תדעה כוזבת – אוניברסיטת תל אביב – מאמרים אקדמיים

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס תדעה כוזבת אשר נלמד ב אוניברסיטת תל אביב על ידי ד”ר שלמה פישר. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

 1. מהו הטיעון המרכזי (במקרה של עבודה תיאורטית) או השערת המחקר (במקרה של מחקר אמפירי)?
 2. כיצד מבסס/ת המחבר/ת את הטיעון (התייחסות לספרות מחקרית ותיאורטית בנושא או מתודולוגיה במקרה של מחקר אמפירי)?
 3. מהי המסקנה התיאורטית או האמפירית של המחבר/ת?
 4. מהי תרומתה של העבודה הנדונה להבנת נושא הקורס ולהרחבת הפרספקטיבה התיאורטית (הנקודות החזקות, המועילות, המפרות וכד’ של העבודה)?
 5. מהן נקודות הביקורת התיאורטיות, המתודולוגיות ו/או הפוליטיות על העבודה?

 

כתיבת סמינריון בתשלום – עבודה סוציאלית קהילתית – אוניברסיטת חיפה

ג. להסבר מדוע התערבו(יו)ת זו/אלה מתאימה/ות ומה צפויות להיות תוצאותיה/ן?

ד. להתייחס לדרכים אפשריות לשיתוף ולהפעלת הלקוחות, לגיוס משאבים, להגדרת תוצאות השינוי ולתפקיד כעובד הקהילתי.

 

סקירה תיאורטית – דיני רווחה – אוניברסיטת תל-אביב

קצבאות וריבוד חברתי:  קצבאות נאמנות וקצבאות הנכות:

 • אייל פרידמן ומיכאל שלו, “תגמולי נאמנות”, ב: מדינה מפקירה משגיחיה: מדיניות חברתית בישראל 1985-2008 (כץ וצפדיה עורכים, 2010) 56-73.
 • חוק שיווי זכויות לאנשים עם מוגבלות (1998), חוק הביטוח הלאומי, פרקים ה (נפגעי תאונות עבודה), ו (נפגעי תאונות)
 • שגית מור, “לקראת רדיקליזציה של קצבת נכות כללית – כרוניקה של מאבק לשינוי חברתי”, ב: מימי איזנשטדט וגיא מונדלק (עורכים), העצמה במשפט (2007).
 • בג”צ 5304/02 ארגון נפגעי תאונות עבודה נ’ מדינת ישראל, (20.10.2004).
 • דבע נד/ 0-290 המל“ל—זינתי (8.3.1995)
 • ב”ל (חי’) 520/03 עופרה קיפרמן נ’ המוסד לביטוח לאומי (14.11.2006)

קצבאות מחליפות הכנסה – דמי אבטלה  והבטחת הכנסה:

 • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-1995, פרק ז’: ביטוח אבטלה
 • תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), התשל”ג-1972.
 • חוק פיצויי פיטורים, תשכ”ג-1963 סעיפים 6, 7, 8, 11.
 • חוק הבטחת הכנסה
 • דב”ע נג/ 4-91 ניסים חרמון – שירות התעסוקה, פד”ע כה 513
 • ע”ע 1171/04 סיוון אלימלך נ’ שירות התעסוקה (1.3.05)
 • עב (ב”ש) 5980/04 קבשנבסקי אסטלה – לשכת שירות התעסוקה (14.7.05)
 • בג”ץ 10662/04 סלאח חסן ואח’ נ’ המוסד לביטוח לאומי ואח’ (28.2.2012)

ביטוח – פנסיה:

 • לאה אחדות ואביה ספיבק “מערכת הפנסיה בישראל לאחר 15 שנות רפורמה” (מחקר מדיניות 8, מכון ון ליר, 2010 (עמודים 27-36 בלבד.
 • צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה (2011)
 • ס”ק (ארצי) 51/09 סאוט אל-עמל להגנת זכויות העובדים והמובטלים – שר התעשייה (3.1.2012)
 • עדי ברנדר “השנה הראשונה להפעלת הסדר פנסיית חובה: הציות להסדר והשלכות פוטנציאליות על היצע העבודה” (בנק ישראל חטיבת המחקר, מאי 2011) http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/mehkar/papers/dp1105h.pdf
 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשס”ה – 2005, סעיף 16(ד)(3)

מיסוי – המקרה של הוצאות טיפול:

 • ע”א 4243/08 פקיד שומה גוש דן נ’ ורד פרי (28.10.2008)
 • פקודת מס הכנסה (תיקון מס’ 170) תשס”ט-2009 (תיקון מס’ 179) תשע”א-2011
 • צילי דגן, הוצאות הטיפול בילד בעקבות תיקון 170, מחקרי משפט כה (2009).
 • צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים במעונות יום ומשפחתונים), התשע”ג.

לסיכום, הכנת עבודות אקדמיות ב תדעה כוזבת הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות