שיטות מחקר בחינוך מדעי – אוניברסיטת תל אביב – מאמרים אקדמיים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס שיטות מחקר בחינוך מדעי אשר נלמד ב אוניברסיטת תל אביב על ידי פרופ’ מיכל טבח. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

McClain, K. (2002). The object and the context: What our data are and where they come from. Journal of the Learning Science, 11(2&3), 163-185.

המאמר מציג נתונים ממחקר עיצוב. הוא אינו מחקרי –אינו מציג מחקר.

 

סקירה תיאורטית – דיני רווחה – אוניברסיטת תל-אביב

שינוי  התשתית – עקרון ההתאמה:

 • Robert Hale, Coercion and Distribution in a Supposedly Non-Coercive State, 38 Pol. Sci. Q. 470 (1923( 470-475.
 • חוק שיווי זכויות לאנשים עם מוגבלות , התשנ״ח – 1998
 • צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות  (21.9.2014)
 • תקנות שיווי זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות) תשס״ו – 2006.
 • בג״צ 6069/10 מחמלי נ׳ השב״ס (5.5.2014)
 • Guy Davidov & Guy Mundlak, Accommodation for All (or: ‘Don’t Ask What You Can Do for the Labour Market; Ask What the Labour Market Can Do for You’) Bulletin of Comparative Lשbour Law  (2016)

חלק שלישי: אחריות-

אחריות המדינה והליכי הפרטה

 • יצחק גלנור, “מדיניות ההפרטה – על מי נטל ההוכחה?” יצחק גלנור ואמיר פז-פוקס (עורכים) מדיניות ההפרטה בישראל (2013, טרם פורסם) עמ’ 1-7
 • יואב דותן וברק מדינה, חוקיות ההפרטה של שירותים ציבוריים, משפטים ל״ז 287 (תשס״ז)  [לקרוא עד חלק ד׳, לא כולל]
 • בג”ץ 2605/05 חטיבת זכויות האדם ואח’ נ’ שר האוצר ואח’ (19.11.2009).

הפרטה – חינוך:

 • חוק לימוד חובה התש”ט 1949
 • חוק חינוך ממלכתי התשי”ג-1953
 • נוגה דגן-בוזגלו, היבטים של הפרטה במערכת החינוך, מרכז אדוה (2010). קראו: 4-12, 23 (מסגרת שעוסקת ב”גמישות תעסוקתית” בלבד) ו-28.
 • בג”צ 4363/00 ועד פוריה עילית נ’ שר החינוך, פ”ד נו(4) 203 (2002) (2.5.2002)
 • בג”ץ 7426/08 טבקה משפט וצדק לעולי אתיופיה נ’ משרד החינוך ואח’ (31.8.10)
 • עמ”נ 12302-07-11 מדינת ישראל נ’ העמותה למען כנסיית מר ג’יריס – כפר יאסיף (18.10.11)

הפרטה – בריאות:

 • חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ״ד 1994
 • חוק זכויות החולה , התשנ״ו 1996
 • עת״מ 2724/07 עטרת אבות ואח׳ מדינת ישראל  (23.5.2011)
 • בג״צ 1083/07 הר״י נ׳ משרד הבריאות (24.5.2012)
 • בג״צ 8730/03 שירותי בריאות כללית נ׳ שר האוצר (21.6.2012)

 

סמינריון בכלכלה – סטיסטיקה – אוניברסיטת תל-אביב

 1. לבחור את המשתנה “מספר נפשות במשפחה” בלנות לוח סטטיסטי המציג את המשתנה ואת השכיחות שלו, עבור מדגם של עיר במרכז הארץ. (להוסיף את נתוני המשתנה ואת השכיחות). לאחר הבנייה לענות:

א. מהו המדגם ? להגדירו גם ע”פ גודל המדגם.

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב שיטות מחקר בחינוך מדעי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות