שילוב בעלי מוגבלויות בחברה הישראלית | עזרה בכתיבת עבודה בביטחון סוציאלי


השפעת מיקור חוץ על הצלחת חברות

אנשים עם מוגבלות בישראל 2009: מוגבלות והשתלבות בחיי החברה בישראל- מבט השוואתי רב שנתי, משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, כתבו אליהו בן משה, ליאורה רופמן וישראל הבר, 2010.

בג”ץ 7081/93 שחר בוצר נגד מועצה מקומית “מכבים – רעות”, פ”ד נ(1) 19, 26(להלן-בג”ץ שחר בוצר).

בג”ץ 3989/00 ארגון “בזכות” ואחרים נ’ שר התחבורה, האוצר וקואופרטיב דן

דו”ח מבקר המדינה 52 ב’, עמ’ 141.

דפוסי מעורבות חברתית בקרב אנשים עם וללא מוגבלות בישראל, רימרמן וארטן ברגמן, ביטחון סוציאלי מס’ 79, מרץ 2009, עמ’ 52.

היערכות הרשויות המקומיות ליישום פרק הנגישות בחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998, אורי טל, הכנסת, מרכז המחקר והמידע 2007.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות בישראל- האמנם שוויון זכויות?  אברמי,ש’ ורימרמן, א’, (2005). ביטחון סוציאלי, 68, 69-51

חקיקת זכויות נכים ויישומה בישראל- מגמות וכיוונים עתידיים, רימרמן וארטן ברגמן, ביטחון סוציאלי מספר 69, ספט’ 2005, ע”מ 11, 16, 21-22.

מדיניות כלפי אנשים עם נכויות: מחקיקה סוציאלית לחקיקת זכויות, א’ רימרמן, ש’ אברמי וט’ ארטן-ברגמן,  מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, 2007.

נגישות לאנשים עם מוגבלות בזירה העירונית, פרופ’ ארזה צ’רצ’מן וד”ר אבי רמות, עניין של גישה:כתב עת בנושא נגישות לאנשים עם צרכים מיוחדים, גיליון 6, נובמבר 2007, עמ’ 10.

.

שילוב בעלי מוגבלויות בחברה הישראלית | עזרה בכתיבת עבודה בביטחון סוציאלי
שילוב בעלי מוגבלויות בחברה הישראלית | עזרה בכתיבת עבודה בביטחון סוציאלי

 

Can I make a difference? Efficacy, employment, and disability. Political Schur,L., Shields, T. & Schriner, K. (2003).  Psychology, 24, 119-149

The power of the powerless: A study of the Israeli disability strike 1999-2000. Rimmerman, A. & Herr, S.S (2004),  Journal  of Disability Policy Studies, 15, 12-19

https://www.kalir.co.il/Articles-Hikukim/99.html

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/HukimUnehalim/HokHinuchMeyuhad/

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/1D4D28DF-80CA-43DC-83F1-6A4F72F88223/0/HokSivyon.doc

http://www.disabilityhistory.org/timeline_new.html#

  http://www.bizchut.org.il/heb/upload/.accsess/accessibilitynew.html

  http://www.aisrael.org/

  http://www.israel4all.com/hebrew

/http://www.scoop.co.il/scoop/article.html?id=1437

ארגון “בזכות”, www.bizchut.org.il

 

 

אנחנו כמובן נשמח לעזור בכל עבודה בה תבחרו!

 

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות