תוחלת החיים בישראל ותחזית עתידית – התמורות הדמוגרפיות המשפיעות על הביטחון הסוציאלי של הקשיש בישראל

סמינריון בביטחון סוציאלי הוא אחד מהסמינריונים היותר מבוקשים בקרב תלמידי האוניבריסיטה הפתוחה במסלול של מדעי החברה, ניהול וכללי. העבודה היא בדרך כלל עבודה סמינריוניות עיונית, בלי סטטיססטיקה ודורשת ניתוח מאמרים זרים באנגלית וגם מאמרים בעברית על המצב בארץ. רוב העבודה למעשה היא סקירת ספרות . הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית.

אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות סמינריון ופרה סמינריון בביטחון סוציאלי על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לסקירת ספרות מתוך עבודה מלאה בנושא התמורות הדמוגרפיות המשפיעות על הביטחון הסוציאלי של הקשיש בישראל

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

פרק 2: תוחלת החיים בישראל ותחזית עתידית

במדינת ישראל, תוחלת החיים היא מהגבוהות בעולם, ומדורגת שלישית במדד זה, אחרי שווייץ ויפן, מבין מדינות ה-OECD (סולברג, 2013). כאמור זהו מדד המשקף תמותה נמוכה של תינוקות ועליה במספר שנות החיים. מאחר שתמותת תינוקות בישראל כבר נמוכה מזה שנים, הרי שהעלייה בתוחלת החיים נובעת בעיקר מן הצמצום בשיעור התמותה בקרב            קבוצות גיל מבוגרות יותר (ברודסקי, 1998). בדומה לשאר המדינות, גם כאן ניכרת עלייה באחוז הקשישים באוכלוסייה. נוסף על המשתנים שצוינו לעיל כאחראיים להזדקנות האוכלוסייה, הרי שבישראל קיימת באופן ספציפי השפעה של גל העלייה האחרון בשנות ה-90 של המאה הקודמת, שהיה מורכב ברובו מבני 65 ומעלה (שץ וקוזקוב, 1993) ותרם לממדי האוכלוסייה המבוגרת. לפי ברודסקי (1998), שיעור הגידול של האוכלוסייה הקשישה עומד על פי שניים מזה באוכלוסייה הכללית. אמנם, אוכלוסיית מדינת ישראל עדיין צעירה יחסית למדינות אחרות, אולם זהו מסווה לגידול האדיר במספר המוחלט של הקשישים ובהיקפו באוכלוסייה, בדמות שיעור ילודה גבוה יחסית (ברודסקי, 1998).  אחוז הזקנים בישראל נמוך מזה הקיים במדינות מפותחות כגון גרמניה ויפן (22 אחוז) ובאירופה בכלל בממוצע (17 אחוז) ונבע בעיקר מרמת הפריון הגבוהה בישראל , רמה זאת הולכת ומצטמצמת בשנים האחרונות בדומה לשאר המדינות המפותחות בשנים האחרונות (ברוקדייל, 2015). בסוף שנת 2014 מנתה אוכלוסיית הזקנים (גיל 65 ומעלה) בישראל כ- 900,000 נפש והיוותה 11 אחוז מכלל האוכלוסייה בישראל. גם הגיל הממוצע של אוכלוסיית הזקנים בארץ עולה. אחוז בני השמונים ומעלה מתוך אוכלוסיית הזקנים עלה מ 14 אחוז בשנת 1980 ל 26 אחוז בשנת 2014 וצפוי לעלות לכדי 34 אחוז עד לשנת 2035. (ברוקדייל, 2015). תחזית הלמ”ס מדברת על הגעה לאוכלוסייה של 1.66 מיליון נפש בשנת 2035 (הלמ”ס, 2013). פירוש נתונים אלו הינו כי אוכלוסיית הזקנים צפויה לגדול ב 84 אחוז במשך 21 השנים הבאות וקצב הגידול שלה צפוי להיות מהיר פי 2.3 מקצב הגידול באוכלוסייה הכללית בתקופה המקבילה.

התמורות הדמוגרפיות המשפיעות על הביטחון הסוציאלי של הקשיש בישראל
התמורות הדמוגרפיות המשפיעות על הביטחון הסוציאלי של הקשיש בישראל

על אלו ניתן ללמוד מתחזית הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , לפיה עליה באחוז הקשישים מגיל 65 ומעלה, וירידה באחוז הילדים עד גיל 14, בין השנים 2000 ל- 2025. על-פי מודל הסתברותי שאימצה הלמ”ס, עוד צפויה עליה בתוחלת החיים של הזכרים באוכלוסייה היהודית מ- 79.7 שנים בשנת 2008 ל-88.7 שנים בשנת 2055, ובשל הנקבות מ- 83.3 שנים ל-94.9 שנים, בהתאמה (הלמ”ס, 2013). מודל שחושב באו”ם על ישראל הראה ממצאים דומים. לפי התחזיות, בעתיד גיל מאה יהיה נפוץ (שם, שם).

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות