שיווק בינלאומי – אוניברסיטת בן גוריון בנגב – סמינריון בכלכלה

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס שיווק בינלאומי אשר נלמד ב אוניברסיטת בן גוריון בנגב על ידי ענבל אלוני אופיר. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

בחרו חברה ישראלית ,בעלת פעילות קיימת מחוץ לישראל ,עליה תבצעו את הניתוח.

 

סמינריון בחינוך – מתודולוגיה של הוראת הספרות – האוניברסיטה הפתוחה

לטענתנו, ההוראה כפרופסיה והמורה כפרופסיונלי ייחודיים בכך שמרכיב האישיות ומרכיב הידע אינם מייצגים ניגוד דיכוטומי, כי אם שני מוקדים שווי ערך בחשיבותם, המשולבים זה בזה בצורה משלימה. טענה זו אינה שכיחה בשיח הציבורי ובמחקר העוסק בהוראה כפרופסיה. ההוראה, בדומה לפרופסיות הקלאסיות, מאופיינת במתן שירות איכותי לתועלת הציבור, אולם היא שונה מהן בהדגישה אלמנט חשוב של מעורבות ומחויבות אישית ושל דגש בגישה אינדיבידואלית לכל תלמיד. בשונה מהפרופסיות הקלאסיות, המדגישות קוד התנהגותי של אובייקטיביות ושל ניטרליות וביצוע תפקיד בדרך א -פרסונלית, אישיות המורה ויחסו האמפתי לתלמידיו, לדעת הסטודנטים, הם חלק מרכזי וייחודי בדמותו כפרופסיונלי.

מן הראוי לבחון כיצד נתפסת דמותו של המורה האידיאלי בעיני הסטודנטים להוראה לא רק על פי התכונות שהם מייחסים לו ומבליטים בדמותו, אלא גם על פי התכונות שהן שוליות בדיוקנו או נעדרות ממנו לחלוטין. אלה הן תכונות הקשורות בסטנדרטים מאתגרים של תפקיד המורה בתחום ההשכלה הרחבה והערכים החברתיים. הסטודנט להוראה אינו רואה במורה האידיאלי איש תרבות או מחברת, ואף אינו רואה בו מי שפועל בשם שליחות ציבורית . שלושה רכיבים אלה היו מרכזיים בדיוקנו של המורה בראשית החינוך העברי בישראל. הם הקנו למורה העברי יוקרה חברתית, ואובדנם היה מלווה באובדן יוקרה זו (אייזנשטדט, 1967).

 

סקירה תיאורטית – הנבואה המקראית – אוניברסיטת תל אביב

(ב) כיצד אפשר להסביר את מציאותן של היחידות הנבואיות זו לצד זו בספר ירמיה?

להסתמך על שני מפרשים ביקורתיים ולעמת ביניהם (ספרי פירוש של Holladay לעומת הופמן; או Lundbom לעומת Carroll), והמאמר, רום-שילוני, ״התורה בספר ירמיה …״; Covenant in Jeremiah).

 

גישות תיאורטיות למשפט – אוניברסיטת תל אביב

ה-American Law Institute) ALI ) מפרסם באופן שוטף ניירות עמדה, הצעות לתיקוני חקיקה, טיוטות חוקים וכדומה, על סמך מחקרים הנערכים על-ידי חוקרים וחוקרות במכון .המטרה של המכון היא ליצור גשר בין הידע המחקרי והאקדמי על המשפט לבין החקיקה, מערכת השיפוט והפרקטיקה המשפטית .מחוקקים/ות ,שופטים/ות ועורכי/ות דין פונים/ות ומפנים/ות לפרסומיו של המכון לעתים קרובות.

https://www.ali.org/aboutali :ניתן למצוא כאן ALI-מידע נוסף על ה

לסיכום, הכנת עבודות אקדמיות  ב שיווק בינלאומי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות