קבלת החלטות | עבודות אקדמיות מנהל עסקים | המכללה למנהל

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס  קבלת החלטות אשר נלמד  ב המכללה למנהל במסגרת עבודות  אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

מטרת העבודה:

העמקה באחד מהנושאים בהם דנים בקורס, בתחום של קבלת החלטות. מתוך מאמר אקדמי חדש יחסית(משנת 2005 והלאה).

 • אפשרות א: מתוך רשימת מאמרים המפורסמים באתר הקורס.
 • אפשרות ב: מאמר באנגלית לבחירתכם, מתוך אחד הנושאים המפורטים בהמשך מסמך זה. על העבודה לכלול:
 1. הסבר כללי של התופעה/הנושא בשתי פסקאות.
 2. דוגמא ליישום פרקטי של התופעה מהמאמר לחיים האישים או העסקיים.
 3. סיכום המאמר יכלול לפחות את ראשי הפרקים הבאים:
 • מטרת המאמר
 • צורת הבדיקה(ניסוי מעבדה/ שאלון/ניתוח נתונים….)
 • תוצאות הבדיקה -טבלאות/גרפים.

שימו לב: אין צורך להיכנס לניתוח אקונומטרי/סטטיסטי־ רק משמעויות של התוצאות

 • דיון קצר: מסקנות ודעתכם האישית על המאמר

המורה/גננת כמתכנן לימודים, כחוקר וכמעריך – מכללת לוינסקי

רשימת מקורות נלווית לעבודה

ניתן להוסיף עליה, אן לא להפחית. בכוכבית – הם רשות.

*אוריון, נ,(2003). סביבת הלימוד החוץ כיתתית: למה ואיך.אאו ריקה,6-11,17.

אייזנר א׳(1996). מטרות חינוכיות, הוראתיות ואקספרסיביות, ניסוחן ושימושן בתכנית הלימודים. בתוך: גורי-רוזנבליט (עורכת), תכנון לימודים – מקראה. 72-82.

*במברגר, י׳(2008). לשם מה סיור לימודי? מוט״ב כעת, 3-5,1.

בן־פרץ, מ׳(1991). מבנה הדעת״ כמושג מנחה בתכנון לימודים. בתוך: זילברשטיין, מ. (עורך), מבני הדעת של המקצועות וגישה אחדותית בתכנון לימודים. משרד החינוך, האגף לתכניות לימודים,הגף להכשרת עובדי הוראה. עמ׳ 21-10

*בירנבוים, מ׳, יועד, צ׳, כ״ץ, ש׳ וקימרון, ה.(2004). בהבניה מתמדת – סביבה לפיתוח מקצועי של מורים בנושא תרבות הלייה המטפחת הכוונה עצמית בלמידה. ירושלים: משרד החינוך,התרבות והספורט.

ברוקס, ז׳ ג׳, ברוקס, מ׳(1997). לקראת הוראה קונסטרוקטיביסטית. מכון ברנקו וויס, משרד החינוך(תרגום מאנגלית).

ברינגייה, ז׳, ק׳(1988). הלמידה האנושית: שיחות עם פיאהה. ירושלים: כתר. שיחות 1-5.

*גלזרטפלד, א׳ פ׳(2000). תאוריית הידיעה הקונסטרוקטיביסטית של פיאז׳ה. חינוך החשיבה,19, -55 33 . ירושלים: מכון ברנקו וייס.

דול, ר(1999 .בנייה של מטריצה קוריקולארית. בתוך: השקפה פוסט-מודרניתעל חינוך: מבט חדש על תבנית הלימודים. (צוקרמן, א׳ מתרגם, פרק ז׳). תל-אביב: ספרית פועלים .

דיואי, ג׳(1948).הילד ותבניתהלימודים. ירושלים: אוצר המורה.

הרפז, י׳(1999). לקראת הוראה ולמידה בקהילת חשיבה.חינוך החשיבה,18.

*הרפז, י׳(2009). תנו לילד דגים.הד החינוך,פ״ג(5), 44־34.

*הרפז, י׳(2012). בית הספר אתמול, היום מחר.הד החינוך, פ׳׳ו(4), 30-39.

זילברשטיין, מ׳, עמנואל, ד,, צבר־בן־יהושע, נ,(1995). תכנון לימודים בית-ספרי בבית-הספר

האוטונומי: תמונת-מצב ומגמות התפתחות. בתוך: ד׳ חן(עורך), החינוך לקראת המאה ה-21.

תל אביב: הוצאת רמות, 119-140.

 

ניתוח דוחות כספיים   המרכז הבינתחומי הרצליה

 1. הציגו סיכום קצר (לא יותר מ-2 עמודים) של החברה והענף. מתי נוסדה, בעלי השליטה, עיסוק עיקרי וסגמנטים של פעילות, מוצרים העיקריים, נכסים עיקריים, יתרונות וחסרונות יחסיים, סיכונים עיקריים, מנכ׳׳ל, וכדומה. נתחו את הענף באופן כללי – חסמי כניסה, גורמי ערך, רגולציה, וכ׳׳ו. ראו פרק 1.
 2. הציגו את הדוחות הכספיים המנוסחים מחדש(כולל המקוריים).
 3. ניתוח רווחיות:

א. בצעו ניתוח רווחיות רמה 1-3

ב. נתחו מגמות על פני זמן והשוואה ענפית (כלומר השוואה לממוצעים בתעשייה או למתחרות עיקריות) לכל אחד מהפרמטרים בסעיף אי להלן.

 

לסיכום, עבודות  אקדמיות ב קבלת החלטות הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות