פרו סמינר וסמינר אמפירי בפסיכולוגיה – המרכז ללימודים אקדמיים – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס פרו סמינר וסמינר אמפירי בפסיכולוגיה אשר נלמד ב המרכז ללימודים אקדמיים על ידי ד”ר הדס שינטל. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

המחקר חייב להיות מחקר ניסויי הכולל תפעול של משתנה בלתי תלוי.

 

עבודה סמינריונית במשפטים – משפט מנהלי – הקריה האקדמית אונו

לאחר מכן סגן המנהל שוחח על כך עם המנהל אשר תמך בדעתו כי זהו העונש שיש לתת לאור הנחיית המנכ”ל.

לאחר מספר ימים השתתף סגן המנהל ביום עיון לסגני מנהלים בבתי ספר ובמסגרת אחד הדיונים סיפר את סיפור המעשה (מבלי לציין את שמו של אריאל). סגן המנהל אמר כי:

“לדעתי העונש חמור מדי אך לאחר שקיבלתי את חוזר המנכ”ל אני חושב שאין לי ברירה וזה העונש שאני חייב לתת. למען האמת אפילו שמחתי להעניש דווקא את אותו התלמיד שכן הוריו חברים בוועד ההורים הבית ספרי ויוצאים כנגד כל יוזמה שלי כסגן מנהל בית הספר. אין ספק שחלפה בליבי המחשבה שאולי זה ירסן אותם קצת”.

דבריו של סגן המנהל הוקלטו על ידי אחד הנוכחים ולמחרת הגיעה הקלטת לידי הוריו של אריאל.

אריאל ממלא את העונש המוטל עליו תוך שהוא סובל מלגלוג מתמשך של התלמידים על “תפקידו” החדש אולם עד ט”ו בשבט הגינה משוקמת לחלוטין.

 

סמינריון במשפטים – דיני עונשין – הקריה האקדמית אונו

א. דונו באחריות הפלילית של ג’ינה לעבירת השוד .כאשר: ג’ינה שכנעה את צפריר לבצע גניבה (סעיף 483 לחוק העונשין) ולא שוד.

ב. דונו באחריות הפלילית של חברת הסלע בע”מ לעבירת השוד .שימו לב: אביבה הנחתה את ג’ינה ואת צפריר להגדיל את ההכנסות באופן חוקי בלבד.

ג. דונו באחריות הפלילית של סמיר לעבירת השוד וציינו מהו העונש המירבי הצפוי לו אם יורשע. שימו לב: מפתח מרכזי לפתרון השאלה הוא לציין במפורש במה בדיוק יואשם סמיר.

ד. הניחו, כי בית המשפט הרשיע את חברת הסלע בעבירת השוד ובדעתו להטיל עליה ארבעה חודשי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות. האם הדבר אפשרי? אם כן, כיצד יבוצע העונש בפועל?

  1. בשל סכסוך משפחתי ארוך, תכנן בנימין לרצוח את דודתו הקשישה אהובה. לפי התכנון, בנימין יציע לאהובה ולאחותו רבקה (שאינה שותפה לתכנון) לצאת עמו לטיול בנגב. במהלך הטיול הוא ייכנס בכוונה לשטח אש וייקלע לירי מצד הצבא.

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום ב פרו סמינר וסמינר אמפירי בפסיכולוגיה הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות