תאוריות מודרניות במדעי החברה – המכללה האקדמית בית ברל – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס תאוריות מודרניות במדעי החברה אשר נלמד ב המכללה האקדמית בית ברל על ידי ד”ר יצחק שטרנברג. במסגרת עבודות סמינריוניות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

  1. א) בעקבות אייזנשטדט ובאומן: איזה הסברים ונימוקים ניתן להעלות כדי לטעון שהשואה הייתה בעיקרה תופעה מודרנית? במה, על פי ובעקבות שני ההוגים הללו, באו לידי ביטוי היבטים מודרניים של השואה?

 

סמינריון בחינוך – מתודולוגיה של הוראת הספרות – האוניברסיטה הפתוחה

תפיסה זו, שראשיתה בתנועה הפרוגרסיבית מייסודו של דיואי ובהלכי הרוח הרדיקליים של שנות השישים והשבעים במאה העשרים, באה לידי ביטוי כיום במערכת החינוך בכלל ובבתי ספר ייחודיים בפרט (ניסויים, פתוחים , דמוקרטיים), בגישת האכפתיות (Bosworth, 1995; Noddings, 1999) (ובדמות המורה האכפתי caring). אפשר גם לפרש את הבכורה, שייחסו הסטודנטים להוראה למרכיב האישיות בדמותו של המורה האידיאלי על פני מרכיב הידע , כביטוי לירידה במעמד , בחשיבות ובשליטה בידע של הסטודנטים עצמם . לטענה זו ניתן למצוא כיום ביטוי בוטה בישראל הן בוועדות שונות והן באמצעי התקשורת. היא מבטאת ייחוס חשיבות מרובה לידע הדיסציפלינרי האקדמי של המורים ושל המתכשרים להוראה ומנגד – הערכה נמוכה של המורים ושל המתכשרים להוראה כבעלי שליטה בידע זה.

התפיסה המייחסת חשיבות לידע המורה תואמת ממצאי מחקרים, שעל פיהם המורה הטוב בעיני תלמידים הוא זה ה”מלמד היטב” (הוליס, 1935, אצל פרידמן וקורנגולד,Blishen, 1969; Elkind, 1971; Musgrove & Tylor , 1969; Tylor , ; 1993 , 1962) בעל אוריינטציה טכנולוגית (תמיר, 1989) וגוונים מהאוריינטציה האקדמית. (Shulman, 1987) מרכיב הידע בדמותו של המורה האידיאלי כאיש מקצוע הוא המרכיב המרכזי בהגדרת ההוראה כפרופסיה ,הנתפסת כדיסציפלינה של ידע תאורטי, אקדמי, מדעי ויישומי . (Darling – Hammond, 1990; Freidson, 1994).

 

סקירה תיאורטית – הנבואה המקראית – אוניברסיטת תל אביב

  1. ירמיה לו מקובל על חוקרים רבים כפרק שעדותו חשובה ביותר באשר להתגבשות ספר ירמיה, בין שהפרק משקף מציאות היסטורית ובין שהוא סיפור פיקטיבי ומאוחר.

(א) הציגו את הנתונים– מה אפשר ללמוד מן הפרק על המהלך שבין הגדת הנבואה ועד להעלאתה על כתב בספר הנבואי?

(ב) עמתו בין שתי עמדות מנוגדות בענין זה (כגון ספרי הפירוש של Holladay לעומת הופמן), והציגו את השגותיו שלSchaper 2009 כנגד המערערים על העדות.

  1. כיצד מתייחסת היחידה ירמיה ג 6—11 אל קודמתה, ירמיה ג 1—5?

(א) הציגו את הזיקות הלשוניות והתוכניות בין היחידות; ציינו את ההבדלים ביניהן, ואת היחס של האחת לקודמתה.

לסיכום, כתיבת עבודות אקדמיות ב תאוריות מודרניות במדעי החברה הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות