פוליטיקה ומשטר בישראל – אוניברסיטת תל אביב – עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס פוליטיקה ומשטר בישראל אשר נלמד ב אוניברסיטת תל אביב על ידי פרופ’ אמל ג’מאל. במסגרת כתיבת עבודות בתשלום אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

הנחיות לעבודת אמצע

הצעת המחקר (2 עמודים):

על ההצעה לכלול את נושא המחקר ורקע קצר אודותיו, למה בחרתי בנושא, שאלת מחקר מנוסחת היטב, השערות המחקר (איך ישיבו שתי הגישות על השאלה) וביבליוגרפיה (5 פריטים).

את ההצעות יש לשלוח למייל עד התאריך המצוין, כקובץ מצורף. יש לכתוב את שם הסטודנט/ית ומס’ תעודת הזהות גם בנושא המייל וגם על מסמך ההצעה.

עבודת המחקר (10 עמודים):

מטרת העבודה היא לבחון יישום של עקרונות תיאורטיים על מקרה המבחן, לכן הקפידו בניסוח ועבדו בצמוד לרעיונות ולמושגים התיאורטיים.

מבנה העבודה:

מבוא (עד עמוד)- הצגת נושא המחקר, למה בחרתי בנושא, שאלת המחקר, השערות המחקר, מה צפוי להיות מבנה העבודה.

רקע (עד עמוד)- מידע על מקרה המבחן שחשוב עבור הקורא בכדי להבין את הניתוח.  רקע תמציתי וממוקד יחסוך לכם הסברים ארוכים בגוף העבודה.

גוף העבודה (עד 7 עמודים)- הצגת כל גישה (מושגים עיקרים ורעיונות חשובים שימשו אתכם לניתוח) והסבר מקרה המבחן לפי הגישה.

סיכום (עד עמוד)- שאלת המחקר והתשובות שעלו מן העבודה, דגשים, סייגים, ביקורת על התיאוריות או הניתוח, דעה אישית לגיטימית ומומלצת כאשר היא נתמכת בספרות תיאורטית.

 

משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

ב. ביהמ”ש לענייני משפחה וביה”ד הרבני:

  1. תחומי החיכוך (ריב הסמכויות) בין בתי הדין הדתיים (בית הדין הרבני) לבין בית המשפט לענייני משפחה – בעידן בית המשפט לענייני משפחה.
  2. מזונות אישה מחיים ומזונות אלמנה – השווה והשונה – בבית הדין הרבני ובבית המשפט לענייני משפחה.
  3. אחזקת קטינים – עקרונות והלכות בבית הדין הרבני ובבית המשפט לעניני משפחה.
  4. מסורבות הגט – מעמדן האישי והמשפטי בפסיקה ובהלכה.

ג. מזונות-

  1. חיוב האב במזונות ילדיו על פי הדין האישי – תיאוריה ופרקטיקה בבית המשפט לענייני משפחה.
  2. מזונות אישה בבית המשפט לענייני משפחה – תיאוריה ופרקטיקה.
  3. חיוב אב במזונות ילדיו – ממזר, מבחנה, תרומת זרע, פונדקאות בראי ההלכה והחוק.
  4. חיוב האם במזונות ילדיה על-פי ההלכה.

 

סקירה תיאורטית – מורשת המחול בישראל

מבנה העבודה:

חלק א’- מבוא ובו הצגת הנושא (שני עמודים)- האינפורמציה צריכה להיות מבוססת על מאמרים, כתבות, ספרים, אתרי ארכיון. בשום אופן לא על סיכומים קיימים או על מקורות אינטרנטיים שאין להם ביבליוגרפיה.

אין לראיין אנשי מחול במסגרת קורס זה.

יש לצטט את המקורות עליהם אתם מסתמכים, להפגין התמצאות ולשלב אותם בטקסט. ציטוט ללא ייחוס למקור מהווה הפרה של האתיקה האקדמית ויגרור פסילת העבודה.

חלק ב’- מיקוד נושא- שאלת חקר (ארבעה עמודים). לנסח נושא ספציפי ממוקד. יש למצוא מאמר אקדמי או פרק מספר המתייחס לנושא, להציגו ולהרחיב לגביו.

חלק ג’- סיכום קצר ובו מסקנות העבודה

ביבליוגרפיה (חובה לפחות שני פריטי ביבליוגרפיה).

יש לכתוב את הביבליוגרפיה לפי כללים עקביים..

נספחים: הנספחים כוללים קורות חיים או תיאור עבודה במידת הצורך.

 

סמינריון בכלכלה – ניתוח דוחות כספיים

  1. תיאור החברה ופעילותה

2.1 מטרות ואילוצים. (במסגרת אילוצים- יש לציין מגבלות שהחברה הטילה על עצמה. לדוגמא: חברה שלא פועלת בשבת, חברה שהחליטה שהסיכון המכסימלי שהיא לוקחת על עצמה הוא סטיית תקן של 7% לכל היותר).

2.2 המבנה הארגוני

2.3 עץ האחזקות (בנות ומסונפות- באחוזים)

2.4 מבנה ההון ומחזיקי ניירות הערך

הרכב הון המניות (המונפק והנפרע)

ניירות ערך המירים שונים ותנאיהם

בעלי עניין ואחזקות מוסדיים

תשואת המניה מול מדדי השוק ודיבידנדים בשנים האחרונות

2.5 תחומי פעילות לפי מגזרים

2.6 מוצרים והתמחויות: יש לציין גם את היחודיות של מוצרי החברה, אם ניתן.

2.7 מיצוב החברה בענף

2.8 מערך ותהליך הייצור

2.9 מערך מכירות ושיווק

2.10 כח אדם: תיאור פרטים יוצאי דופן בלבד (כגון: מספר משמעותי של עובדים ותיקים, שלעזיבתם את החברה משמעות כלכלית מהותית במובן של פיצויים).

2.11 הנהלת החברה

2.12 היסטוריה

2.13 אסטרטגיה ותכניות לעתיד

2.14 הסכמים מיוחדים

2.15 חוזקות, חולשות, הזדמנויות וסיכונים

 

לסיכום, הכנת עבודות אקדמיות ב פוליטיקה ומשטר בישראל הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות