עסקאות בין-לאומיות – האוניברסיטה העברית – סמינריון בכלכלה

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס עסקאות בין-לאומיות אשר נלמד ב  האוניברסיטה העברית על ידי פרופ’ לויד בונפילד. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

  1. Eurobuilders (hereafter Euro) purchased pipe insulation from Universal Pipe (hereafter Pipe) under the circumstances set out in both the Basic and Expanded fact pattern on pp. 58-59 of the materials. Euro decides to sue Pipe for damages due the corrosion of its refinery piping. Consider the issues:
  2. Suppose Euro decides to sue Pipe in Kansas, how will the Kansas court determine which law governs the contract terms not expressed in the parties’ communications?
  3. Which substantive law would the Kansas court likely apply?
  4. Suppose Euro decides to sue Pipe in Germany, how will the German court determine which law governs the contract terms not expressed in the parties’ communications?
  5. Which substantive law would the German court apply?
  6. Assume that both of the courts decide that the Uniform Commercial Code as it is in force in Kansas applies. Will the courts include the ‘as is’ term in the contract?

 

סמינריון בחינוך – הציביליזציה המודרנית – פרופ. עודד היילברונר

10.) מה היו מאפייני המאבק האנטי קולוניאלי לאחר מלחמת העולם השנייה וכיצד אלו השתלבו במלחמה הקרה על פי דן דינר, שבר זמן, פרק 5.

11.) מהן ומה מקורותיה המלחמה טוטלית על פי אריק הובסבום, עידן הקיצוניות, 29-58.

12.) מה מקורות המלחמה הקרה על פי טוני ג’אדט, אחרי המלחמה,171-212.

13.) מהי חברת השפע המערבית והסיבות לשפע שלאחר מלחמת העולם השנייה ומאפייניו על פי אריק הובסבום, עידן הקיצוניות, 232-257.

14.) כיצד באו לידי ביטוי ומה היו דפוסי עידן השפע על פי  טוני ג’אדט, אחרי המלחמה, 393-428.

15.) מהי תקופת מהפכת התרבות, סיבותיה, גיבורי המהפכה  בעולם על פי אריק הובסבום, עידן הקיצוניות, 286-306.

 

כתיבת עבודה אקדמית – ניתוח דוחות כספיים – המכללה למינהל

– שיעור הרווחיות התפעולית.

כתיבת עבודה אקדמית - ניתוח דוחות כספיים– הכנסות/ הוצאות כולל חד-פעמיות.

ב.) מאזן:

– יחסים מאזניים (נזילות, איתנות פיננסית), השוואה ליחסים באחרות בענף.

– הון חוזר, ימי לקוחות, ספקים ומלאי.

ג.) דו”ח תזרים מזומנים:

– תזרים מפעילות שוטפת.

– פחת מול השקעות.

– צרכי ודרכי מימון (מפעילות שוטפת, נטילת הלוואות/ הנפקת חוב/ הנפקת הון) וחלוקת דיבידנדים.

פרק 4- הערכת שווי:

– בשיטת היוון תזרימי מזומנים (DCF), ופירוט הנחות עיקריות.

– הערה: על מנת לחשב את השיעור המשוקלל (WACC), יש להניח ששיעור התשואה שיבקשו המשקיעים לקבל על השקעתם (Re) הינו בסדר גודל של כ- 10%-16%.

לסיכום, כתיבת עבודות לסטודנטים ב עסקאות בין-לאומיות הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות