תורת המשחקים – ראציונאליות והתנהגות במשחקים | כתיבת עבודה אקדמית

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס ב תורת המשחקים – ראציונאליות והתנהגות במשחקים, אשר נלמד במכללה למנהל במסגרתו בוצעה עבודת עבודה אקדמית מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

להלן המטלה אותה נתבקשנו לבצע (מובהר בזאת שחברת WRITE2ME לא כתבה את ההנחיות העבודה. זכויות היוצרים שמורות ליוצר המסמך המקורי.)

עבודה מספר 2: כתיבת עבודה תיאורטית

הוראות:

* משימת הסיכום מחליפה את הבחינה הסופית בקורס. כל סטודנט נדרש לעבוד על התרגיל באופן עצמאי. התייעצות או החלפת חומרים אסורה לגמרי. נא לאזכר את החומרים שעליהם אתם מבססים תשובות באופן מסודר כדי למנוע חשד שווא להעתקה. כל סטודנט חייב לחתום על הצהרת האמון המצורפת ולהעלות לתיבה נפרדת בפורטל.

* המשימה כוללת 5 בעיות – הנכם מתבקשים לענות על כולן

* אנא נמקו תשובות באופן ברור ומדויק – ניסוחים לא מדויקים/לא ברורים יקנסו

* סיכומי ההרצאות בפורטל והספרים שנמסרו בסילבוס עשויים לסייע בפתרון, אבל תשובות או חלקי תשובות מועתקים מתמצית ההרצאות יפסלו.

* אין צורך להגיש תשובות ארוכות או מפורטות מדי, אולם התשובות חיבות להיות מנומקות וראויות. מסרים טלגרפיים לא מנומקים לא יקבלו את מלוא הניקוד.

* הגשת המשימה דרך פורטל המודול – ערן יפתח תיבת הגשה בימים הקרובים. אנא הגישו שני העתקים של התרגיל – word ו-pdf, כאשר שמות הקבצים יהיו זהים למספר הזהות שלכם. לדוגמא, סטודנט שמספר הזהות שלו 1023 יגיש קובץ 1023.doc וקובץ 1023.pdf. נא לרשום את מספר הזהות שוב בדף הפותח של התרגיל אבל להמנע מכתיבת שמות. העבודות יבדקו אנונימית.

בעיה 1: הפער בין פתרונות ראציונאליים לבין התנהגות שחקנים ב-“מציאות” – תורת המשחקים

אחד המוטיבים העיקריים בקורס הוא הפער בין תחזיות שווי משקל “ראציונאליות” לבין התנהגות של שחקנים בניסויי מעבדה. בסעיף זה הנך מתבקש/ת להציג שתי דוגמאות – מתוך אלה שנידונו במהלך הקורס – לפערים המתגלים בין הפתרון הראציונאלי להתנהגות בפועל כנ”ל. דוגמא אחת צריכה להיות “חיובית” במובן שהתנהגות הנבדקים בפועל משפרת את רווחתם (כספית או בתועלות) יחסית לתחזית של שווי משקל. הדוגמא האחרת תהיה “שלילית” במובן שהתנהגות הנבדקים במציאות גורמת להם הפסדים או מונעת מהם רווחים/תועלות שהיו יכולים להפיק בשווי משקל. בכל אחד מהמקרים, הצג בכמה שורות את המשחק שבחרת לסקור. הצג את תחזית שווי המשקל עבור המשחק והצג את תוצאות ניסויי המעבדה. הסבר בקצרה את הסיבות לפערים הניכרים שבין התנהגות הנבדקים בפועל לבין תחזיות שווי המשקל. (הדוגמאות יכולות להתייחס למשחקים סטטיים, דינמיים או משחקים חוזרים – על פי בחירתכם)

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

שאלה 2: משחק הנדל (centipede)  – תורת המשחקים

לצורך תרגיל זה תתבקש/י להשתמש במספר הזהות שלך.

הצג את מספר הזהות שוב בתחילת התשובה.

נסמן ב-X את הספרה המינימאלית שאיננה שווה לאפס וב-Y את הספרה המקסימאלית (לדוגמא – אם מספר הזהות שלך הוא 1023 הספרה המינימאלית היא 1 ואילו הספרה המקסימאלית היא 3)

2.1: בנה משחק נדל בן 2 שחקנים, 3 סיבובים – 6 שלבים (בדומה למשחקים שהוצגו בכיתה ובתמצית ההרצאה). אם שחקן 1 עוצר את המשחק מיד, בשלב הראשון, התשלומים הם 100,100. העברת המשחק לשחקן האחר, מגדילה את התשלום של השחקן שקיבל את זכות המשחק ב-5*Y אך מקטינה את התשלום לשחקן שהעביר את זכות המשחק ב-3*X. תאר את המשחק בעץ תוך הצגת התשלומים בכל אחד מ-7 קדקדי הסיום (בדומה למשחק המוצג בדפי ההרצאות – נניח שבמידה ושחקן 2 אינו עוצר בסיבוב האחרון, התשלומים זהים לאלו שהיו מתקבלים אם המשחק היה מתארך בשלב נוסף ושחקן 1 היה עוצר באותו שלב). אין חובה להדפיס את עץ המשחק. אפשר לצרף עותק כתב יד סרוק.

2.2: מהו שווי המשקל התת-משחק פרפקטי של המשחק שבנית בסעיף הקודם? מה הן –לעומת זאת – הציפיות ביחס להתנהגות נבדקים במעבדה?

2.3: נניח כעת שהיינו משנים את מבנה המשחק כך שהתשלום לשחקן שמקבל את זכות המשחק גדל ב-10*X ואילו התשלום לשחקן שהעביר את זכות המשחק קטן ב-6*X. מה תהיה לדעתך ההשפעה של שינוי התשלומים כנ”ל על התנהגות סטודנטים במעבדה? האם השינוי יביא להעמקת שיתוף הפעולה או הפחתת שיתוף הפעולה? (אין צורך להציג את המשחק המתוקן מחדש. ניתן להסתמך בתשובה על המאמרים שסקרנו ביחס לניסויים שבוצעו במשחק)

תורת המשחקים - ראציונאליות והתנהגות במשחקים
תורת המשחקים עושה לכם כאב בראש? התקשרו עכשיו למומחה!

בעיה 3: משחק האולטימאטום אל מול משחק הדיקטטור – תורת המשחקים

המשחקים נידונו בהרצאה על other regarding behavior. הבעיה מבוססת על תוצאות ניסויים בהם השתתפתם באתר של אריאל רובינשטיין. הבחירות של הסטודנטים בכיתה הנוכחית מסוכמות בעמודות משמאל אל מול התנהגות אלפי המשתתפים בניסויים קודמים- בעמודות מימין. לצורך התשובה אתם מתבקשים להעזר ב-5 קבצי ה-PDF שהורדנו מהאתר של רובינשטיין

3.1 תאר בקצרה את משחק האולטימטום המוצג בקובץ DG-proposer. ההשוואה בין התנהגות הסטודנטים אצלנו (משמאל) לבין התנהגות הנבדקים “מהעולם” (מימין) רומזת על אנוכיות חזקה יותר של תלמידי הקורס במכללה. הצג סטטיסטי או שניים המצביעים על שיעורי ה-“ראציונאליות” הגבוהים יותר בכיתה.

 

3.2 הקבצים DG-reciever1 ו-DG-reciever2  מתייחסים להתנהגות הסטודנטים (כאן ובכלל) בתפקיד ה-“ניצע”. תוכנית האתר של רובינשטיין מפנה כל משתתף, באופן אקראי, לאחד משני התנאים (הצעה של 5 מ-100 או הצעה של 10 מ-100). מה היא הבחירה של Receiver ראציונאלי במשחק ה-DG הנידון (כלומר, מהי בחירת הניצע בשווי משקל תת-משחק פרפקטי)? תאר בקצרה את ההתנהגות בפועל תוך השוואה בין שני התנאים. האם גם כאן הסטודנטים “שלנו” ראציונאלים יותר מאשר המדגם הכללי של המשתתפים בניסוי?

3.3 הקבצים DG1 ו- DG2מתיחסים, לסיום, לתוצאות ניסוי דומה במשחק הדיקטטור. הצג בשורה אחת את ההבדל בין משחק האולטימטום למשחק הדיקטטור. השווה בין תוצאות הניסויים עם משחק האולטימטום לבין תוצאות הניסויים עם משחק הדיקטטור. באומדן אצבע ניתן לטעון כי 12/40=30% מה-“נדיבות לכאורה” של המשתתפים במשחק האולטימטום נובעת מחשש אסטרטגי משריפת העוגה על ידי Receiver נקמני – הסבר. תאר בשתי שורות את ההבדל בין שתי הגרסאות של משחק הדיקטטור כפי שהוצגו למשתתפים (DG1 ו-DG2)– האם המניפולציה הביאה שינוי מובהק בבחירות של ה-“דיקטטורים”?

 

בעיה 4: מכרזי אינטרנט – תורת המשחקים

לצורך שאלה זו הינך מתבקש/ת לדגום מכרז מאתר המכרזים של Ebayhttp:// ebay.com .

מנוע החיפוש בראש הדף  (shop by category)יציע לך קטגוריות שונות של מוצרים ויפנה אותך למכרזים פעילים בסוג המוצר שבחרת

בחר/י מכרז שנותרו  שעות ספורות לסיומו וההיסטוריה שלו מכילה 6 הצעות מחיר לפחות (ההיסטוריה bidding history מקושרת מימין ל-current bid במרכז הדף לדוגמא 6 bids]]). חלק מהמכרזים משעממים יחסית, לאחרים יש היסטוריה מענינת יותר. בכל מקרה, אתם מתבקשים לבחור מכרז שיאפשר לכם למסור תוכן בתשובות לשאלות הבאות:

4/1. תאר בקצרה את הפריט הנמכר במכרז (אפשר לצרף תדפיס או למסור קישור לדף המכרז)

4/2. לחץ על הקישור לחשבון של המוכר. מה שם המוכר? בכמה מכרזים קודמים השתתף? האם המוכר מתמקד במוצרים מסוימים? האם המוכר מראה במקביל פעילות רכישה במכרזי Ebay? (דפדוף בקישורים יביא אתכם למסכים רלוונטים) מהו אחוז ה- positive feedback של המוכר? כמה כוכבים מתוך 5 מראה האתר לאותו מוכר ברמת ה- “shipping time”? על כמה חוות דעת מבוסס הדירוג האחרון?

4/3. האם לדעתך המכרז שבחרת קרוב יותר ל-private value auction או ל-common value auction? נמק

4/4. העתק את ה-bidding history כפי שמופיע בדף המכרז (במידה וה-bidding history מכיל יותר מ-10 רשומות. העתק את 10 הרשומות האחרונות). בחר את אחד הקונים הפוטנציאליים שהשתתפו במכרז אך נשר (ה-bidding history מתאר את שמות הקונים בצד הצעות המחיר). תן חסם עליון על ה-proxy bid שהגיש אותו קונה פוטנציאלי שנשר

4/5. במקרים רבים מופיעים חלק מהרוכשים הפוטנציאליים ב-bidding history מספר פעמים. כאשר bidder X מופיע ב-bidding history מספר פעמים, ברור שאותו שחקן שידרג את ה-proxy bid שלו עם התפתחות המכרז. כאשר מחיר המכרז עבר את ה- proxy bid הראשון שהגיש אותו שחקן,  השחקן הגיש proxy bid נוסף, גבוה יותר מן ה-proxy bid  הראשון. האם ה-bidding history שדגמת מכיל מקרים כאלה שבהם שחקנים מופיעים מספר פעמים לאורך היסטורית המשחק? האם שדרוג ה-proxy bid  לאורך המכרז מעידה בהכרח על “חוסר ראציונאליות” של השחקן? אם תשובתך שלילית, הצע 2 סיבות אפשריות להתנהגות כזו.

.4/6 כמה שעות נותרו לסיום המכרז שבחרת? האם קיימת התעוררות בנפח ההשתתפות לקראת סוף המכרז? האם נראה לך שמכרז מהטיפוס הנידון יראה פעילות ערה במיוחד/מתונה יחסית של “צליפות” לקראת סופו? האם היית ממליץ לרוכשים פוטנציאליים להשתמש בשירותי eSnipe! לצורך ההכרזה המאוחרת? נמק בקצרה

הצטרפות למועדון לקוחות Write2Me

שאלה 5: קללת המנצח (Winner’s curse) – תורת המשחקים

בדיון במכרזים לאורך הקורס הבחנו בין שני הנחות/מודלים שונים ביחס לשווי הפריט הנמכר במכרז לרוכשים הפוטנציאליים. במודל הראשון, הערכים הפרטיים בלתי תלויים. לדוגמא, ערך הפריט נקבע בשליפה אקראית מהתפלגות אחידה על פני האינטרוול [100,200]. כל שחקן יודע את ערך המוצר עבורו, אבל אינו יודע מהו הערך למשתתפים האחרים. במודל השני, לעומת זאת, קיים ערך משותף – common value לכל המשתתפים. לדוגמא, ערך קידוח הנפט או חבילת המניות שהחברות המשתתפות במכרז מתחרות עליו, אולם המשתתפים אינם יודעים מהו אותו ערך. כל משתתף מקבל סיגנל מידע ביחס לשווי הנסתר, כאשר הסיגנלים נשלפים (באופן בלתי תלוי, לכל משתתף) מהתפלגות סביב הערך האמיתי. שאלה זו מתייחסת לעדויות הניסוייות/אמפיריות ביחס לנטייה של נבדקים להציע הצעות מחיר מוגזמות במכרזים מטיפוס common value. הצעות המחיר המוגזמות מופיעות גם בניסויים שבהם הנבדקים משתתפים במכרזים כאלה באופן חוזר (repeated) – עד למצב של פשיטת רגל; כלומר, העלמות היתרה שקיבל הנבדק לצורך הגשת הצעות המחיר בגלל ההפסדים החוזרים שנגרמים לו מזכייה במחירי הפסד. הסטודנט/ית מתבקש לדון בקצרה בקללת המנצח: מה הן הסיבות לתופעה? מדוע – לעומת זאת – התופעה נדירה במכרזים שבהם המשתתפים יודעים את הערך הפרטי? מהי ההמלצה האסטרטגית הכללית למשתתפים במכרזים מטיפוס common value? (הדיון במכרזי common value בתמצית ההרצאות יסייע. אין צורך להרחיב מעבר לחומר שהוצג בכיתה/בדפי ההרצאות – אולם יש להציג את הדברים בצורה שמשקפת הבנה ולהמנע מהעתקת חומרים מהפורטל. סדר גודל של 3/4 עמוד עד עמוד)

 

לסיכום, עבודה אקדמית ב תורת המשחקים  היא  עבודה יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף לרקע מוקדם עם הנושא הספציפי של תורת המשחקים. .  WRITE2ME מביאה עימה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודה זו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צור קשר עוד היום לקבלת הצעת מחיר ולהתרשמות

[contact-form-7 id=”114″ title=”הצעת מחיר”]

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות