צילום ישראלי – דיוקן של מקום | עבודות אקדמיות תקשורת | המכללה האקדמית ספיר

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס צילום ישראלי – דיוקן של מקום אשר נלמד ב המכללה האקדמית ספיר. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

השיבו על שתיים משלוש השאלות הבאות. נסחו את התשובות כחיבורים, בהיקף של כ-700 מילים לכל שאלה. התייחסו בתשובה לחומר שנלמד בכיתה, אך אל תהססו להוסיף עליו תובנות עצמאיות. הקפידו לכתוב תשובות מנומקות, ובמידת הצורך לבסס את הדברים על ספרות פרשנית, לרבות מראי מקום ביבליוגרפיים על פי כללי הציטוט המקובלים.

פסיכולוגיה של הוראה – ד”ר דני קליין

בחרו פתרון הדרכתי (קורס לגננות) ובצעו לגביו את הפעילויות הבאות:

מיפוי תכנים

המשימה הבאה שלכם היתה להגדיר את תכני הקורס. עליכם לתאר כיצד ביצעתם משימה זו.

ד. מצב התפקוד. הסבירו כיצד נבחר אוסף מצבי התפקוד. תנו דוגמאות של שלוש מטלות שנבחרו ושל מטלה שנדחתה. הסבירו את בחירתכם.

ה. ידע מקדים. תנו שתי דוגמאות לידע המקדים שאתם מצפים שיהיה לגננות לפני תחילת הקורס (אם לא יהיה להם ידע זה הם יצטרכו להשלימו לפני התחלת הקורס)

ו. מיומנות/ידע/עמדות. הציגו שלוש דוגמאות של מיומנויות ושלוש דוגמאות של ידע שתלמדו בקורס

ז. הציגו את המטרה הסופית של הקורס, נסחו אותה במונחים ביצועיים.

מטלה 2 – פיתוח יחידת למידה (75 נק.)

במטלה זו יהיה עליכם להתייחס לשלוש הגישות התיאורטיות אותן למדנו: ביהביוריזם, קונסטרוקטיביזם וקוגניטיביזם.

א. הוראה עפ”י עקרונות ביהביוריסטיים (10 נקודות)

מתוך הקורס המיועד, בחרו קטע תוכן (קטן) המתאים להוראה בגישה ביהביוריסטית. הציגו את פעילויות ההוראה וכן את הרציונל התיאורטי העומד בבסיסן. ניתן להיעזר בתרגיל “לימוד השחייה” שקיבלתם בקורס.

ב. הוראה עפ”י עקרונות קונסטרוקטיביסטיים (10 נקודות)

תכננו מעין סמינר לגננות בו כל אחת מהן תצטרך לבצע עבודה עצמאית בנושא אותו קבעתם. שימו לב שלנושא הנבחר אין “פתרון בית ספר” וכל גננת תצטרך להשקיע בו חקר ופתרון עצמאיים. תארו את מבנה ה”סמינר”, לדוגמא, כמה מפגשים יהיו? מה יהיה במפגש הראשון? איך תלוו את הגננות בעבודתן? איך יסתיים הסמינר (הצגת עבודות, דיון, סיכום וכדומה).

 

פסיכולוגיה של הוראה – ד”ר דני קליין

  1. הנחיות לכתיבת המטלה:

2.1. פתיחה. ציינו מתחת לשקפים הרלוונטיים את הטכניקות המשמשות לפתיחת השיעור. נמקו, תיאורטית, מדוע בניתם אותם כפי שבניתם.

2.2. גוף השיעור. בשני שקפים (עפ”י בחירתכם),

2.2.1. הסבירו כיצד תכננתם את השקף. ציינו באילו טכניקות השתמשתם ונמקו תיאורטית. שימו לב, עליכם להשתמש במושגים התיאורטיים שלמדתם בקורס ולא להציג נימוקים מקובלים כגון, “למנוע בלבול” או “להפתיע את הלומדים”.

2.2.2. תארו את התרגולים שיתבצעו במהלך השיעור. ו/או בסופו.

2.2.3. הציגו שתי דוגמאות בהן אתם מלמדים סוגי תוכן שונים (עובדות, מושגים, עקרונות).

2.3. סיום. הסבירו כיצד סיימתם את השיעור. נמקו תיאורטית.

 

לסיכום, עבודות אקדמיות ב צילום ישראלי – דיוקן של מקום הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות