שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות | סמינריון משפטים | עבודה סמינריונית חינם


שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

חקיקה

*חקיקה- . הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון). התשס”ד-2004.
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998.
ב. פסיקה
בג”ץ 3989/00 בזכות, המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות נ’ שר התחבורה ואח3. בג”ץ 2599/00 יתד- עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ’ משרד החינוך, פ”ד נו(5) 834; חוק
חינוך מיוחד, התשמ”ח-1988.
ע”ע 670/06 יעקב רוט נ’ רם מבנים בע”מ ואח’, תק-אר 2009(4), 34.

בג”ץ  7081/93  שחר בוצר, “בזכות” מיסודה של האגודה לזכויות האזרח בישראל
ואח’ נ’ מועצה מקומית “מכבים-  רעות”, הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה “מכבים-רעות”
ואח’, פ”ד נ(1), 19.

*בג”צ 3457/95 פרופ’ רונס זכריה נ. בית הדין הארצי וביטוח לאומי(כאן הוכרה זכות הנכה והייתה התייחסות לשוויון למוגבלים עוד לפני החוק)

 

 

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות |  סמינריון משפטים | עבודה סמינריונית חינם
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות | סמינריון משפטים | עבודה סמינריונית חינם

 

ספרות

*אמנון כרמי,שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות,רפואה ומשפט,גיליון 23,(2000) 102.

*חקיקה- . הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון). התשס”ד-2004.
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998.

אופיר, א’, אורנשטיין, ד’ (2001). חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998:
ספר מנחם גולדברג. עמ’ 45. תל אביב: סדן

גל, ג’ (2002). עקרון הפיצוי במערכת הביטחון הסוציאלי לאנשים עם מוגבלות בישראל
והשלכותיו. עבודה, חברה ומשפט, 9, 115-134.

דו”ח כץ (1997). דו”ח הוועדה הציבורית לבדיקת חקיקה מקיפה בנושא: זכויות אנשים עם
מוגבלות. מוגש לשר המשפטים ושר העבודה והרווחה. עמ’ 13. ירושליים: מדינת ישראל, יולי.

סגל, ז’ (2003). בתוך: יועז, י’. בג”ץ: לתקצב כראוי מוגבלים במערכת החינוך. הארץ, 25
בדצמבר.

סנדלר-לף, א’, שטרוסברג, נ’, נאון, ד’ (2003). אנשים עם נכויות בישראל: עובדות ומספרים.
ירושליים: ג’וינט מכון ברייל.

.פלדמן, ד’ (2003). מכתב ליועמ”ש משרד התמ”ת.18 בספטמבר.

רימרמן, א’, אברהמי, ש’ (2005). חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בישראל- האומנם
שוויון זכויות? בטחון  סוציאלי, 68, 13.

רימרמן א’, ארטמן- ברגמן ט’ (2005). חקיקת זכויות נכים ויישומה בישראל- מגמות וכיוונים עתידיים. בטחון סוציאלי, 69, 13.

 

 

מקומה של הגדרת קבוצת השוויון לעניין תביעה בשל אפליה פסולה

 

ספרות

*הקדמה לשער השוויון –שרון רבין,מרגליות – עבודה חברה ומשפט  עמוד 190פ’ רדאי ,על השוויון,משפטים כד (1994) 241

*שוויון זכויות כלפי ערבים בישראל –  יצחק זמיר, משפט וממשל ט תשס”ו עמוד11

 

 

אנחנו כמובן נשמח לעזור בכל עבודה בה תבחרו!

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות