שיטות כמותיות וסטטיסטיקה ב’ – המכללה האקדמית עמק יזרעאל – סמינריון בכלכלה

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס שיטות כמותיות וסטטיסטיקה ב’ אשר נלמד ב המכללה האקדמית עמק יזרעאל על ידי ד”ר ירון אריאל. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת שיטות כמותיות וסטטיסטיקה ב' מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

  1. כתבו מבוא תיאורטי.

 

עבודה סמינריונית בחינוך – מתודולוגיה של הוראת הספרות – האוניברסיטה הפתוחה

כמו כן אין הסטודנט להוראה רואה את המורה האידיאלי כבעל אוריינטציה ביקורתית- חברתית (גובר, תשנ”ו; Feiman – Nemser, 1990). בנוסף חסרה בתיאור דמותו של המורה האידיאלי התייחסות למרכיב האתיקה בעבודת המורה, אף כי הסטודנטים הזכירו אלמנטים שונים של אתיקה מקצועית, כמו למשל הדרישה לאי אפליה וליחס רציני למקצוע.

הסטודנט להוראה אינו מתייחס כלל לתפיסה חינוכית כוללת ולאוריינטציה ערכית ברורה של המורה האידיאלי כחלק מדיוקנו. גישתו פרקטית ומדגישה יותר את מחויבות המורה ליחיד, לאינדיבידואל- הן בהבלטת מרכיב האישיות והן בהבלטת מרכיב הידע כחלק מגישה מקצועית -פרקטית.

גם התייחסותו המעשית לדמותו של המורה האידיאלי אינה שלמה. נעדר בה נושא המשמעת. אכיפת נורמות באמצעות תגמול וענישה היא מהנושאים המרכזיים שהמורה צריך לתת להם מענה פרקטי בעבודתו בשדה. הסטודנטים לא נתנו ביטוי ישיר לנושא זה (בשאלות הפתוחות) אלא בעקיפין באמצעות תכונת המורה כמנהיג  בנוסף נעדרת מהיגדי הסטודנטים גם התייחסות לרפלקציה כמאפיין של המורה הטוב. אף כי נדמה כי השימוש במונח כמו רפלקציה הוא מרכזי ביותר בשיח האקדמי- חינוכי ושגור על לשונם של מורי מורים, לא נעשה בו שימוש ולו בודד ויחיד בתיאור דמות המורה האידיאלי על ידי הסטודנט להוראה במחקרנו. ניתן להסביר עובדה זו בשני אופנים:

 

סמינריון במשפטים – גישות תיאורטיות למשפט – אוניברסיטת תל אביב

דוגמה נוספת למוסד שפועל לגיבוש ידע תיאורטי ומחקרי וליצירת גשר בין הידע הזה לבין החקיקה, מערכת https://www.lawcom.gov.uk/ :האנגלי Law Commissionהשיפוט והפרקטיקה המשפטית, הוא ה.

המשימה בעבודה זו היא להציע מודל למוסד מחקרי ישראלי שתפקידו יהיה לתרגם ידע תיאורטי על המשפט למדיניות משפטית אופרטיבית.

חלק ראשון: לגבש את המבנה של המוסד ואת דרך פעולתו:

  • מהי ההצדקה להקמת מוסד כזה בישראל ומהו ייעודו?
  • מהם התפקידים הנחוצים במוסד כזה ומהם המאפיינים של אלו שאמורים/ות למלא תפקידים אלו?
  • מהו המבנה המוסדי של מוסד כזה: איך הוא בנוי וכיצד הוא מתנהל? האם הוא חלק ממוסדות המשפט המדינתיים או שאמור להתנהל כארגון פרטי נפרד?
  • מהם התוצרים שהמוסד מספק?
  • מהו תהליך העבודה של גיבוש תוצרים אלו?

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום  ב שיטות כמותיות וסטטיסטיקה ב’ הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות