פוליטיקה כלכלה וחברה – אוניברסיטת תל אביב – סקירה תיאורטית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס פוליטיקה כלכלה וחברה אשר נלמד ב אוניברסיטת תל אביב. במסגרת עבודות סמינריונית אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

  1. קראו את “לשאלת היהודים”, ע’ 57-33.

 

עבודה סמינריונית בחינוך – חינוך ערכי – המכללה האקדמית- אחוה

Klaassen, C. (2010). Teachers’ Views and the Need for Moral Courage, in: C. Klaassen. & N. Maslovaty (Eds.).  Moral Courage and the Normative Professionalism of Teacher (p. 13-26). Sense Publishers: Rotterdam, /Boston/ Taipeh.

Patry, J.-L, Weyringer, S.  & Weinberger, A (2010). Values and Knowledge Education (VaKE) in European Summer Camps, in: C. Klaassen, & N. Maslovaty (Eds.).  Moral Courage and the Normative Professionalism of Teacher (p. 133-148). Sense Publishers: Rotterdam, /Boston/ Taipeh.

Lachman, V. D. (2007). Moral Courage: A Virtue in need of Development? MEDSURG Nursing, 16 (2), 131-133.

כתיבת עבודה סמינריונית בתשלום – יזמות עסקית – המרכז ללימודים אקדמיים

  1. הקשיים הצפויים והשלבים עם אי הודאות המירבית, ומשמעותם לסיום מוצלח.
  2. לו”ז ואבני דרך להמשך הפיתוח.

ו. ניהול ארגון, ייצור והפעלה:

* עלויות ייצור  ותפעול (ח”ג, כ”א ואנרגיה).

* משכורות (הנהלה וכלליות).

* הצוות היוזם, התאמת הצוות להקמת העסק. אנשי מפתח (ידע מיוחד).

* המבנה הארגוני.

* מבנה החברה.

* תמריצים ומשכורות לאנשי מפתח.

ז. מימון:

עיקרי תכנית המימון (ההוצאות וההכנסות, נגזרות מהניתוחים לעיל).

יש לרשות את כל הנחות הבסיס עליהם מושתת החישוב.

  1. תזרים מזומנים ל-3 שנים (שנה ראשונה מפורטת).
  2. הכספים הדרושים להשקעות: כספי מו”פ ממקורות שונים כגון המדען הראשי והלוואות בנקאיות, ושימוש בכספים (פירוט ההוצאות הצפויות).
  3. פפירוט הנחות העבודה ששימשו לבניית התחזית.

 

תדריך מסייע לכתיבת עבודות – המרכז ללימודים אקדמיים

למשל, משך הזמן בשבוע במהלכו מבלים בני הזוג יחד. כך, כאשר משך הזמן הוא נמוך יחסית, ימצא קשר הפוך בין המשתנים (כצפוי); לעומת זאת, כאשר משך הזמן הוא גבוה יחסית, מידת האמון לא תהיה תלויה בסגנון ההתקשרות, אלא במשתנים אחרים הבאים לידי ביטוי ביחסי הגומלין בין בני הזוג. לכן במצב כזה (משך זמן גבוה) לא תצפו למצוא קשר מובהק בין שני המשתנים. במקרה מעין זה, יתאים מערך מחקר מתאמי.

ב. הספרות העלתה, כי בהקשר זה נערך מחקר מתאמי בלבד, כלומר נבדק הקשר הסטטיסטי בין המשתנים, אך לא מחקר ניסויי (בו מתופעל המשתנה המשפיע, או הבלתי תלוי; במקרה שלנו, רמת הביטחון בהתקשרות). במצב כזה, תציעו מערך מחקר ניסויי.

לסיכום, סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות ב פוליטיקה כלכלה וחברה הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות