פוליטיקה השוואתית – המכללה האקדמית עמק יזרעאל – כתיבת עבודה סמינריונית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס פוליטיקה השוואתית אשר נלמד ב המכללה האקדמית עמק יזרעאל. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

במאמר התמיכה שלה בעמדת שרת התרבות רגב, אילוז מזדהה עם השמאל ועם התרבות המערבית, האירופאית והחילונית, אך מבקרת את המשך שליטתה של הגישה האוריינטליסטית בישראל. כיצד עוזרת לנו כזום להבין את טענות אילוז? הסבר:

  • מהם טענות אילוז?
  • אילו מהטיעונים של כזום עוזרים לנו להבין את אילוז?
  • האם לדעתך כזום הייתה מסכימה או שוללת את דברי אילוז, בחלקם או במלואם?

קריאה:

  1. כזום, עזיזה. 1999. “תרבות מערבית, תיוג אתני וסגירות חברתית: הרקע לאי-השוויון האתני בישראל”. סוציולוגיה ישראלית. 1 (2): 385-428 (פריט מס’ 10 ברשימת הקריאה)
  2. אילוז, אווה.  2017. “המכנה המשותף של מירי רגב ושלי” (מצ”ב)

 

סמינריון במשפטים – דיני עונשין – הקריה האקדמית קרית אונו

העיתונאי יואב עורך תחקיר לקראת סדרת כתבות שהוא מעניין לכתוב בנוגע לזיהום שהתגלה במפעל המייצר דגני בוקר בישראל. כחלק מהתחקיר שהוא עורך הוא שולח דגימות של דגני בוקר למעבדה בחו”ל המתמחה בבדיקות מסוג זה .

עוד לפני קבלת תשובות הבדיקה, הוא מפרסם את הכתבה הראשונה בסדרה ומציין שבדגני בוקר מסוימים קיים חשד לזיהום. הכתבה מעוררת עניין רב ויואב זוכה לתהילה רבה בעקבותיה .

שבוע לאחר פרסום הכתבה הראשונה, מתקבלות תוצאות בדיקת המעבדה המראות כי דגני הבוקר אינם מזוהמים ועומדים בדרישות התקן של משרד הבריאות .

יואב מאוכזב מהתוצאות שהתקבלו ,שכן באמתחתו כבר קיימת הכתבה הבאה בסדרה, בה הוא טוען כי דגני הבוקר מזוהמים ועשויים לגרום למחלה קשה לכל מי שאוכל מהם. יואב מפרסם את הכתבה למרות התוצאות שהתקבלו .

האם היסוד העובדתי של סעיף 159)א( לחוק העונשין מתקיים לגבי יואב?

 

———————————————

הידעת? סמינריון בחינוך יכול להיות גם על הפרעות שינה.

 

Reality TV Shows – היבטים תקשורתיים, חברתיים, פסיכולוגיים ואחרים – המכללה האקדמית נתניה

  1. ויתור על פרטיות וחשיפה עצמית: מהי פרטיות? מהו מחירה של חשיפה עצמית המונית? מהן ההשלכות החברתיות, אתיות והמוסריות של החשיפה?

הזכות לפרטיות:

** גביזון, ר. (1988). “הזכות לפרטיות ולכבוד”, בתוך: האגודה לזכויות האזרח בישראל (עורכת), זכויות האדם בישראל: קובץ מאמרים לזכרו של ד”ר חמן שלח ז”ל. (עמ’ 61-80) תל אביב: הוצאת עידנים/ידיעות אחרונות.

שגב, ר’ (2010). פרטיות – משמעותה וחשיבותה. בתוך: ת’ שוורץ אלטשולר (עורכת), פרטיות בעידן של שינוי. ( עמ’ 25-106). ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה.

** לביא-דינור, ע. קרניאל, י. (2012). פרטיות תמורת “תהילה”: אובדן הפרטיות בתכניות טלוויזיה בישראל בשנים 2005-2010. בתוך: פרטיות בעידן של שינוי (עורכת תהילה שוורץ אלטשולר)

http://www.idi.org.il/media/291931/Privacy_Book.pdf

השתתפות במדיה:

Aslama, M. (2009). Playing House Participants’ experiences of Big Brother Finland. International Journal of Cultural Studies, 12(1), 81-96.

** Syvertsen, T. (2001). Ordinary people in extraordinary circumstances: a study of participants in television dating games. Media, Culture & Society,  23(3),  319-337.

Trepte, S. (2005). Daily talk as self-realization: An empirical study on participation in daily talk shows. Media Psychology, 7, 165-189.

חשיפה עצמית במדיה:

** אילוז אווה. (2003). “אותו תחום אפלולי של הפנים: אופרה וינפרי והמראה של האמלט”. בתוך: ליבס, תמר וטלמון, מירי (עורכות) , תקשורת כתרבות: טלוויזיה כסביבה שלתרבות היום-יום, מקראה: כרך ב’. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.  עמ’ 197-219.

Aslama, M., & Pantti, M., (2006). Talking alone : reality TV, emotions and authenticity. European Journal of Cultural Studies, 9 (2), 167-184.

Baruh, L. (2009). Publicized intimacies on reality television: An analysis of voyeuristic content and its contribution to the appeal of reality programming. Journal

of  Broadcasting & Electronic Media, 53(2), 190-210.

** Dubrofsky. E.R. (2011). Surveillance on reality television and facebook: from authenticity to flowing data. Communication Theory, 21, 111-129.

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות ב פוליטיקה השוואתית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות