שינוי ארגוני – הקריה האקדמית אונו – כתיבת סמינריון בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס שינוי ארגוני אשר נלמד ב הקריה האקדמית אונו על ידי ד”ר קדח מואפק. במסגרת עבודות סמינריון אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר שינוי ארגוני - הקריה האקדמית אונו - כתיבת סמינריון בתשלוםהנלמד.

  1. שלבי ניהול התהליך על פי מודל קוטר (John Kotter)

(תרגום התיאוריה לשפה מעשית יישומית בהובלת שינוי).

  1. נקודות חולשה.

 

סמינריון – דיני חוזים – פרופ’ חנוך דגן

כחלק ממהלך של הרחבת הרשת, ולאחר מחקר שוק שגילה מחסור במרכולים הפתוחים 24 שעות ביממה באזור הדרום, החליטה אנה לפתוח סניף ראשון של הרשת בבאר שבע.

אנה איתרה מבנה מסחרי מתאים הפנוי להשכרה, בבעלותה של חברת “נכסי הדרום” בע”מ, שהיה ממוקם במרכז שכונת מגורים. לאחר משא ומתן נחתם חוזה בין הצדדים, בו הוסכם כי המבנה יושכר ל”אחי זול פה” למשך 5 שנים, וכי דמי השכירות יעמדו על 4,000 ש”ח לחודש, בתוספת 3% מרווחי הסניף לאותו חודש. עוד נקבע כי אם רווחי הסניף יעמדו על פחות מ- 15,000 ש”ח לחודש, “נכסי הדרום” תהיה רשאית להודיע ל”אחי זול פה” על סיום השכירות לפני תום התקופה הנקובה בחוזה, ובתנאי שההודעה תינתן זמן סביר מראש.

זמן קצר לאחר פתיחת הסניף החדש של “אחי זול פה” התברר כי אכן קיים ביקוש רב למרכולים מסוג זה בבאר שבע, והסניף נהנה מרווח של מעל ל- 20,000 ש”ח בחודש.

כשנתיים לאחר תחילת תקופת השכירות, רכשה “נכסי הדרום” שטח של חנות במרכז מסחרי חדש בבאר שבע, במרחק קילומטר מהסניף של “אחי זול פה”.

דונו בטענות אפשריות של אנה ו”נכסי הדרום”.

 

סמינריון במשפטים – משפט חוקתי – המרכז האקדמי פרס

לפי מאמרו של הנשיא אהרן ברק, “על תפקידי כשופט” ואת בג”ץ 7052/03 עדאלה.

 

מבוא לשיטות משפט – ד”ר שוקי פרידמן

  1. מהם הסיכויים למימוש התקוות שהקודיפיקציה האזרחית הישראלית תשנה את פני המשפט האזרחי בישראל שתלו בקודיפיקציה יוצריה?

א. מנחם מאוטנר, קודקס של המשפט המקובל, משפטים לו, עמ’ 199, הפרקים הבאים: מבוא, פרק א, פרק ג(1)(3)(4)(5) וסיכום.

 

משאבי אנוש במערכת החינוך – פרופ’ אורלי שפירא

א. קיראו: “שפירא-לשצ’ינסקי, א. (2017). אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית, פרדס” עמ’ 113-119 וציינו את הממדים המרכזים המאפיינים את התרבות האתית הבית ספרית בהקשר לניהול משאבי אנוש.

ה. הסבירו את הממצאים לאור המודל של הופסטד ובאמצעות האנציקלופדיה של טימס:

http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/encyclopedia/

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב שינוי ארגוני הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות