שונות ואחרות בחברה ובתקשורת | המכללה האקדמית ספיר | עבודה אקדמית בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס שונות ואחרות בחברה ובתקשורת אשר נלמד ב המכללה האקדמית ספיר. במסגרת הקורס בוצעה עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

במהלך הקורס למדנו על מנגנוני תיוג, על מהי קבוצה, על רצף של קומפטנטיות תרבותית  על משמעויות המנגנונים הללו ברמת הפרט וברמת קבוצות השייכות. ראינו את הסרט “קול וזעם” (סרט על חוויות ודילמות מעולם החרשים והחברה השומעת סביב ניתוח ה”שתל”); קראנו על ההתארגנות של קהילת האוטיסטים בארץ ובעולם, ונחשפנו לגישות תיאורטיות על שונות, אי שיוון ורב-תרבותיות (של חגית גור זיו, פגי מקינטוש, אלה שוחט, עמית קמה וענת פירסט, ויליאם ריאן, קורט לוין וזלי גורביץ). דיברנו על מנגנוני השוואה בקבוצה, ועל יחסי כוח וקונפליקטים בין קבוצות. ראינו שכולנו לוקחים תפקידים שונים בקבוצה, המושפעים לעיתים גם מהבניות חברתיות מקובלות.

 

שונות ואחרות בחברה ובתקשורת | המכללה האקדמית ספיר | עבודה אקדמית בתשלום
שונות ואחרות בחברה ובתקשורת | המכללה האקדמית ספיר | עבודה אקדמית בתשלום

 

ניתוח טקסטים במדיה המכללה האקדמית ספיר

 

 1. ממצאים ודיון (עד 5 עמודים) – מטרת פרק זה להציג את הממצאים המרכזיים שלכם שעולים מניתוח הטקסטים: תמות/מוטיבים/קטגוריות/מודלים/מסגרות מדיה וכדומה. הדיון צריך להיעשות תוך הצגת הממצאים, שילוב דוגמאות (ציטוטים, תיאורי סצינות, צירוף תמונות וכדומה) ואל מול סקירת הספרות והנחות היסוד התיאורטיות שלכם. זכרו לשלב ניתוח פרשני, עצמאי וביקורתי. זכרו להיצמד בדיון שלכם לשאלת המחקר באופן שיבהיר כיצד הנתונים עונים עליה ומקדמים את הטיעון אותו אתם מבקשים לטעון.

 

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

 

מב”ג עד ביבי: ראשי הממשלות והתקשורת  – אוניברסיטת בר אילן

 

 1. פרק ג’: ממצאי המחקר. הפרק המרכזי בעבודה שבו יוצגו תוצאות המחקר. אם יש צורך ניתן לשלב בפרק זה טבלאות או גרפים.
 2. פרק ד’: דיון וניתוח. ניתוח אנליטי אינטגרטיבי של הממצאים תוך השוואתם, הנגדתם ועימותם עם השערות המחקר ועם ספרות המחקר (שהובאה בפרק הסקירה הספרותית). מעין סגירת מעגל של כל חלקי העבודה. וכן: הצגת הערך המוסף של העבודה; נקודות שלא נידונו בעבודה בגלל קוצר היריעה ויכולים להוות מוקד למחקר עתידי; מה ניתן ללמוד מהעבודה הספציפית על סוגיית יחסי ראשי הממשלה והתקשורת.

סיומו של פרק זה מהווה סיכום העבודה.

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

 

דיני חוזים  – מכללת שערי משפט

 

 1. ע”א 6601/96, AES System Inc. נ’ סער, פ”ד נד (3) 850.

 

ספרות:

 1. חגי ויניצקי, מרשם לסודות מסחריים, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן (תשס”ו) 41 – 80, 95 – 103.
 2. מיגל דויטש, עוולות מסחריות וסודות מסחר (תשס”ב) 587 – 610.
 3. גבריאלה שלו, דיני חוזים-החלק הכללי: לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי (מהדורה שלישית, תשס”ה) 510 – 533.
 4. גבריאלה שלו, דיני חוזים (מהדורה שנייה) 603 – 636.
 5. עופר גרוסקופף, חוזים, (חלק ג’, דניאל פרידמן ונילי כהן, עורכים, תשס”ד) 566 – 568.

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

תקשורת כתרבות – 10532האוניברסיטה הפתוחה

 

הנחיות כלליות

 • יש לערוך את הדיון בסעיפים א, ב ו-ג כמסה או כמאמר קטן, ולתת כותרת לדיון; יש להפנות (בסוגריים או בהערת שוליים) במקומות המתאימים למאמרים שהתבססתם עליהם; בסוף הדיון יש להוסיף רשימה ביבליוגרפית, לפי סדר אלפביתי.
 • אין להשתמש בספרי הקורסים של האוניברסיטה הפתוחה. אין להשתמש במחקרים המצוטטים במקור מסוים כמקורות נוספים בלי שעיינתם בהם בעצמכם. שימוש לא תקין במקורות יפסול את העבודה כולה. שימוש בסיכומי מאמרים מהאינטרנט הוא שימוש לא תקין במקורות.

 

לסיכום, עבודה אקדמית ב שונות ואחרות בחברה ובתקשורת  היא עבודה יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודה זו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות