תוכן עניינים – התמורות הדמוגרפיות המשפיעות על הביטחון הסוציאלי של הקשיש בישראל

סמינריון בביטחון סוציאלי הוא אחד מהסמינריונים היותר מבוקשים בקרב תלמידי האוניבריסיטה הפתוחה במסלול של מדעי החברה, ניהול וכללי. העבודה היא בדרך כלל עבודה סמינריוניות עיונית, בלי סטטיססטיקה ודורשת ניתוח מאמרים זרים באנגלית וגם מאמרים בעברית על המצב בארץ. רוב העבודה למעשה היא סקירת ספרות . הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית.

אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות סמינריון ופרה סמינריון בביטחון סוציאלי על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לראשי פרקים, מבוא ושאלת מחקר מתוך עבודה מלאה בנושא התמורות הדמוגרפיות המשפיעות על הביטחון הסוציאלי של הקשיש בישראל

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

תוכן עניינים

תוכן
מבוא 3
פרק 1: שינויים דמוגרפיים בעולם המערבי במאה ה-21 5
פרק 2: תוחלת החיים בישראל ותחזית עתידית 7
פרק 3: המערכת הפנסיונית והתפתחותה בעולם ובישראל 8
פרק 4: השינויים הדמוגרפיים בישראל ביחס לשינויים בגיל הפרישה 9
פרק 5: הרפורמות במערכות הפנסיוניות 11
רפורמות במערכות הפנסיוניות במדינות המפותחות 11
רפורמות במערכות הפנסיוניות במדינת ישראל 12
פרק 6: השלכות השינויים הדמוגרפיים על הביטחון הסוציאלי של הקשישים בישראל 15
פרק 7: כיווני פעולה אפשריים 16
סיכום ומסקנות 20
ביבליוגרפיה: 22

התמורות הדמוגרפיות המשפיעות על הביטחון הסוציאלי של הקשיש בישראל
התמורות הדמוגרפיות המשפיעות על הביטחון הסוציאלי של הקשיש בישראל

מבוא

עבור רובנו, הארכה במספר שנות החיים היא בשורה מצוינת. אולם, ההארכה המתמשכת  בתוחלת החיים, לצד שינויים דמוגרפיים נוספים המסמנים מגמה ברורה בהתהוותם במאה ה-21, מעמידים בשורה זו בסימן שאלה בכל הנוגע לביטחון הסוציאלי של עתידנו ושל עתיד שכבת “הגיל השלישי” באוכלוסייה. המערכות הפנסיוניות צריכות להתאים את עצמם לשינויים אלו, שלפי כל התחזיות ילכו ויתגברו בתחזיות חוקרים ומומחים לשנים 2040-2050. (דורון וקורבר, 2016)

הגידול באוכלוסיית הקשישים, עקב ההארכה המתמדת בתוחלת החיים מסתמן כאחד האתגרים הגדולים ביותר העומדים בפני המדינות המפותחות והמתפתחות כאחד, חוסר האיזון האקטוארי במערכות הפנסיוניות, שינוי פני שוק העבודה והגדלה משמעותית של מרכיבי הוצאות רפואיות ותמיכות מסוגים שונים באוכלוסייה המבוגרת מעמידים אתגר גדול בפני הכלכלה המודרנית ונדרשים לשורת רפורמות לטיפול וויסות יחס ההוצאות מול ההכנסות לדור הבא. (אינס-קניג וסבטו, 2004).

עבודה זו סוקרת את השינויים הדמוגרפיים שעוברים על העולם בשנים האחרונות, ביניהם: עלייה בתוחלת החיים וירידה בשיעורי הילודה והפריון, שני גורמים המביאים להזדקנות כללית של האוכלוסייה ולהתמעטות בידיים עובדות. באופן ספציפי, דנה העבודה בשינויים הדמוגרפיים הללו בישראל, לצד תמורות משפיעות נוספות, כגון דור ה- Baby-boom  שלאחר המלחמות, וכן גל העולים של שנות ה-90 שכלל מבוגרים רבים.

בחלקה השני של העבודה נסקרת תוחלת החיים המותנה והשינויים בה בישראל בהשוואה למדינות מפותחות אחרות בעולם המערבי תוך דגש על השינויים בתוחלת החיים והגידול באחוז האוכלוסיות המבוגרות והסיבות לגידול זה.

בחלקה השלישי של העבודה ניתן מערך ההגדרות והמטרות של המערכת הפנסיונית ומטרותיה, מובאת סקירה של התפתחות המערכת הפנסיונית באירופה ובישראל תוך דגש על שינויים מרכזיים ותמורות  מתחיל  המאה העשרים ועד לשנות השמונים של המאה העשרים.

בחלקה הרביעי של העבודה נסקרים השינויים הדמוגרפיים בישראל ביחס לשינויים בגיל הפרישה תוך התמקדות על חלוקת הנטל ואי השוויון הקיימים בין האוכלוסייה בגיל לאחר פרישה והעמסת הנטל  על בני הגיל לפני פרישה. יוצג כיצד התפתח אי שוויון זה כתוצאה משינויים דמוגרפיים אלו.

בחלקה הבא של העבודה נסקרות הרפורמות בתחום הפנסיה בשלושים השנים האחרונות. תחילה נסקרות הרפורמות במספר מדינות מפותחות כגון בריטניה, שוויץ, גרמניה, ארצות הברית ולאחר מכן סקירת הרפורמות האחרונות במערכת הפנסיונית בישראל. סיכום פרק זה כולל את השוואת הרפורמות בין ישראל למדינות העולם תוך מתן דגש על הראייה הכוללת וההבדלים בין התוכניות מבחינת הגישה הממלכתית הכוללת בכל מדינה.

לאחר מכן נבחנים כיווני פעולה אפשריים ושינויים נדרשים במערכת הפנסיונית במדינת ישראל לצורך הגדלת הביטחון הכלכלי והפנסיוני של אוכלוסיית הקשישים בישראל, הורדת הנטל הכספי מעל מערכות הפנסיה והורדת הנטל מעל הדור הצעיר יותר שעדיין לא נמצא בגיל פרישה. הפרק מציג מספר דרכי פעולה לצמצום האיומים הפוטנציאליים בחובו של אתגר משמעותי זה של  מערכת הביטחון הסוציאלי, האמונה על רווחתם של קשישים והבטחת הפנסיה שלהם, כמו גם פעולות אחרות, הנוגעות לגורמים התורמים לשינוי במעגל העבודה. בפרק זה מוצגת גם התשובה לשאלת המחקר.

בחלקה האחרון של העבודה יובא סיכום של הממצאים מסקנות וכיוונים למחקרי המשך.

שאלת המחקר המבקשת מענה במאמר זה היא כיצד משפיעים השינויים הדמוגרפיים שחלו במדינת ישראל ובמיוחד נושא העלייה בתוחלת החיים, על הביטחון הסוציאלי של אוכלוסיית הקשישים במדינת בישראל?

משתנה תלוי: בטחון סוציאלי של קשישים במדינת ישראל.

משתנה בלתי תלוי: שינויים דמוגרפיים בעשורים האחרונים במדינת ישראל.

העבודה דנה בקשר הישיר בין שני המשתנים הללו, תוך עיון בספרות המחקרית הענפה בנושא, בייחוד בכל הנוגע לעולם קצבאות הזקנה וכספי והפנסיה.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות