פילוסופיה של החינוך וסוגיית החינוך להצטיינות – אוניברסיטת תל אביב – כתיבת עבודות בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס פילוסופיה של החינוך וסוגיית החינוך להצטיינות אשר נלמד ב אוניברסיטת תל אביב. במסגרת עבודות אקדמיות בתשלום אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

מטרת המטלה היא להציג השוואה בין דמותו של סוקרטס כפי שהיא מוצגת בנאום ההגנה (של אפלטון) לבין האופן שבו היא מוצגת בעננות (של אריסטופנס).

 

מבוא למיסים – המרכז הבינתחומי הרצליה

תמורת 11. אלפי ₪ לשנה. ביום תחילת השכירות קיבלה החברה תשלום לשנתיים מראש.

 1. החברה הכירה בהפרשה השנה בספריה בהפרשה בסכום של 111,. אלפי ₪ בגין מענק שצפוי להיות משולם בשנה הבאה לעובדים שמציינים 1. שנות עבודה בחברה.
 2. החברה שילמה קנסות בסכום של 5,111 ₪ בגין דוחות חנייה.
 3. הכנסות המימון של החברה כוללות ריבית בסכום של 15. אלפי ש”ח שקיבלה החברה ממס הכנסה, בגין מקדמות ששולמו ביתר לבקשת פקיד השומה.
 4. לחברה מכונת ייצור שנרכשה ב …1..6. בסכום של 111,1. אלפי ₪. במועד הרכישה העריכה החברה את אורך החיים הכלכליים של המכונה ב 1. שנים. על פי תקנות מס הכנסה, ניתן להפחית מכונה זה ב- %.. בשנה.
 5. מכונת הייצור שנרכשה דורשת טיפול תחזוקתי מקיף והחלפת שמנים מיוחדים כל 2 שנים. עלות הטיפול הוא 711 אלפי ₪. החברה מכירה בדוחותיה הכספיים בהוצאה בגין הפרשה לטיפול הנ”ל כל שנה, בגין החלק היחסי של אותה לתקופת השימוש עד הטיפול הבא.
 6. חלק מהוצאות הנהלה וכלליות של החברה כוללות הפרשה לחובות מסופקים בסך של 3,111 אלפי

 

עבודות אקדמיות – מערכות מידע תחרותיות – אסטרטגיות – האוניברסיטה הפתוחה

השאלה מתייחסת לאירוע הישראלי בפרק 1 – “מחשוב משטרת ישראל.”

א.         האם לגוף שאינו עסקי, כגון משטרת ישראל, יכולות להיות מערכות מידע אסטרטגיות? אם כן, כנגד מי הוא מתחרה? הסבירו, הדגימו ונמקו.

ב.         בחרו שתיים מבין מערכות המידע המתוארות בכתבה, תארו אותן והעריכו האם הן אסטרטגיות. נמקו.

שאלה 2

לפניכם תיאור קצר של תרחיש מציאותי בארגון. יש לענות על השאלות בהמשך, תוך התייחסות ספציפית לארגון זה.

בכל שנה בעיצומה של תקופת השיבוצים לגני הילדים התדפקו על דלת משרדו של יאיר, מנהל אגף החינוך, הורים רבים ובאמתחתם שלל בקשות, טענות ותירוצים לגבי שיבוצו של ילדם בגן הילדים. אמנם בשנים האחרונות החלה העיריה להפעיל מערכת רישום ממוחשבת שהחליפה את טפסי הרישום הידניים שהיו עד כה ואשר תרמה רבות לייעול תהליך הרישום ואולם גם מערכת זו לא שיפרה את שביעות רצון ההורים מתהליך השיבוצים. שלוש הבעיות העיקריות שעלו משיחותיו עם ההורים היו: 1. רצון לשיבוצים פתוחים ולא לפי אזורי רישום .2. יתר שקיפות בתהליך .3. מתן תשובות מהירות יותר אודות השיבוץ לגן.

 

 כתיבת עבודות – מדיניות המימון של החינוך – דר’ איריס בן-דוד הדר

אינדיקטורים:

 1. מדד מקלון Mcloone Index))

מודד את המרחק של השולים התחתונים מהחציון של התפלגות ההקצאות.

(המנה שבין סכום ההקצאות הנמוכות מההקצאה החציונית לבין המכפלה שבין ההקצאה החציונית למספר ההקצאות הנמוכות מהחציון)

 1. מדד וסטרגן

מודד את המרחק של השולים העליונים מהחציון של התפלגות ההקצאות

(המנה שבין סכום ההקצאות הגבוהות מההקצאה החציונית לבין המכפלה שבין ההקצאה החציונית למספר ההקצאות הגבוהות מהחציון)

 1. טווח

ההפרש שבין התצפית הגבוהה ביותר לנמוכה ביותר

 1. סטיית תקן

שורש השונות

שונות

ממוצע ריבועי הסטיות מהממוצע

 1. יחס 90:10

המנה שבין גודל ההקצאה בעשירון ה 9 לבין זו של העשירון ה 2

 1. יחס 95:5

המנה בין גודל ההקצאה במאון ה 95 לבין זו של המאון ה 5

 1. coefficient variation CV

המנה בין סטיית התקן לבין הממוצע

 1. מתאם

מתאם פרסון –קורלציה בין משתנים

 1. רגרסיה רב משתנית (המשתנה המוסבר הינו השקעה בחינוך, המשתנים המוסברים יכולים לכלול למשל את משתני העושר והרווחה של קהילת בית הספר)

 

לסיכום, כתיבת עבודות לסטודנטים ב פילוסופיה של החינוך וסוגיית החינוך להצטיינות הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות