רקע תיאורטי – סמינריון איכותני שילוב טכנולוגיה בהוראת המתמטיקה

בסמינריון איכותני בחינוך, קיים פרק רקע תיאורטי אשר מהווה סקירת ספרות בנוסף לפרק ממצאים איכותני. הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות בניהול בינ”ל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לחלק רקע תיאורטי מתוך עבודה מלאה בנושא שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

רקע תיאורטי – סקירת ספרות

המחקר על השימוש של גיליונות אלקטרונים בחינוך בכלל ובחינוך מתמטי בפרט, הנו חלק מתחום המחקר רחב יותר שדן בהשפעותיה של הטכנולוגיה בחינוך, הן בהוראה והן בלמידה. לאור ההתפתחויות הרבות שחלו בשדה החינוך והטכנולוגיה, טבעי הוא שהמחקר שהתפתח סביב הנושא הזה הנו רחב מאד.

בתוך שדה מחקר רחב זה, חוקרים התעניינו בשימושים של גיליונות אלקטרונים בהוראה ובלמידה. בקר וסג’דן, במחקר שהתפרסם בשנת 2003, בחנו 25 שנים לשימוש גיליונות אלקטרונים בחינוך (Backer and Sugden, 2004). בתוך זה, הם ערכו סקירה מקיפה של המחקר שהתפרסם על הודות שימוש בגיליונות אלקטרונים בחינוך עד לפרסום המחקר. על פי הסקירה הזאת, הם מסכמים וטוענים ששתי סיבות מרכזיות הן אלו שהפכו את השימוש של בגיליונות אלקטרונים לכל כך נפוץ במערכת החינוך בכל העולם: (א) העדר הצורך בתיכנות (כמו למשל בBasic  או ב Pascal) כדי לערוך חישובים, (ב) האפשרויות הרבות המוכנות מראש כמו שחלוף (transposition) של שורות נתונים, הצגות גרפיות מוכנות ועוד. לדעת החוקרים, אין עוררים על היתרונות בשימוש גיליונות אלקטרונים בכלל, והיתרונות של תכנת אקסל בפרט, ככלים יעילים בחינוך מתמטי, בכל שלבי החינוך הפורמלי, מהחינוך היסודי ועד לאקדמיה.

אברמוביץ, אחד החוקרים היותר מצוטטים בחקר השימוש בגיליונות אלקטרוניים בחינוך, טוען באופן חד-משמעי שתכנות אלו הוכיחו להיות כלי חינוכי מאד יעל שעומד במבחן של עלות-תועלת. הוא מציין שלגיליונות אלקטרונים יתרונות משמעותיים ביצירת מודלים מתמטיים ויישומם בשאילות מתחומי ידע שונים ובפיתוח יכולות לפתרון בעיות או שאלות בתחומים שונים (Abramovich, 2003).

המחקר על השימוש של גיליונות אלקטרונים בחינוך בכלל ובחינוך מתמטי בפרט, הנו חלק מתחום המחקר רחב יותר שדן בהשפעותיה של הטכנולוגיה בחינוך, הן בהוראה והן בלמידה. לאור ההתפתחויות הרבות שחלו בשדה החינוך והטכנולוגיה, טבעי הוא שהמחקר שהתפתח סביב הנושא הזה הנו רחב מאד. בתוך שדה מחקר רחב זה, חוקרים התעניינו בשימושים של גיליונות אלקטרונים בהוראה ובלמידה. בקר וסג'דן, במחקר שהתפרסם בשנת 2003, בחנו 25 שנים לשימוש גיליונות אלקטרונים בחינוך (Backer and Sugden, 2004). בתוך זה, הם ערכו סקירה מקיפה של המחקר שהתפרסם על הודות שימוש בגיליונות אלקטרונים בחינוך עד לפרסום המחקר. על פי הסקירה הזאת, הם מסכמים וטוענים ששתי סיבות מרכזיות הן אלו שהפכו את השימוש של בגיליונות אלקטרונים לכל כך נפוץ במערכת החינוך בכל העולם: (א) העדר הצורך בתיכנות (כמו למשל בBasic או ב Pascal) כדי לערוך חישובים, (ב) האפשרויות הרבות המוכנות מראש כמו שחלוף (transposition) של שורות נתונים, הצגות גרפיות מוכנות ועוד. לדעת החוקרים, אין עוררים על היתרונות בשימוש גיליונות אלקטרונים בכלל, והיתרונות של תכנת אקסל בפרט, ככלים יעילים בחינוך מתמטי, בכל שלבי החינוך הפורמלי, מהחינוך היסודי ועד לאקדמיה. אברמוביץ, אחד החוקרים היותר מצוטטים בחקר השימוש בגיליונות אלקטרוניים בחינוך, טוען באופן חד-משמעי שתכנות אלו הוכיחו להיות כלי חינוכי מאד יעל שעומד במבחן של עלות-תועלת. הוא מציין שלגיליונות אלקטרונים יתרונות משמעותיים ביצירת מודלים מתמטיים ויישומם בשאילות מתחומי ידע שונים ובפיתוח יכולות לפתרון בעיות או שאלות בתחומים שונים (Abramovich, 2003). רוטבן ואחרים מצאו שכלים דיגיטליים בחינוך עשויים להוות תרומה במספר מישורים: 1. הודות למהירות של עיבוד נתונים, מתאפשרת עבודה מאד אפקטיבית ויותר פרודוקטיבית. 2. הודות לאפשרויות הרבות של תצוגות גרפיות, עולה באופן משמעותי הדיוק ורמת הצגת של נתונים, דבר המשפיע באופן חיובי על מהלך של שיעורים. 3. כלים דיגיטליים מאפשרים בדיקה, שכתוב ועריכה של חומרים בצורה מהירה. 4. כילים דיגיטליים עוזרים להתגבר על קשיים של תלמידים בכתיבה או ציור ידנית, דבר אשר עשוי לתרום לתחושת הביטחון העצמי וסיפוק של הילדים. 5. כלים דיגיטליים עוזרים בהתמקדות בעיקר, שכן הם מהווים עזר חשוב בארגון החומרים ובהצגתם. 6. כלים דיגיטליים תורמים לגיוון ומשיכת עניין הודות לעושר בצורות הצגת החומרים והאפשרויות הטמונות בהכנסת אלמנטים משחקיים, ציורים, צבע, אלמנטים אסתטיים ועוד. 7. כלים דיגיטליים מקדמים את האוטונומיה של התלמיד ובו זמנית גם את האפשרויות של שיתופי פעולה בין ילדים (Ruthven, 2009). בקר וסג'דן מציינים מספר יתרונות בשימוש של גיליונות אלקטרונים בחינוך: (א) פיתוח של חשיבה אבסטרקטית, (ב) היכולת ביצירת תבניות וכללים, (ג) יצירת אפשרויות רבות של מחקר פתוח, מכוון פיתרונות, ושל למידה אקטיבית (Backer and Sugden, 2003). סטרלנד, עוד בשנת 1993, לאחר התנסויות עם תלמידי מתמטיקה מתקשים, טוענת שהשימוש בגיליונות אלקטרונים יכול לקדם מאד את היכולות למידה של אותם תלמידים, במיוחד הודות למאפייני הקשר שמתפתח התלמיד עם סביבה ממוחשבת, הדורשת ממנו פיתוח יכולות להַמְלָלָה ולהַמְשָׂגָה, יותר מאשר השימוש בנייר או אמצעים מודפסים (Sutherland, 1993).
רקע תיאורטי – סמינריון איכותני שילוב טכנולוגיה בהוראת המתמטיקה

רוטבן ואחרים מצאו שכלים דיגיטליים בחינוך עשויים להוות תרומה במספר מישורים:

  1. הודות למהירות של עיבוד נתונים, מתאפשרת עבודה מאד אפקטיבית ויותר פרודוקטיבית.
  2. הודות לאפשרויות הרבות של תצוגות גרפיות, עולה באופן משמעותי הדיוק ורמת הצגת של נתונים, דבר המשפיע באופן חיובי על מהלך של שיעורים.
  3. כלים דיגיטליים מאפשרים בדיקה, שכתוב ועריכה של חומרים בצורה מהירה.
  4. כילים דיגיטליים עוזרים להתגבר על קשיים של תלמידים בכתיבה או ציור ידנית, דבר אשר עשוי לתרום לתחושת הביטחון העצמי וסיפוק של הילדים.
  5. כלים דיגיטליים עוזרים בהתמקדות בעיקר, שכן הם מהווים עזר חשוב בארגון החומרים ובהצגתם.
  6. כלים דיגיטליים תורמים לגיוון ומשיכת עניין הודות לעושר בצורות הצגת החומרים והאפשרויות הטמונות בהכנסת אלמנטים משחקיים, ציורים, צבע, אלמנטים אסתטיים ועוד.
  7. כלים דיגיטליים מקדמים את האוטונומיה של התלמיד ובו זמנית גם את האפשרויות של שיתופי פעולה בין ילדים (Ruthven, 2009).   

בקר וסג’דן מציינים מספר יתרונות בשימוש של גיליונות אלקטרונים בחינוך: (א) פיתוח של חשיבה אבסטרקטית, (ב) היכולת ביצירת תבניות וכללים, (ג) יצירת אפשרויות רבות של מחקר פתוח, מכוון פיתרונות, ושל למידה אקטיבית (Backer and Sugden, 2003). סטרלנד, עוד בשנת 1993, לאחר התנסויות עם תלמידי מתמטיקה מתקשים, טוענת שהשימוש בגיליונות אלקטרונים יכול לקדם מאד את היכולות למידה של אותם תלמידים,  במיוחד הודות למאפייני הקשר שמתפתח התלמיד עם סביבה ממוחשבת, הדורשת ממנו פיתוח יכולות להַמְלָלָה ולהַמְשָׂגָה, יותר מאשר השימוש בנייר או אמצעים מודפסים (Sutherland, 1993).

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות