שינויים מנטליים התנהגותיים – אוניברסיטת חיפה – סקירה תיאורטית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס שינויים מנטליים התנהגותיים אשר נלמד ב אוניברסיטת חיפה. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

  1. טיפול לא תרופתי למטופל עם דיכאון.

סמינריון – תדריך מסייע לכתיבת עבודות – המרכז ללימודים אקדמיים

מצב בו קיבלנו אפקט והחלטנו בטעות להכלילו לאוכלוסייה נקרא טעות מסוג ראשון, או טעות α. אנו מוכנים לקבל מצב בו הסיכוי לטעות הוא לכל היותר 5%. כיצד נראה זאת? בפלטי ה SPSS ישנו הנתון הנמצא תחת הביטוי Sig.. כאשר ה Sig. קטן מ- 0.05, ניתן להכליל את הממצאים שהתקבלו לאוכלוסייה, כאשר הסיכוי לכך שנטעה קטן מ 5%. אנחנו נתייחס לשתי רמות של מובהקות: p<0.05 או p<0.01. להדגמה, ראו דיווח מילולי על מתאם פירסון לעיל.

כיוון הקשר– הבט זה מתייחס לשאלה, האם הקשר חיובי (קרוי גם ישר) או שלילי (קרוי גם הפוך). כלומר, ככל שערכי משתנה אחד עולים, האם ערכי המשתנה השני- עולים (ואז הקשר חיובי) או דווקא יורדים (ואז הקשר שלילי). ערכי מתאם פירסון, בו נערך השימוש הנפוץ ביותר, נעים בין (1-)- קשר שלילי מלא, ל (1)- קשר חיובי מלא. מתאם קרוב ל- 0 הוא מעיד על היעדר קשר.

עוצמת הקשר– ככל שהערך של מתאם פירסון קרוב יותר לקצוות (1- או 1+), כך עוצמת הקשר גבוהה. נהוג להבחין במדעי החברה בין שלוש רמות של קשר סטטיסטי (בערכים של ערך מוחלט של המתאם): קשר חלש- בין 0 ל 0.2; קשר בינוני- בין 0.2 ל 0.4; קשר חזק- בין 0.4 ל 1.

 

כתיבת עבודה אקדמית – בנייה ירוקה – דבורה כהן

– מקורות גזי החממה.

– מים: מקורות המים/ שימוש במים ממוחזרים/ חסכון במים שפירים/ טיהור מים אפורים.

– אקולוגיה: שימוש בבידוד טבעי/ תרומתם של גגות ירוקים על פני כדור הארץ/ משאבים/ יחסי גומלין של גורמים סביבתיים.

 

ניתוח פוליטי – המכללה האקדמית ספיר

קראו את מאמרה של דפנה ברק ארז [ברק- ארז דפנה, “גיוס בחורי ישיבות: מפשרה למחלוקת”, בתוך: הכהן דבורה וליסק משה [עורכים], צמתי הכרעות ופרשיות מפתח בישראל. באר שבע: מכון בן גוריון, 2010. (עמ’ 13- 39)]. דונו בסוגיה והציגו את התהליך על פי הקונטקסט הפוליטי.

 

ניהול והתנהגות ארגונית – האוניברסיטה הפתוחה

חשבו על 3 נושאים/ היבטים ששינוי כזה יכול להשפיע עליהם.

לסיכום, כתיבת עבודות לסטודנטים ב שינויים מנטליים התנהגותיים הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות