קונפליקטים בין קבוצות ודרכי פיוס בין קבוצות – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב – סמינריון בחינוך

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס קונפליקטים בין קבוצות ודרכי פיוס בין קבוצות אשר נלמד ב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב על ידי דר’ קובי דביר. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

עבודה בקורס:

הינכם מתבקשים לכתוב עבודה המתבססת על הידע התיאורטי שרכשתם בקורס.

עליכם לבחור קונפליקט אחד במסגרתו נעשו ניסיונות פיוס )שימו לב, לא חובה לבחור קונפליקט

שניסיונות הפיוס הצליחו, אבל חובה לבחור קונפליקט בו נעשו ניסיונות כאלה(.

אתם רשאים להחליט איזה סכסוך בין-קבוצתי אתם מעוניינים לחקור: פוליטי, חברתי, לאומי,

עדתי, דתי, כלכלי.

 

משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

מיסוי מקרקעין

הנושאים הוצעו על-ידי עו”ד אבי גורמן

 1. הגדרות היסוד לתחולת החוק – זכות במקרקעין ומכירה.
 2. איגודי מקרקעין:

א.         הגדרות העסקה החייבת והמיסים שיחולו

ב.         פטור ממס לפעולות באיגוד ובהעברה לאיגוד

ג.          שינויי מבנה (מיזוג ופיצול)

ד.         פירוק איגודי מקרקעין

 1. מיסוי עסקת אופציה;
 2. שינוי יעוד
 3. הפקעות ועסקאות שבכפיה
 4. מיסוי עסקאות עם המינהל
 5. עסקה מלאכותית
 6. ביטול עסקה
 7. שחלוף
 8. הליכי שומה השגה וערעור
 9. עבירות לפי חוק מיסוי מקרקעין
 10. קביעת שווי של עסקה
 11. הניכויים המותרים
 12. מיסוי התא המשפחתי
 13. פינוי בינוי

 

מבוא לספרות ילדים מגרים לוולט דיסני – המכללה האקדמית בית ברל

 1. אין להשתמש במקור כלשהו בעבודה מבלי לציין מראה מקום/הפניה מתאימים ומבלי לציין את פרטיו המלאים ברשימה הביבליוגרפית בסוף העבודה. שימוש במקור כלשהו (גם אינטרנטי) בלי הפניה ופרטים ייחשב כמובן כהעתקה ויגרום לציון נכשל בעבודה ופנייה לוועדת המשמעת.
 2. אפשר כמובן להציג בעבודה התייחסויות ועמדות שונות מאלה שהוצגו במהלך הקורס, אך בכל מקרה יש לבסס כל טענה על סמך חומרים עיוניים, וכן על סמך הטקסט עצמו ובליווי דוגמה או דוגמאות מתוכו.
 3. רצוי לגבש טענות מרכזיות בהקשרים המתבקשים על סמך ראיית המכלול, לבססן ולהציג כמה דוגמאות לכל אחת מהן. מראה מקום של ציטוט יכלול בסוגריים בגוף העבודה גם מספרי עמודים מדויקים, ואילו התייחסות כללית למקור תלווה במראה מקום כללי בסוגריים בגוף הטקסט: שם המחבר, שנת ההוצאה. בסוף העבודה יש להציג כאמור רשימה הכוללת את כל הפרטים.
 4. סימני פיסוק: אין רווח לפני סימני פיסוק, רק אחריהם (זאת מלבד פתיחת סוגריים או גרשיים של ציטוט).
 5. מבנה העבודה: סעיפי העבודה אמורים להסתמך על הטענות העקרוניות שתציגו, כל טענה בנפרד בהקשר להיבטים המתבקשים. רצוי שבמידת האפשר כל טענה תלווה בביסוס עיוני. כל טענה תלווה גם בביסוס על סמך המכלול (של היצירה או היצירות) ובדוגמאות.
 6. ניתן להגיש הצעה אחרת – יש להגישה לי בכתב בלבד (במייל) ולהמתין לאישור בכתב במייל ממני לפני שמתחילים להכין את העבודה. יש לצרף את האישור לעבודה כשתוגש.
 7. לאחר הזנת הציונים (כ-3 שבועות לאחר מועד ההגשה האחרון), העבודות עם התגובות והציונים ימתינו לכם/ן בחדר העבודות ותוכלו לקחתן משם.
 8. זיכרו לצרף את טופס ההתחייבות לטוהר העבודות כשהוא חתום על ידכם/ן. הטופס הועלה לאתר הקורס עוד באמצע הסימסטר. עבודות שלא יצורף אליהן הטופס חתום – לא ייבדקו!

 

סמינריון בחינוך – נושאים נבחרים בפילוסופיה של החינוך – אוניברסיטת בר-אילן

 1. הוכחה מוכחת להבנת הדעות והטיעונים שנידונו בקורס. היזהרו מסיסמאות ו/או מדקלום דברים כפי שנאמרו במהלך השיעורים! וכן הימנעו משימוש ב”מילים האסורות”. ראו את המסמך המעודכן באתר הקורס.
 2. הקפידו להתייחס למושגי המפתח שנידונו בשיעורים ושהם רלוונטיים להוגה/לנושא השאלה. עליכן לתת ביטוי להבנה נאותה של אותם מושגי המפתח. היזהרו מסיסמאות ו/או מדקלום דברים כפי שנאמרו במהלך השיעורים!

 

כתיבת עבודות בתשלום – מבוא לפוליטיקה וממשל – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הנחיות לכתיבה:

 בעת מתן תשובות, עשו שימוש במקורות האקדמיים הרלוונטיים שנלמדו בקורס הן –

פריטי קריאת חובה והן פריטים שהוזכרו בדיון בשיעור.

 

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום ב קונפליקטים בין קבוצות ודרכי פיוס בין קבוצות הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות