קריאה ביקורתית וכתיבה ומדעית – אוניברסיטת תל אביב – סקירה תיאורטית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס קריאה ביקורתית וכתיבה ומדעית אשר נלמד ב אוניברסיטת תל אביב ע”י אירה שרון. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

הנחיות כלליות

יש לבחור 2 מאמרים עדכניים (עד חמש שנים ממועד הפרסום) בנושא דומה, מג’ורנאל סיעודי. המאמרים צריכים לכלול שיטות מחקר כמותיות ולא איכותניות. ניתן לבחור מאמרים עם שיטות מחקר משולבות: כמותיות ואיכותניות.

יש לשלוח את המאמרים ב- PDF

את שתי המטלות יש להגיש בזוגות.

הנחיות לעבודה בקריאה ביקורתית

בחרו את אחד המאמרים.

בחנו את המאמר וענה על השאלות הבאות:

 1. רשום את שם המאמר על פי הנחיות לרישום ביבליוגרפי

American Psychological association. (2010). Publication manual of the American psychological association (6th ed.). Washington, DC: American Psychological association

 1. כותרת: מי הכותרת של המאמר ? האם ברור על מה ידון המחקר מהכותרת ?
 2. הרקע המקצועי של המחבר/ים: רשמו את שם המחבר הראשי, תפקידו והמוסד אליו הוא משתייך. כמה כותבים למאמר ?
 3. מילות מפתח: ציינו את מילות המפתח.
 4. מטרת המחקר: ציינו את מטרת המחקר.

 

סמינריון במשפטים – דיני תאגידים – המכללה למינהל

נושא 10

חווה/י את דעתך הביקורתית בשאלה אם חוק החברות מחזק באופן ראוי את כוחו של הנושה מול החברה  .

מקורות רלוונטיים:

 1. ספר – יש להיעזר בספר אחד לפחות מרשימת הספרות הכללית המופיעה בסילבוס.
 2. פסקי הדין –

א.         ע”א 10582/02 בן אבו נ’ דלתות חמדיה בע”מ )פורסם בנבו, 16.10.2005(.

ב.         ע”א 4263/04 קיבוץ משמר העמק נ’ עו”ד טומי מנור, מפרק אפרוחי הצפון בע”מ, פ”ד סג)1( 548 )2009(.

 1. מאמר – שרון חנס “עיון מחדש באישיות המשפטית הנפרדת של התאגיד בדין הישראלי “עיוני משפט כח 5 )2004(.

 

סקירה תיאורטית – התנהגות ארגונית מיקרו מאקרו – הקריה האקדמית קרית אונו

נתחו כיצד עשויה תופעה זו )תופעת מיקור ההמונים( להשפיע לדעתכם על ארגונים בהתבסס על:

 1. החוזה הפסיכולוגי בין הארגון והעובדים.
 2. מחויבות ארגונית על פי המודל של Allen & Meyer (1991) ).
 3. מוטיבציה- בחרו 2 מתוך המודלים שנלמדו בקורס.
 4. המבנה הארגוני – התבססו על 2010(( Daft ועל המודלים השונים של מבנה ארגוני אשר נלמדו בקורס
 5. התיחסו למודל האישיות של ה- Big 5 איזה טיפוס/י אישיות יתאים לסוג כזה של עבודה? נמקו את בחירתכם) .
 6. כיצד תראה עבודת צוות במציאות של מיקור המונים?: נמקו את תשובתכם בהתבסס על:
 7. i. הגדרת עבודת צוות אפקטיבית על פי קצנבך וסמית )2003
 8. 2 מתוך היתרונות בקבלת החלטות בצוות, שנלמדו.

iii.         2 מתוך החסרונות בקבלת החלטות בצוות, שנלמדו.

 

משפט מנהלי – המרכז האקדמי פרס

 1. ארגון ההורים הארצי מבקש את עצתך: האם בנסיבות המתוארות, ניתן יהיה להטיל מגבלות על הערוץ או למנוע את המשך שידור התוכנית, באמצעות המשפט המנהלי? במידה שכן, מהי העילה או העילות האפשריות העומדות בפני הארגון וכלפי מי ?לאיזו ערכאה תוגש העתירה? במידה שלא – מה צריך להשתנות בנסיבות על-מנת להקים עילה לעתירה מינהלית ?
 2. בעקבות הביקורת הציבורית נגד התוכנית” אל תהיה פראייר”, החליטה ועדת התכניות של מועצת הכבלים והלוויין לפסול את התוכנית מלוח השידורים, ודרשה מהחברה לבצע תיקונים ברבות מתוכניותיה בערוץ הזאטוטים, לפי כללי סיווג-סימון חדשים שניסחה ,שהינם מחמירים יותר מן הכללים הקיימים. המועצה לא פרסמה כללים חדשים אלה ברשומות כיוון שלטענתה לא מדובר בתקנות, שכן כללים אלה אינם נוגעים לציבור בלתי מסוים אלא לערוצי ילדים ספציפיים וספורים, בהם ערוץ הזאטוטים. כמו כן לא ערכה הרשות שימוע לחברה.

חוו דעתכם על הפעולות המתוארות על פי המשפט המנהלי.

 • עליכם להציג את הטענות המשפטיות האפשריות שמקרה זה מעורר, וכן לטעון טענות נגדיות. כמו כן עליכם להביע את דעתכם באופן מנומק .יש להתמקד בתשובתכם בניתוח ויישום, ופחות בחזרה על עובדות המקרה או בתיאור כללי של חומרי הקריאה. ככלל, יש להימנע מציטוטים של קטעי פסיקה.

 

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב קריאה ביקורתית וכתיבה ומדעית הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות