תורת המשפט סוגיות מתקדמות – אוניברסיטת חיפה – כתיבת סמינריון

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס תורת המשפט סוגיות מתקדמות אשר נלמד ב אוניברסיטת חיפה. במסגרת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

  1. זיקות בין נרטיב, אמת ומשפט.

סקירה תיאורטית – מבוא לייעוץ ארגוני – ד”ר אילן דיין

Marshall S.P & Van de Ven, A.H (Eds.). (2004) Handbook of Organizational Change and Innovation. Oxford, UK, New York, N.Y. : Oxford University Press McLean, G.N. (2006). Organization Development: Principles, Processes, Performance. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

Morgan, G. (2006). Images of Organization, London: Sage.

Rhodes, C. & Pullen, A., (2009). Organization Moral Responsibility, in: Clegg, S.R., &  Cooper,C.L., (eds.), Organizational Behavior, Vol. 2, Los Angeles: Sage, pp. 40-355.

Sehin, E. H. (1990). A General Philosophy of Helping: Process Consultation, Sloan Management Review, pp. 57-64.

אדיג’ס, י., (2000). ניהול הצמיחה והתחדשות הארגון. תל-אביב: סיפרית המרכז הישראלי לניהול, 25-174.

לוי, ע. (2000). ניהול שינוי ארגוני : גישות, שיטות ותהליכים. תל-אביב : צ’ריקובר, 45-50, 81-108. סמואל, א., (1995). ארגונים – מאפיינים, מבנים, תהליכים. )מהדורה שנייה(, חיפה: זמורה ביתן, 222-238. פוקס, ש., (1998), הפסיכולוגיה של ההתנגדות לשינוי. רמת-גן: הוצאת אוניברסיטת בר-אילן,  70-88, 239-262. קוטר, ג. (2003). להוביל שינוי. תל-אביב: הוצאת מטר, 41-141. נספח 1:

הכתבה יכולה לעסוק בסיפור ההקמה של ארגון ,לספר על המייסד ודרכו, על מצב הארגון, על שינוי שנעשה בו וכן הלאה.

רצוי שהכתבה תהיה ארוכה מספיק בכדי שיהיה לכם חומר ליאור והבנת הארגון. ניתן למצוא כתבות מסוג זה גם בעיתונות האלקטרונית (כמו: YNET, הארץ ,כלכליסט).

סמינריון – סדר דין-פלילי – הקריה האקדמית אונו

שלום חיפש מיד ברחבי החדר לראות האם צלחה משימתו של הפורץ, משראה שחסרים 15,000 אירו אותם שמר פרוספר באחד ממעיליו, פנה מיד למגירה וחיפש את האקדח של אביו. משנחה דעתו כי האקדח לא נגנב, הכניס אותו לכיס הפנימי של מעילו, תוף שהוא מסנן לעצמו: “שם הוא יהיה בטוח יותר”.

לאחר שחזר לחדרם המשותף וסיפר על קרות האירוע לחבריו, הציע מורדי לחבריו כי יתנקמו בפורץ במידת “שן תחת שן”.

משהסכימו כל הארבעה כי אכן נכון הדבר, החלו לתכנן כיצד יוציאו לפועל תכניתם זו.

שלום מסר כי אסור שהוריו ידעו על תכניתם ולשם כך אספו הארבעה סכום השווה ל-15,000 אירו, אותם הכניס שלום למעטפה והחזירה למגירה ממנה נעלמה.

לסיכום, עבודות אקדמיות בתשלום ב תורת המשפט סוגיות מתקדמות הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות