שינוי ופיתוח ארגוני – המרכז האקדמי פרס – עבודות אקדמיות בחינם

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס שינוי ופיתוח ארגוני אשר נלמד ב המרכז האקדמי פרס ע”י ד”ר עתליה תובל. במסגרת עבודות אקדמאיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

הנחיות כלליות:

מטרת העבודה להתנסות ביישום של מודל לשינוי אישי ככלי היכול לסייע ביצירת שינוי. במסגרת העבודה עלייך לבחור מודל ולבחון אותו מן ההיבט התיאורטי ומן ההיבט הפרקטי תוך התבוננות פנימית על מטרת שינוי אישית.

ההנחיות:

 1. חשוב/י על בעיה / אתגר/ שאיפה / מצב אותם היית רוצה לשנות/ להשיג, ותאר/י אותו/ה בפירוט. רקע, הקשר, תנאים וכו’.
 2. תאר/י מה ניסית לעשות עד כה בהקשר לבעיה/אתגר שבחרת, והסבירי מדוע לדעתך לא השגת את המטרות שלך.
 3. בחר/י מודל מתאים לשינוי . הסבר/י מדוע בחרת במודל זה, ותאר/י אותו בפירוט.

 

רכישת שפות בהיבטים לשוניים וקוגניטיביים – אוניברסיטת תל אביב

חלק ב’: בחירה עצמאית של מאמר להשוואה

 • בחרו אחד מן המאמרים שהוצגו באתר הקורס. אפשר ואף עדיף לבחור את המאמר שהצגתם שכן יש לכם היכרות מעמיקה איתו, אך לא חובה.
 • בחרו באופן עצמאי מאמר חדש שלא מופיע בחומרי הקורס. המאמר יכול להתייחס למאמר הראשון באופנים שונים: הוא יכול לייצג גישה ותפיסה מנוגדת מבחינה תיאורטית או מבחינת המחקר שהוא מציג. כלומר, יכול לסתור אותו או להתווכח איתו. הוא יכול גם להרחיב ולפתח מזווית אחרת את המאמר הראשון על ידי הצגת סקירה תיאורטית משלימה או באמצעות מחקר שתומך ומחזק בצורה שונה.

 

עבודה סמינריונית במשפטים – דיני עבודה – המכללה למנהל

חלק שלישי: דעה ביקורתית

בחלק זה יהיה עליכם להציג את דעתכם על פסק הדין, תוך הנמקה ותמיכת הדברים במקורות מתאימים.

רעיונות לביקורת (זוהי אך רשימה לצורך הדגמה ואין כל הכרח להיצמד אליה): האם בפסק הדין יש סטייה מהלכות קודמות? האם בפסק הדין יש יישום שגוי של ההלכות הקודמות? האם פסק הדין מעודד תופעה חברתית/תעסוקתית שנלמדה בקורס או מבקש להרתיע ממנה? האם יישום עתידי של פסק הדין על ידי השחקנים בשוק העבודה עלול להוביל לתופעה אחרת, חיובית או שלילית?

אם פסק הדין הנבחר הוא ערעור שנדון בפני בית הדין הארצי לעבודה, ניתן לדוגמה להתייחס ולנתח את ההכרעה של הערכאה הראשונה שדנה בתיק, בבית הדין האזורי לעבודה, ולדן בהבדל ביניהן.

 

ניהול קריירות בארגון – המרכז האקדמי פרס

להלן שאלות העבודה:

 1. כתבו רקע קצר על המרואיין/ת תארו את מסלול הקריירה של המרואיין/ת. פרטו התנסויות מקצועיות- תפקידים והעיסוקים אותם מילא וכן את האופן בו הגיע לעיסוקים אלו והגורמים החיצוניים והפנימיים לעזיבתם?
 2. איזה טיפוס אישיותו המרואיין שלכם על פי שאלון חמשת הגדולים Big 5 והאם בחירותיו בפועל תואמות את אישיותו?

 

יסודות ההוראה והלמידה – מתמטיקה – המכללה לחינוך האקדמית גורדון

 1. ‘עובדות ואלגוריתמים כתוצרים של הפעילות המתמטית של התלמידים עצמם’

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article69.pdf

 1. ‘שימוש באלגברה מוקדמת ככלי לקידום תלמידים בעלי יכולות שונות’

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article100heb.pdf

 1. ‘לקראת רהיטות חישובית בכפל וחילוק של מספרים רב-סיפרתיים’

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article49.pdf

 1. ‘התמודדות עם בעיות מילוליות’

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/translations/article93.pdf

 1. ‘חשיבה אינטואיטיבית של ילדים בפתרון בעיות יחס ופרופורציה’

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_2000/issue9/intuitive_thinking_orna_lavi_meyir.pdf

 1. ‘סימני התחלקות מורחבים’

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/mispar_chazak_beitberl/vol_19/Oksman.pdf

 1. ‘שגיאות הקשורות בסדר פעולות החשבון’

http://ymath.haifa.ac.il/images/stories/part3/teachers/articles/center/yabshova.pdf

 

לסיכום, הכנת עבודות אקדמיות ב שינוי ופיתוח ארגוני הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות