קולנוע ומגדר – המכללה האקדמית בית ברל – הכנת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס קולנוע ומגדר אשר נלמד ב המכללה האקדמית בית ברל על ידי ד”ר שי בידרמן. במסגרת סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

עבודה מסכמת

.0 מטרת העבודה להציג ניתוח מודלים של גבריות ו/או נשיות )כפי שנלמדו בקורס, ומתוך הסתמכות על

חומרי הקריאה( כפי שאלו מיושמים, עולים ומשתקפים, באחד מצמדי הסרטים הבאים:

 נשיות: Alien (Ridley Scott, 1979) ו – Gilda (Charles Vidor, 1946)

 גבריות: Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 1999) ו – Fight Club (David Fincher, 1999)

 בין המינים: His Girl Friday (Howard Hawks, 1940) ו – Sleepless in Seattle (Nora Ephron, 1993)

 

משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

(6)        דיני איכות הסביבה

 1. a. אמנות קיוטו והשלכותיה.
 2. b. האם מכבדת מדינת ישראל את התחייבויותיה בתחום איכות הסביבה.
 3. c. ההתקדמות העתידית של דיני איכות הסביבה.

(7)        התפתחותו של המשפט הבינלאומי המסחרי

 1. a. יחסי ישראל והאיחוד האירופי [יש צורך להתמקד בנושא ספציפי] – ראה בעיקר החומר שבמאמר של אריה רייך “האיחוד האירופי” בתוך סייבל.
 2. b. ההשפעה של הסכמי ה – GATT על מדינת ישראל [ראה החומר הרלוונטי אצל סייבל]
 3. i. הסכם הרכישות הממשלתיות
 4. ii. הקנין הרוחני [הסכם ה- TRIPS]

iii.         הקטנת המגבלות הלא מכסיות. [NTB].

 

סקירה תיאורטית – שיווק מדיה

יש להראות את המקומות בהם לדעתם יש תוכן שיווקי באמצעות צילום מסך ולצרפם לעבודה כנספח(. ציינו האם יש אייטמים יחצ”נים במהלך התכנית שלכם?

מדוע ואיך הם השתלבו בתוכנית? )יש להשתמש בכלל הקריטריונים עליהם דובר בשיעור(

הליך תיעוד הבדיקה: בדקו בתכניות הטלוויזיה שבחרתם, מה מספר הפרסומות המשודרת במהלך התכנית ,מתי נעשה כל ברייק )באיזו דקה ובאיזה שלב של התכנית( כמה זמן ניתן לכל ברייק? כמה פרסומות כולל כל ברייק ?את הנתונים הללו )מדידה בשניות( יש לכתוב בקובץ אקסל שיצורף לעבודה.  דוגמא מצורפת בסוף.

 1. רשתות חברתיות ,ניו מדיה ודיגיטל )20 נק(‘: כיצד האינטרנט והשימוש ברשתות חברתיות מגבה את שתי תכניות הטלוויזיה שבחרתם? האם יש אתר אינטרנט לתכנית, והאם תכנית הטלוויזיה מפנה לאתר האינטרנט? האם יש תכנים באינטרנט שלא מופיעים בתכנית הטלוויזיה? האם התכנית אינטראקטיבית )בדומה ל”אח הגדול” ,”הכוכב הבא”, “דה וויס”, “אקס פקטור” שניתן לסמס לזוכה או בתוכנית “הטוב מכולם “– בו הקהל משתתף פעיל בתוכנית(

הערה: במידה ואין תמיכה בניו מדיה, יש לכתוב מה אתם חושבים שצריך לעשות, על פי הפרמטים לעיל.

 1. תחקיר והפקה )10 נק(‘:  כיצד מערכת התכנית נערכת נכונה לתחקיר מדויק

)הבדלים שבין ריאליטי לאירוח( כיצד ההפקה נערכת לתכנית ואיך היא מוציאה לפועל את התחקיר וההתייחסות לתוכן. התייחסו בבקשה לאופי התכניות שבחרתם ולדרך שבה הפיקו את התכנית.

 1. רדיו אזורי, עיתונות ופרסומות )5 נק(‘: בדקו האם הרדיו והעיתונות מגבים ומפרסמים את תוכניות הטלוויזיה שבחרתם, האם הם מראיינים את משתתפים מתוך התכנית, למשל? האם יש פרסומות ברדיו ובעיתונות לתוכנית שבחרתם ואם כן, היכן ובאלו זמנים? האם יש שת”פ בין השניים הרדיו והעיתונות לטלוויזיה?

לקבוצות של 4 סטודנטים: בחרו תכנית רדיו אזורי אחת של שעה ,ונתחו את המושמע בה כולל פרסומות בברייק, ותוכן שיווקי שיוצגו באקסל, ויצורפו לעבודה, לפי הפרמטרים שהוצגו.

 1. סיכום מסקנות והמלצות ) 10 נק(‘

יש לכתוב בצורה מנומקת אך מתומצתת את המסקנות מתוך העבודה שלכם: מהי המסקנה מההשואה בין שתי התכניות מבחינת תוכן שיווקי?

ציינו מהן המלצותיכם כך שהתכנית כן תעמוד בחוקי הרגולציה ותמשיך לעניין את קהל המטרה ולהתקיים שנים נוספות על המסך. היו יצירתיים בהמלצותיכם.

 

סמינריון בחינוך – הובלת תהליכי שינוי – הקריה האקדמית אונו

3 – אופציה חופשית: ניסוח שאלה/רעיון לעבודת הסיום שבעיניכם משקפת באופן יותר מדויק את הידע שרכשתם בקורס

בכל אחת מהעבודות צריכה להיות התייחסות למודלים שלמדנו (קוטר, SWOT, הגישה המוטיבציונית וכדומה).  הציטוטים בגוף העבודה על פי מודל APA.  בסוף העבודה צריכה להופיע רשימת מקורות תקנית

אם העבודה היא בזוגות, כל אחד/אחת נדרש להסביר מה חלקו/ה בעבודה כמו גם לכתוב רפלקציה אישית (מה למדתי על עצמי מהעבודה הזאת- במיוחד בהיבט של פיתוח זהות פרופסיונאלית).

קריטריונים להערכה:

בהירות כתיבה

בהירות מחשבתית

זרימה טובה בין נושא לנושא

דרכי תיעוד תקניות

שזירה טובה בין החומר התיאורטי לבין השטח הנחקר

קול אישי משמעותי

עדות על יכולת לחשיבה ביקורתית

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב קולנוע ומגדר הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות