תחנות בתרבות המערב – אוניברסיטת תל אביב – כתיבת סמינריון בתשלום

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס תחנות בתרבות המערב אשר נלמד ב אוניברסיטת תל אביב על ידי ד”ר הנרי אונגר. במסגרת כתיבת עבודות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

1) השוואה– החיים יפים מול פארגו:

  • הציגו את הטענה המרכזית בכל סרט.

 

סמינריון בחינוך – מתודולוגיה של הוראת הספרות – האוניברסיטה הפתוחה

מהשוואה בין שתי הקבוצות עולה, כי הן לפרחי ההוראה והן למורים- הסטודנטים יש תפיסה זהה בנוגע לחשיבותן הרבה של תכונות האישיות של המורה האידיאלי. הרוב המוחלט של המרואיינים בשתי הקבוצות ציינו קטגוריית- על זו בהבלטה רבה (97% ו- 98%) בשתי הקבוצות הייתה התכונה “מורה אמפתי וקשוב” הבולטת ביותר באישיות המורה האידיאלי (94% בקרב המורים- הסטודנטים ו- 89% בקרב פרחי ההוראה). ההבדל העיקרי ביניהן בא לידי ביטוי במידת החשיבות השונה שהן ייחסו לקטגוריית- העל של מאפייני המורה כבעל ידע מקצועי. בעוד רוב המורים-הסטודנטים  (91%) ייחסו לקטגוריית הידע חשיבות רבה, דומה לזו שייחסו לתכונות האישיות של המורה האידיאלי, הרי ששני שלישים בלבד מקבוצת הסטודנטים פרחי ההוראה (67%) ייחסו לקטגוריה זו חשיבות רבה.

ט. תפיסת הסטודנטים להוראה את דמות עצמם כמורים: תפיסת הסטודנטים את תכונותיהם החזקות כמורים – גם המורים –הסטודנטים וגם הסטודנטים פרחי ההוראה ציינו את קטגוריית– העל של “אישיות המורה” כתחום התכונות החזק שלהם (98% – 97%). המוביל בחשיבותו לעומת קטגוריית-העל של “הידע המקצועי של המורה”. אחוז גבוה יותר מבין פרחי ההוראה ציינו את הידע כתכונה חזקה שלהם לעומת המורים (61% לעומת 41%) מבין תכונות האישיות מובילות תכונות חזקות דומות בקרב פרחי ההוראה והמורים.

 

סקירה תיאורטית – אמנות אפריקאית: מסורות יצירה – דיויד גוס

 Nii Quarcoopome, E, Self-Decoration and Religious Power in Dangme Culture, African Arts; Jul 1991; 24, 3; pp. 56– 65

  1. ציורי תחריטי הסלעים:

 Deacon, Janette. Southern African Rock-Art Sites, Published by the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), 2002

.Willet, Frank. African Art, Thames & Hudson, 2002. pp. 42 -61 *

 .Thackeray, J.F. New directions in the study of southern African rock art, African Arts; Jan 1993; 26, 1; pp. 74 – 75 *

9.יצירה אזורית:

Atwood, Roger. The Nok of Nigeria, A publication of the *

.Archaeological Institute of America, Volume 64 Number 4 July/August 2011

לסיכום, עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות ב תחנות בתרבות המערב הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות