שיטות מחקר ב’ – המרכז האקדמי רופין – כתיבת עבודות אקדמיות בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס שיטות מחקר ב’ אשר נלמד ב המרכז האקדמי רופין על ידי ד”ר גלית אהרון. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

עבודה מסכמת

הנחיות להגשת העבודה:

א.         יש להגיש את התרגיל בתאריך הנקוב בסילבוס.

ב.         התרגילים יוגשו דרך מערכת המודל.

ג.          יש לעצב כותרות על פי כללי העיצוב בתדריך ה APA.

העבודה המסכמת מוגשת בפורמט של סמינריון (במידת האפשר) ועליה לכלול את כל הפרקים שהגשתם בעבר בנוסח הסופי שלהם לאחר תיקונים ואת התוספות המפורטות בדף זה.

מבנה העבודה יראה כך:

  1. עמוד שער: נושא העבודה, שם המרצה, שם השיעור אליו מגישים את העבודה, המוסד האקדמי, תאריך ההגשה, שמות (פרטי+משפחה) ותעודות זהות של המגישים, הקבוצה של התלמידים (השער- מופיע על עמוד נפרד).
  2. תוכן עניינים
  3. מבוא וסקירת ספרות: כתיבת המבוא על כל חלקיו בהתאם לנלמד ב”כתיבה מדעית” תוך שילוב חמישה מאמרים אקדמאיים. חלק זה יכלול את הרציונל של המחקר והשערות המחקר (עד 3 עמודים)

 

משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

  1. פיצויים בבית הדין לעבודה.

6.1.      פיצויי פיטורים.

6.2.      פיצויי עוגמת נפש.

6.3.      פיצויי התפטרות למפוטרים.

  1. ההצדקות לדיני העבודה.
  2. האם בית הדין לעבודה צריך לפעול מתוך מערכת שיפוטית נפרדת.

8.1.      הצדקות משפטיות וחברתיות לקיומו של בית הדין לעבודה.

8.2.      הפיקוח הראוי על בית הדין לעבודה.

  1. יחסי עובד מעביד.

9.1.      האם המבחנים ראויים?

9.2.      בחינת קטגוריות מיוחדות: פרילנסר, עצמאי, חבר קיבוץ, בעל מניות באגודה שיתופית.

  1. העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם.

 

סמינריון בכלכלה – מבוא לאקונומטריקה – המכללה האקדמית תל-חי

ג. משוואת היצע העבודה בודקת מהם הגורמים המשפיעים על החלטת הפרטים לעבוד .אמדו את משוואת היצע העבודה לכלל המדגם ,כאשר אתם משתמשים במשתנה עובד/לא עובד שיצרתם בסעיף א’ בתור המשתנה התלוי .

אמדו את המשוואה באמצעות מודל הסתברות ליניארי) LPM( וגם באמצעות לוג’יט .המשתנים המסבירים שתכללו ברגרסיה הם מגדר, גיל ,מצב משפחתי, מספר ילדים עד גיל 4, מספר ילדים בין 5 ל-14 שנים ,השכלה ,מחוז מגורים ,עולה/לא עולה, דת .הסבירו את התוצאות שקיבלתם: איזה משתנים הם בעלי השפעה מובהקת? האם ההשפעה שלהם היא בכיוון שלו הייתם מצפים?

ד. אילו אינטראקציות היית מצרף למודל? במלים אחרות, האם יש משתנים שהייתם מצפים כי השפעתם תהיה שונה עבור קבוצות שונות בתוך המדגם ?

ה. הוסיפו למודל לפחות אינטראקציה אחת עם מגדר ולפחות אינטראקציה אחת שאינה עם מגדר. הסבירו את ההיגיון שבאינטראקציות שהוספתם.

ו. השוו את טיב ההתאמה של שני המודלים שבהם השתמשתם,  LPM ולוג’יט, כאשר אתם משתמשים ברגרסיה שאמדתם בסעיף ה’. השתמשו בקריטריון של מספר תחזיות נכונות, כאשר הסתברות חזויה מעל 0.5 פירושה שלפי המודל הפרט יעבוד, והסתברות מתחת ל-0.5 פירושה שהוא לא יעבוד.

ז. האם המודל חוזה טוב באותה מידה מי יעבוד ומי לא יעבוד?

 

כתיבת עבודות בתשלום – יסודות הניהול – המרכז האקדמי פרס

  1. נתח/י את אפקטיביות חברת פובליסיס על פי אחת מהגישות המסורתיות למדידת אפקטיביות ארגונית ועל פי גישה מודרנית לאפקטיביות ארגונית. הסבר/י ( 20 נקודות).

תחת פובליסיס פועלות רשתות פרסום, מדיה ויח”צ מהמובילות בעולם, ביניהן: Publicis Worldwide, סאצ’י אנד סאצ’י, ליאו ברנט, זניט אופטימדיה ו-DigitasLBi. אומניקום כוללת בתוכה את רשת BBDO, TBWA ו-DDB . החברות אף מחזיקות בסוכנויות פרסום שפועלות בישראל. פובליסיס העולמית מחזיקה באופן מלא בקבוצת פובליסיס ישראל שכוללת את באומן בר ריבנאי, ליאו ברנט, פובליסיס, סופר פוש וחברת המדיה זניט. אומניקום מחזיקה במניות במשרדי הפרסום BBDO, יהושע TBWA ודרורי שלומי BBDO המחזיקות גם בחברת המדיה המשותפת TMF. משרד הפרסום זרמון DDB מייצג בישראל את רשת DDB העולמית שפועלת גם היא תחת אונמיקום.

הפועל היוצא של המיזוג בין אומניקום לפובליסיס עתיד להביא את החברה המשותפת לעמדה מסחרית משופרת מול רשתות הטלוויזיה והעיתונים בארה”ב ואירופה, ושאר השווקים בהן פועלות החברות. שילוב הכוחות וניהול התקציבים של המותגים הבולטים בעולם ישיג עבורן מחירי מדיה מופחתים וייטיב את מצבן מול הלקוחות הקיימים ומול לקוחות פוטנציאליים.

 

לסיכום, סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות ב שיטות מחקר ב’ הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות