תוכן עניינים ומבוא – דאעש מול חמאס – סמינריון עיוני

בסמינריון עיוני במדעי המדינה או יחב”ל נמצא בדרך כלל כמה פרקים תיאורטי אשר מהווים את סקירת ספרות . הכתיבה היא בהתאם לכללי הכתיבה במדעי החברה (APA) וצריכה להפנות למראי מקום של מאמרים בעברית ובאנגלית. אצלנו תוכלו למצוא תמיכה מלאה בעבודות במדעי המדינה או ביחבל על ידי צוות כותבים מצטיין במדעי החברה.

פה יש דוגמא יפה לחלק תוכן עניינים ומבוא מתוך עבודה מלאה בנושא דאעש מול חמאס

עבודה זו מפורסמת באתר לאחר שקיבלנו הסכמה של בעלי זכויות היוצרים בעבודה לעשות בה שימוש. העבודה לצורך התרשמות ולמידה בלבד. אין להסיק מהאמור כי עבודה זה נכתבה על ידי צוות האתר ובהחלט ייתכן שלא כך הדבר.

תוכן עניינים

מבוא 3
טרור: מושגי יסוד 4
הגדרה כללית לטרור 4
סיבות להתפתחות הטרור 4
סוגי טרור: לאומי, אידאולוגי, דתי 5
טרור על רקע דתי – הרחבה 6
דאעש 8
היסטוריה 8
מבנה 9
אידיאולוגיה 11
חמאס 11
היסטוריה 11
מבנה 13
אידיאולוגיה 14
השוואה בין דאעש לחמאס 15
מניעים ומטרות 15
הסתמכות על גורמים מדינתיים 15
נגד מי הם נאבקים 16
איך נתפסים על ידי העולם 16
עולם מערבי-נוצרי 16
עולם לא מערבי 17
אמצעים 18
היבטים צבאיים 18
היבטים כלכליים 19
היבטים חברתיים (חינוך והיבטים סוציו-אקונומיים) 20
היבטים תקשורתיים 20
דיון מסכם 21
מקורות 24

תמליל מפגש ראשון 1 קבוצת "האדומים" - שילוב טכנולוגיה בהוראות מתמטיקה
תוכן עניינים ומבוא – דאעש מול חמאס – סמינריון עיוני


24 ענבל פשוט רואים בציור: בסוף השנה הראשונה המפעל הכחול מצבו שהוא גורם של זיהום של 3, הצהוב של 6 והירוק של רק 1.
25 יוני מסכים.
26 ענבל והמפעל הכחול משיג את המפעל הצהוב כבר בשנה השנייה, כי רואים שבשנה השנייה הוא כבר יותר גדול.
27 יוני מסכים עוד פעם.
28 חוקר או. קיי. תעברו בבקשה לשאלה מספר 2.
29 ענבל צריך לבנות טבלה באקסל.
30 יוני אני אתחיל, עשיתי מיליון כאלה.
31 ענבל בסדר, אחר כך נתחלף?
32 יוני בסדר.
33 יוני מתיישב מול המחשב.
34 חוקר אל תשכחו לספר במילים שלכם מה אתם עושים על המחשב כל הזמן.
35 יוני אין בעיה. ענבל תקראי לי.
36 ענבל מה אני, המזכירה שלך?
37 יוני כן, תקראי לי. [צחוקים]
38 ענבל אז ככה, יש כאילו שלושה מפעלים. זה אומר שצריך לבנות טבלה של שלוש טורים.

מבוא

נושא הטרור אינו נושא חדש וקיים כבר מהתקופות הקדומות. לאחרונה בעידן המודרני תופש הטרור מקום גדל והולך ברב ההוויה הגלובאלית, ככלי להשגת אמצעים על ידי קיצוניים ופלגי שוליים בחברה ועל ידי מיעוטים מדוכאים במדינות שונות. הטרור מוגדר כהפעלת אלימות כנגד אזרחים לצורך השגת מטרות פוליטיות. קיימים מספר סוגים של טרור כגון הטרור המדיני, הטרור האידאולוגי והטרור הדתי.

העבודה סוקרת בחלקה הראשון את מושג הטרור והגדרותיו השונות כולל סיבות מרכזיות להתפתחות תנועות טרור והגורמים המרכזיים המעודדים צמיחה של ארגוני טרור.

בחלקה השני מובאת סקירה של שלושת סוגי הטרור המרכזיים: טרור מדיני, המופעל בדרך כלל על ידי קבוצות מיעוטים בתוך מדינה מהצורך לקבלת עצמאות, או על ידי המדינה כנגד המיעוטים החיים בתוכה. טרור אידאולוגי הנובע מאמונה באידאולוגיות קיצוניות וההכרה שלהשגתן נדרשים אמצעים אלימים (כמו למשל החלפת סוג שלטון במדינה). וטרור דתי המבוסס על אידאולוגיות דתיות ופנאטיות, כאשר ניתנת לאחר מכן הרחבה לנושא הטרור הדתי. מקורותיו, הסיבות לקיומו והגדרות מרכזיות לטבעו על ידי בחינת שלוש השערות יסוד בתחום.

בחלקה הבא של העבודה מוצגת השוואה בין שני ארגוני טרור סוניים קיצוניים: המדינה האסלאמית (דאעש), הנמצאת כיום בנסיגה והצטמצמות במלחמתה מול הקואליציה, וזאת לאחר שהטילה את אימתה על רוב העולם המוסלמי בחמש השנים האחרונות והגיעה לשיא כוחה והתפשטותה הפיזית בסוף שנת 2014  וארגון החמאס הפועל מרצועת עזה ונמצא בעימות כמעט מתמיד עם ישראל מאז עלייתו לשלטון והשתלטותו על הרצועה בשנת 2007. ההשוואה בין שני הארגונים  כוללת אידאולוגיה, מאפיינים מדיניים, כלכליים, צבאים וחברתיים, ותפישתם של ארגונים אלו בעיני מדינות מערביות בעולם ומדינות מוסלמיות.

בחלקה האחרון של העבודה מובא דיון בממצאים והצגת הדומה והשונה בין שני הארגונים לאור כל הפרמטרים שנסקרו בפרקים הקודמים.

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות