קונפליקטים ונאמנויות במשפחה – ד”ר יוספה רחמן – סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס קונפליקטים ונאמנויות במשפחה אשר נלמד על ידי ד”ר יוספה רחמן. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

 

משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

רשימת מקורות בסיסיים:

 1. ד’ שוורץ, ” דיני ביטוח – תהליכים ומגמות”, ספר השנה של המשפט בישראל, (תשנ”ו), 31.
 2. ג’ שלו, “חובת הגילוי בחוזי ביטוח”, הפרקליט, מ(תשנ”א) 20.
 3. ד’ שוורץ, ר’ שלינגר, “פרשנות חוזה הביטוח: פרשנות נגד המנסח ומבחן הציפיות הסבירות של המבוטח”, קרית המשפט שנתון הקריה האקדמית (כרך ג’ תשס”ג) 345.
 4. מ’ יפרח, ר’ חרל”פ ששון, דיני ביטוח (מהדורה שניה, תשס”א).
 5. י’ אליאס, דיני ביטוח (כרך א’ תשס”ב).
 6. א’ ברנר, ביטוח (תשס”א)
 7. R.H. Jerry, Understanding Insurance Law (N.Y. 2nd ed. 1996).
 8. J.W. Stempel, Interpretation of Insurance Contracts (1994).
 9. R.E. Keeton and A.I. Widiss, Insurance Law: A Guide to Fundamental Principles, Legal Doctrines and Commercial Practices, (St. Paul, Mn. 1988).
 10. J. Birds, Modern Insurance Law (5th ed. 2001).
 11. L. Rawling, Insurance Doctrines and Principles, (Oxford 1999).
 12. Jerry Anderson, Cases and Materials (2000).
 13. J.W. Stemple, Law of Insurance Contract Disputes (2002).

 

סמינריון בכלכלה – שוק ההון בישראל – המרכז הבינתחומי

יש להיעזר ב:

כל החומר הנלמד בכיתה 

המלצות אנליסטים 

ראיונות עומק עם אנשי מפתח בחברה )תוספת ניקוד( 

אתרי אינטרנט כלכליים 

הנחיות:

 1. העבודה תיעשה בקבוצות של 3 סטודנטים.
 2. יש לעלות למודל בקובץ וורד )עמוד אחד( את שמות חברי

הקבוצה ואת החברה שאותה בחרתם לנתח.

 

סקירה תיאורטית – מבוא לניהול וארגון א’ – המכללה למינהל

שאלה 1:

 1. איזו תופעה המתוארת באירוע עלולה לפגוע באפקטיביות ההחלטה?

א.         תארו אותה והסבירו כיצד היא באה לביטוי באירוע.

ב.         הסבירו ופרטו 3 תנאים, הבולטים באירוע, המחזקים את התופעה.

ג.         מה הייתם ממליצים למנכ”ל החברה לעשות כדי למזער את התופעה?

במהלך תהליך האבחון נאספו הציטוטים הבאים במסגרת ראיונות שבוצעו עם הסמנכ”לים בחברה: “יש פתיחות בין חברי ההנהלה ביחס לבעיות עבודה יומיומיות, למרות שאנשים לא רואים אותו דבר”; “בסך הכל התקשורת טובה. היא מבוססת בעיקר על ענייני עבודה”; “בהנהלה יש גאוות יחידה והיא נובעת רק ממניעים חיצוניים כי יש לנו שם טוב בשוק ויש הצלחות”.

במקביל נשמעו גם הקולות הבאים:

“חלק מאתנו פועלים מתוך אגו, כוחנות”; “סביבת העבודה מתוחה, פחות מקבלת ומכילה”; “אנשים לא באמת מכירים אחד את השני”; “אנשים תפוסים לא משוחררים”; “יש נטייה להסתכל על מה לא בסדר, להיות ביקורתיים. על דברים שעובדים טוב לא מדברים”; “אנחנו הנהלה מקצועית, אין פה חברות או קשרים לא פורמליים, אין פה Small talk”.

וגם  נאמרו דברים כמו: “יש פערי מידע בחברה” ; “יש בהנהלה אנשים שחושבים שיודעים הכי טוב ולכן לא משתפים”; “אין תמיד WHY”; “התקשורת ביננו פרווה”; “התקשורת לרב קורקטית אין חום, אין פה תרבות של פירגון”; “חשוב לנו להסכים לאן החברה הולכת”; “מאמין שיודעים לאן הולכים…לא בטוח…העובדים בוודאות לא יודעים”; “אין לנו תפיסה של אנחנו גוף אחד מול תמונת עתיד”; “אין קדימה…אם נתכנס לכיוון אנחנו נייצר שיתופי פעולה טובים יותר ביננו”; “יש ישיבות אסטרטגיה אך אין חשיבה מעמיקה במיוחד לגבי לאן הולכים”. “כרגע תהליכי העבודה שלנו לא מחודדים”; “החברה מתנהלת כחנות מכולת, אקראיות, אין סדר, הכל בשלוף”.

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב קונפליקטים ונאמנויות במשפחה הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות