שירות בגישה אחרת | נדב גולדשמידט | עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא שירות בגישה אחרת אשר נלמד אצל ד״ר נדב גולדשמידט. במסגרת עבודות האקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

 

הניתוח של החברה צריך להיות מבוסס על עובדות ולא על הנחות או השערות שלכם. כלומר, כל מה שתכתבו בעבודה על החברה צריך להיות מלווה במראי מקום שמוכיחים את העובדות אודות הארגון. מראי מקום יכולים לכלול חומר פרסום של החברה, פרסומים בעיתונות או כתבי עת, אתרי אינטרנט או כל מקור מידע אחר.

 שירות בגישה אחרת  | נדב גולדשמידט | עבודות אקדמיות
שירות בגישה אחרת | נדב גולדשמידט | עבודות אקדמיות

למידה, הוראה והערכה – ורד רפאלי

כיצד תעריכו את הלמידה בשיעור זה? מדוע בחרתם בדרך הערכה זו? (בתשובתכם התייחסו לסוג ההערכה, לכלי ההערכה, לסוג הפריטים, לדרכי הבדיקה, לסוגיות של מהימנות ותוקף, וכן לשיקולי הבחירה שלכם באלה). (בין עמוד לעמוד וחצי)

הקף תשובה: 3 עמודים לכל היותר

תשובה טובה היא תשובה ש…:

כוללת התייחסות לשלושת הסעיפים (מטרות, הוראה, הערכה) ובכל סעיף – התייחסות לממדים הרלוונטים;

 

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

 

ניהול אסטרטגי – האוניברסיטה הפתוחה

ניהול שרשרת  הערך  VALUE CHAIN MANAGEMENT

אסטרטגיה בעסקים קטנים ובינוניים  SME

מאפיינים  אישיים /דמוגרפים והשפעתם  החלטות  אסטרטגיות ( תפיסת סיכון  , אינטליגנציה רגשית , מין  וכו )

הגוונה במוצרים /שווקים DIVERSIFICATION + PRODUCT / INTERNATIONAL

צמצום  הקף פעילות  DOWNSIZING

אסטרטגיה בינלאומית (סיבות  חדירה , בחירת מדינת יעד, תזמון חדירה, אופני חדירה) INTERNATIONAL STRATEGY

אסטרטגיה  גלובלית

סגנון מנהיגות  ואסטרטגיה /ביצועים  LEADERSHIP + STRATEGY

מבנה  ארגוני  ואסטרטגיה

מודלים  לתכנון וחיזוי אסטרטגי

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

 

 

ניהול קשרי לקוחות – המרכז ללימודים אקדמיים

 

מיפוי השירותים שנותן הארגון ללקוחותיו באמצעות מערכת ה- .(Call Center) CRM אפיון נקודות הממשק (האינטראקציות). בחינה באם מתקיימים תהליכים של כריית מידע.

אפיון הלקוחות (B2B או B2C): פילוחם לפי בסיסי פילוח, ומיקומם בפירמידת הלקוחות שלו כולל לקוחות מפתח-Key Accounts. בחינת הערך שהם מצפים לקבל.

פרוט מעמיק של הערך שנותן הארגון ללקוחותיו בהווה.

מידת הנאמנות של הלקוחות לארגון: שיעורי נטישה, הצטרפות, שימור ומאפייניהם. (הבחינה צריכה להיעשות ביחס ליעדי הארגון בתחומים אלו).

 

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

 

תקשורת כתרבות – 10532האוניברסיטה הפתוחה

ו.          הסבירו את מהות הבחירה (עיינו בפרק “הרחבת ההנחיות לכתיבת עבודת פרו”ס” כדי להבין מהי הדגימה המתבקשת).

ז.          נתחו את הטקסט התקשורתי שבחרתם. יש להתייחס לממדים המילוליים ולממדים הוויזואליים.

ח.         סיכום ודיון: הציגו את המשותף לטקסט שניתחתם, וקשרו את ממצאיכם לספרות שסקרתם בסעיפים א ו-ב.

ט.         צרפו רשימה ביבליוגרפית של הפריטים שאינם מתוך חומר הלימוד בקורס על פי כללי הציטוט המקובלים.

 

לסיכום, עבודות האקדמיות ב שירות בגישה אחרת הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות