפי ההכנסות וההוצאות אל מול שנה קודמת

o          השוואת המגמות בסעיפי ההכנסות אל מול בנק מתחרה

o          ניתוח הדוח באחוזים, השנה ושנה קודמת (סה”כ הכנסות = 100%)

o          השוואה של תוצאות השנה באחוזים אל בנק מתחרה

o          כיצד השתנה המרווח הבנקאי ביחס לשנה קודמת?

o          השוואת המרווח והמגמה אל מול בנק מתחרה

 1. כדי להסביר את תוצאות הרווחיות הכוללת, נתחו את מגזרי הפעילות הפיקוחיים (רק אלה שנלמדו בכיתה):

o          עבור כל מגזר, סיקרו כיצד ההנהלה והדירקטוריון מתייחסים ל:

          מי נכלל בלקוחות המגזר

          מה השפיע על התוצאות של המגזר השנה

          כיצד הבנק מתייחס לתחרות, חסמי כניסה, אסטרטגיה עתידית

          כל מידע אחר שנראה לכם חשוב

 

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום ב על יופי, אמנות ומה שביניהם הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות