שוק ההון בישראל – המרכז הבינתחומי – סמינריון בכלכלה

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס שוק ההון בישראל אשר נלמד ב המרכז הבינתחומי על ידי לוני עוז. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

עבודה בנושא:  ניתוח עומק של חברה ציבורית

הקדמה

תרגיל זה יעסוק בניתוח עומק של חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב ומשתייכת למדד ת”א 75. בעבודה זו תביאו לידי ביטוי את כל הנלמד במהלך הסימסטר ותנתחו את מניית החברה על פי הפרמטרים שלמדתם בכיתה.

מטרת העבודה

 1. ניתוח עומק של החברה
 2. המלצה לפעולת קנייה או מכירה של המניה
 3. המלצה על התזמון הנכון לביצוע הקניה או המכירה.

תוכן ניתוח החברה:

 1. פרופיל החברה

א.         הסקטור שבו החברה פעילה

ב.         עיסוקה העיקרי של החברה בישראל/בחו”ל )מוצרים או שירותים שהחברה מוכרת(

ג.          היכן נמצא עיקר פעילותה של החברה? )בארץ או בחו”ל(?

ד.         האם החברה היא “מותג?”

ה.         האם במעבר לחברה מתחרה ישנן “עליות החלפה גבוהות?”

ו.         המתחרות העיקריות של החברה )בארץ או בחו”ל(

ז.          מבנה החברה

ח.         חברות בנות

ט.         בעלי השליטה בחברה

 

משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

 1. זכויות של עובדים בפירמה.

11.1.    רכישת מניות על ידי עובדים – מקרה ארקיע.

11.2.    מימון רכישת מניות של משקיע.

 1. הזכות הקניינית של העובדים בעסק.
 2. זכויות עובדים בהפרטה – בג”צ רמת”א.
 3. הזכות להתארגנות (פרשת מטרודן) מהותה והיקפה.
 4. זכות השביתה.
 5. החלשות כוחם של האיגודים המקצועיים ונפקותה.
 6. תמורות במשפט העבודה.
 7. חקיקת מגן: שכר מינימום, שעות עבודה ומנוחה, חופשה שנתית וכד’.

18.1.    ההצדקות לאור גישה כלכלית וגישות אחרות.

18.2.    בחינה של תחום נפרד כגון: שעות עבודה ומנוחה.

 1. אמנות בינלאומיות בתחום העבודה.
 2. כבוד העובד/ מעביד, קיניינו וחירותו. מתקל של הזכות לכבוד, קניין וחירות בין עובד למעביד.

 

סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות – מבוא לאקונומטריקה – המכללה האקדמית תל-חי

שאלה 2:

בחלק זה תאמדו את מודל Capital Asset Pricing Model( CAPM( מתחום המימון עבור מניות משוק ההון הישראלי .

למעשה, אנו רוצים לאמוד רגרסיה ליניארית של התשואה העודפת )ביחס לנכס חסר סיכון( של מניה מסוימת על התשואה העודפת של מדד המניות המכיל אותה. כדי לעשות זאת, נעבוד בסדר הבא: )1( נאסוף את הנתונים הדרושים לנו

) 2( ניצור את המשתנים הדרושים לנו ולאחר מכן

) 3( נאמוד את הרגרסיה. בנוסף, נרצה לבדוק מספר השערות ולערוך תחזית .

איסוף הנתונים:

החלק הזה הוא טכני בעיקרו, ולכן הוא כתוב בפירוט רב.

 1. נתחיל מהנתונים לגבי הנכס חסר הסיכון, במקרה זה מלווה קצר מועד )מק”מ( של בנק ישראל לשלושה חודשים .

הנתונים נמצאים באתר בנק ישראל. היכנסו ל”סטטיסטיקה” ואז ל”מאגר הסדרות”. הסדרה שאותה אנו רוצים היא

“תשואת מק”מ ל-3 חודשים ברוטו”  בתדירות יומית. נבחר בנתונים בין התאריכים 2006/12/31 ל-

31/12/2016 ונוריד את הנתונים כקובץ אקסל. פתחו את הקובץ. נמחק את כל שורות הכותרת, וניתן לעמודות את השמות date ו-makam. כאן ובשלבים הבאים, חשוב שלא יישארו מלים בעברית בקובץ, כי סטטה לא תדע מה לעשות איתן. נייבא את הקובץ אל תוך סטטה )תפריט File, פקודת Import( ונשמור אותו כקובץ dta בשם makam_data. מכיוון שהתשואות בקובץ הן תשואות שנתיות, עלינו ליצור משתנה חדש בשם makam_return,

שאותו ניצור על ידי חלוקת התשואות השנתיות ב-365.

 

הכנת עבודות אקדמיות – יסודות הניהול – המרכז האקדמי פרס

 1. זהה/י שני סקטורים בסביבה הארגונית של חברת פובליסיס, תאר/י אותם ונתח/י את רמת אי הודאות בסקטורים אלו באמצעות שימוש במודל של דנקן (30 נקודות).

מכשול אפשרי שפובליסיס ואומניקום צפויים להתמודד עימו הוא הרגולציה שמפקחת על התחרות במשק, בשווקים בהן היא פועלת. החיבור ביניהן אמור להניב רכש מדיה בהיקף של 100 מיליארד דולר בשנה, או במילים אחרות נתח של 20% מהפרסום העולמי.

 

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב שוק ההון בישראל הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות