פרוצדורה – פרופ’ איסי רוזן צבי – עבודה סמינריונית במשפטים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס פרוצדורה אשר נלמד על ידי פרופ’ איסי רוזן צבי. במסגרת הכנת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

בית המשפט המחוזי דחה את בקשתה של ליאור לאישור התובענה כייצוגית. בהחלטתו, ציין בית המשפט כי: ״קיים ספק בשאלה האם ישנה אפשרות סבירה כי השאלות הנדונות יוכרעו לטובת הקבוצה, ומכל מקום בנסיבות העניין, יש יסוד סביר להניח שעניינם של כלל חברי הקבוצה לא ייוצג וינוהל בדרך הולמת ובתום לב; וממילא, לא קיימת למבקשת עילת תביעה אישית.״

 

עבודה סמינריונית בחינוך – ייעוץ בחברה רב תרבותית – הקריה האקדמית אונו

  1. פרוצדורה - פרופ' איסי רוזן צבי - עבודה סמינריונית במשפטיםדילמות תרבויות ואתיות הנוגעות לעבודת היועץ עם אוכלוסיית תלמידים מעולי חבר העמים.
  2. תרבות ערביי ישראל.
  3. השפה הערבית מעמדה לאור החוקים האחרונים.
  4. דמוקרטיה אתנית: אתגרים וכיוונים אפשריים עתידיים.
  5. שסעים וזהות בחברה הערבית.
  6. תרבות ישראלית.
  7. מהוראה מונולוגית להוראה דיאלוגית: בכדי לתת מענה בהוראה לתלמידים מתרבויות שונות.

 

סקירה תיאורטית – מדינת ישראל ממלחמת ששת הימים לראשית המלניום – פרופ’ גולדשטיין יוסי

מוטי גולני (ערך), ‘חץ שחור’, פעולת עזה ומדיניות ישראל בשנות ה-50, תל-אביב 1994.

זכי שלום, דוד בן-גוריון, מדינת ישראל והעולם הערבי, 1956-1949, שדה בוקר 1995.

יוסי גולדשטיין, אשכול, ביוגרפיה, ירושלים 2003.

לוי אשכול, ראש הממשלה השלישי, מבחר תעודות, (1895-1969) (עורכת הסדרה: ימימה רוזנטל, ערכו וכתבו מבואות: ארנון למפרום וחגי צורף), ירושלים.

ג. מלחמת ששת הימים:

יוסי גולדשטיין, אשכול, ביוגרפיה, ירושלים 2003.

עמי גלוסקא, אשכול, תן פקודה, תל-אביב 2004.

לוי אשכול, ראש הממשלה השלישי, מבחר תעודות, (1895-1969) (עורכת הסדרה: ימימה רוזנטל, ערכו וכתבו מבואות: ארנון למפרום וחגי צורף), ירושלים 2002.

מיכאל אורן, ששה ימים של מלחמה, המערכה ששינתה את פני המזרח התיכון, אור יהודה 2004

ארנון למפרום, לוי אשכול ביוגרפיה פוליטית, 1969-1944.

תום שגב, 1967, והארץ שינתה את פניה, ירושלים 2005.

ד. מלחמת יום הכיפורים:

דו”ח ועדת אגרנט, ועדת החקירה במלחמת יום הכיפורים, תל-אביב 1975.

אלחנן אורן, תולדות מלחמת יום הכיפורים, תל אביב 2004.

ישעיהו בן-פורת, יהונתן גפן, אורי דן, איתן הבר, חזי כרמל, אלי לנדאו, ואלי תבור, המחדל, תל אביב 1974.

רונן ברגמן וגיל מלצר, מלחמת יום כיפור, תל אביב 2003.

חנוך ברטוב, דדו: 48 שנה ועוד עשרים יום, אור יהודה 2002.

אורי בר-יוסף, הצופה שנרדם, הפתעת יום הכיפורים ומקורותיה, תל-אביב 2002.

לסיכום, כתיבת עבודות לסטודנטים ב פרוצדורה הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות