תאוריות עכשיויות של צדק חברתי וכלכלי – האוניברסיטה הפתוחה – סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס תאוריות עכשיויות של צדק חברתי וכלכלי אשר נלמד ב האוניברסיטה הפתוחה. במסגרת הכנת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

1.) א. נתחו באיזו מידה החוק להסדרת פעולתם ורווחיהם של ארגוני התיווך בין האזרחים למוסד לבטוח לאומי, כפי שעולה מהצעת החוק של מיקי רוזנטל, היא צודקת ומוסרית מנקודת מבט ליברטריאנית? יישמו בתשובתכם את טיעוניהם והצדקותיהם העקרוניות של האייק ונוזיק (בנפרד) לסוגיה הנדונה תוך התייחסות למושגים הבאים: כלכלה מתוכננת, שוק חופשי ותחרותי, תפקיד המדינה, ערך החירות, וזכות הקניין.

ב. בהנחה שמחקר מקיף שיערך לאחר יישום החוק, ימצא כי הוא תרם להגדלת התועלת של מירב האזרחים, המשתקפת בשביעות רצון גבוהה יותר של האזרחים כלפי המוסד לבטוח לאומי וגידול במספר הקצבאות וערכן לזכאים, מה תהיה עמדתו של ג’ון הרסאני, היוצא מנקודת מבט תועלתנית, כלפי החוק המוצע? התייחסו בתשובתכם למושגים: “העדפות מיודעות”, “העדפות אקטואליות”, “פטרנליזם חיובי” ו”פטרנליזם שלילי”.

ג. כתבו התייחסות אחת לפחות תומכת, מערערת ומקשה לתשובת עמיתכם בסעיף א’ או ב .

2.) מה לדעתך תהיה עמדתו של ג’ון רולס, היוצא מגישת “צדק כהוגנות” כלפי מדיניות שר האוצר ,משה כחלון הפועל להגביל את שוק ההימורים החוקיים בישראל? התייחסו בתשובתכם הן לשאלת המבנה הבסיסי של החברה והן לשני עקרונות הצדק.

3.) א. נתחו באיזו מידה פסיקת בית המשפט העליון לערעורים היא מוסרית וצודקת מנקודת מבט תועלתנית על פי מיל? הבחינו בתשובתכם בין המושגים  “תועלתנות פעולה” ל “תועלתנות כלל”.

 

סמינריון – מוצרים, צריכה ,קיימות – המרכז הבינתחומי הרצליה

7.) ניתוח מחזור חיים של טלפונים חכמים: בשנים האחרונות גובר השימוש בטלפונים חכמים (סמארטפונים) לנתח את התופעה תאוריות עכשיויות של צדק חברתי וכלכליוהשפעותיה הסביבתיות- תוך התייחסות לסוגיות:

א. מהו היקף (התפתחות) השימוש בטלפונים חכמים בישראל?

ב. כיצד התפתחה המגמה לאורך השנים?

ג. מהם דפוסי השימוש בטלפנים חכמים בישראל- לעומת העולם המערבי?

ד. מהי ההשפעה של הייצור והשימוש בטלפונים חכמים על הסביבה? לנתח את תחומי ההשפעה העיקריים באמצעות גישת “ניתוח מחזור חיים” (LCA) לאורך שרשרת הערך של המוצר – החל מייצור חומרי הגלם, דרך חומרים נלווים בתהליך, ייצור, אריזה ,שינוע ,שיווק, שימוש, ועד סיום חיי המוצר.

ה. כיצד ניתן להפחית את האימפקט הסביבתי שיש לטלפונים חכמים? להציע 2 פתרונות (כאשר כל 1 מהם יתייחס לשלב אחר בשרשרת הערך).

8.) ניתוח השימוש ברכב פרטי בישראל בגישת “מעריסה לעריסה”: בשנים האחרונות חלה עלייה במספר הרכבים ה”עולים לכביש”. עליכם לנתח את התופעה והשפעותיה הסביבתיות, תוך התייחסות לסוגיות:

א. מהו היקף השימוש ברכבים פרטיים בישראל?

ב. כיצד התפתחה המגמה לאורך השנים?

ג. מהם דפוסי השימוש ברכב הפרטי בישראל לעומת העולם המערבי?

 

סקירה תיאורטית – תורת המיקום – האוניברסיטה הפתוחה

1.) מהם היתרונות והחסרונות הקיימים בריכוז כלכלי של חברות באזור מסויים בדגש על פארקי תעשייה. בתשובתך התייחס לכתבות הבאות (הלקוחות מ”גלובס”) ולפרק:

O’Sullivan, Arthur Urban Economies. 5th Edition New York: McGraw Hill-Irwin,

2003, Ch. 3, pp.39-61

לסיכום, כתיבת עבודות בתשלום ב תאוריות עכשיויות של צדק חברתי וכלכלי הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות