שיטות מחקר – המרכז האקדמי רופין – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס שיטות מחקר אשר נלמד ב המרכז האקדמי רופין על ידי ד”ר גלית אהרון . במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

רקע תיאורטי ורציונאל המחקר:

1.) לצרף לתרגיל את הנוסח הסופי של שאלת המחקר, והשערות המחקר.

2.) ערכו חיפוש במאגרי המידע ומצאו חמישה מאמרים בעברית או באנגלית הקשורים לנושא המחקר.

3.) סקירת ספרות: לתמצת את המאמרים. כל מאמר יכלול מידע שקושר בין המאמר להשערות המחקר. לבצע תמצות תלוי מטרה כשהמטרה היא- להסביר את ההשערות, לתת להן רציונל מספרות קודמת.

 

סמינריון – ניתוח דוחות כספיים – המרכז האקדמי פרס

3.)  מנכ”ל החברה בקש ממך לשפר יחסים אילו– הצע 2 פתרונות.

2.) אנליסט שבדק את תוצאות החברה קבע שרמת המינוף בחברה הינה גבוהה ומאיימת על איתנותה הפיננסית. דון בטענת האנליסט.

3.) מנכל החברה פנה אליך לעניין מקורות מימון נוספים לחברה לבד מאילו המצויים בסעיף ההתחייבויות במאזן החברה. מה היית יכול להציע למנכ”ל? ציין האם מקורות המימון שהצעת יגדילו או יקטינו את רמת המינוף.

4.) הריבית במשק אמורה לעלות בתקופה הקרובה ב- 1.5% מהי השפעת הנתון הנ”ל על הדוח הכספי בשנה הקרובה?

5.) בעלי המניות של החברה עודכנו במכתב שנשלח אליהם מהחברה בדבר הדיבידנד שהוכרז עליו בשנת 2013. עקב טעות טכנית הושמט מהמכתב סכום הדיבידנד עליו הוכרז. בעלי המניות מבקשים ממך לעדכנם על סמך הנתונים הקיימים, מהו סכום הדיבידנד עליו הוכרז בשנת 2013?

 

כתיבת סמינריון בתשלום – שיטות התערבות בעבודה סוציאלית – המכללה האקדמית תל-חי

סעיפי העבודה: 1. סיכום ההערכה- תאר בקצרה את הפונה, הגדר את הבעיה שבמוקד ההתערבות ופרט את מטרות ההתערבות. הצג בצורה ממוקדת את המרכיבים של המצב הבעייתי עליהם הוחלט לעבוד יחד על מנת להביא לשינוי הרצוי.

  1. תיאור תהליך ההתערבות- א. מפה את תהליך ההתערבות מתחילת ההיכרות ועד לפרידה. יש לחלק את התהליך לקטעים כרונולוגיים ברי משמעות, להצביע על אבני דרך, צמתים, או נקודות מפנה שמציינים היבטים של התקדמות או עיכוב בתהליך ההתערבות.

ב. פרט כל קטע שתיארת לעיל בהסתכלות על התהליך מנקודות המבט הבאות:

(1) של הפונה

(2) של אנשים הקרובים לפונה

(3) של מערכות משיקות

(4) שלך

(5) של המדריך.

התייחס למשמעות ההבדלים בין חמש הגרסאות השונות להתקדמות או לעיכוב בתהליך ההתערבות.

 

מבוא למנהל ציבורי – האקדמית גליל מערבי

3.) על פי בלאו וסקוט, מהו סוג הארגון בו עובד מר אלדד קובלנץ- שירותי, עזרה הדדית, ציבורי או ארגון עיסקי?

4.) בחירת מנכ”ל זמני לרשות השידור, מהווה עבור השופט בדימוס עזרא קמא- מטרה רשמית, מגבילה, תפעולית או משימה מורכבת?

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב שיטות מחקר הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות