צילום תיעודי חברתי – ערן ברק – כתיבת סמינריון בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס צילום תיעודי חברתי אשר נלמד על ידי ערן ברק. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

1.) בחירת צלם מתוך מאגר הצלמים– רקע היסטורי, ביוגרפיה, עבודות בולטות ומשמעות עבודותיו בז’אנר הצילום התיעודי.

2.) מקרה מבחן – בחירת תצלום אחד של הצלם – ניתוחו בשתי רמות:

א. טכנית/ עיצובית – קומפוזיציה, תאורה, יחסי צלם מצולם ובימוי.

 

מאמרים אקדמיים – יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת – האוניברסיטה הפתוחה

1.) הסבירו את חשיבות סוגיית הבעלות על אמצעי התקשורת (פרטית/ממשלתית/ציבורית) להבנת הקשר בין תקשורת לבין דמוקרטיה. היש סוג בעלות עדיף מבחינתה של הדמוקרטיה?

2.) א. עמדו על הקשר בין ממצאי המחקר שמופעים לעיל לתופעת הגלובליזציה בתקשורת.

ב. באיזה אופן תורמים, הממצאים במחקר, לטענה כי מרחבים ציבוריים שונים (בכלל זה מרחבי שיח נפרדים לקבוצות מוחלשות בחברה) הם המפתח לקידום ערכים דמוקרטיים? בתשובתכם יש להתייחס למאמרים בנושא “מרחב ציבורי”.

רשימת התחומים שמתוכם יש לגבש נושא:

 – גלובליזציה ותקשורת בישראל.

– דמוקרטיה והמרחב הציבורי בישראל.

– מוסדות פוליטיים ומוסדות תקשורת בישראל.

– דמוקרטיה וייצוג תקשורתי בישראל.

– דמוקרטיה, אינטרנט ומדיה חדשה בישראל.

– דמוקרטיה והשידור הציבורי בישראל.

– דמוקרטיה, לאומיות ותקשורת בישראל.

– חברה אזרחית ותקשורת בישראל.

– דמוקרטיה והבעלות על אמצעי התקשורת בישראל.

– עיתונאים ופוליטיקאים בישראל.

– דמוקרטיה, אמצעי תקשורת ורגולציה (חקיקה, רישוי, פיקוח).

– דמוקרטיה, קהלי יעד (קוראים /צרכנים) ומדיה בישראל.

– מדיה והשתתפות אזרחית/ השתתפות פוליטית בישראל.

 

סקירה תיאורטית – תאוריות עכשיויות של צדק חברתי וכלכלי – האוניברסיטה הפתוחה

5.) היגדים: קראו בעיון את ההיגדים הבאים וענו בצרוף נימוק קצר, עד 3 שורות, האם ההיגד נכון או לא-נכון. הקפידו לבחור רק אפשרות תשובה אחת (נכון או לא-נכון). מומלץ, במידת האפשר, לבסס את תשובתכם באמצעות המאמרים והפרקים מהמקראה.

א. הפתרון שהציעה הילדה אמי ל’דילמה של היינץ’ היה שהיינץ חייב להציל את רעייתו, אך אסור לו לגנוב את התרופה.

ב. גיליגן סבורה ש”אתיקה של דאגה” מתאימה יותר לתחום הציבורי מאשר לתחום הפרטי.

ג. טיילור טוען, כי בני אדם הופכים לשלמים, המסוגלים להבין את עצמם ולהגדיר את זהותם, רק כאשר הם מגלים            נאמנות לתכונותיהם המקוריות והאישיות כאינדיבידואליים.

ד. גישות צדק ליברליות, דוגמת זו של רולס, דוגלות בנייטראליות תרבותית והימנעות מתמיכה בתפישת טוב מסוימת.

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום ב צילום תיעודי חברתי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות