תיקי השקעות – ד”ר חיים קידר-לוי – עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות

קורס נפוץ נוסף בו אנו מסייעים לסטודנטים הוא קורס תיקי השקעות אשר נלמד ע”י ד”ר חיים קידר-לוי. במסגרת הכנת עבודות אקדמיות אותם אנו מבצעים, נתקלנו גם בקורס זה. במסגרת הקורס יש לבצע מקצועית אשר דורשת מיומנות ובקיאות רבה בחומר הנלמד.

בחרו 10 נכסים היכולים להיות מניות, מדדים תעשייתיים או מדדים מדינתיים )S&P500, DAX, TA100, …( מאחד האתרים הפיננסיים .יש להוריד גם את נתוני המדד אליו שייכים הנכסים, ובתנאי שהמדד רחב מספיק ויכול לשמש חליף לתיק השוק. בכל מקרה יש להשתמש אך ורק בנתוני סגירה מתואמים (Adjusted Close). הנתונים צריכים להיות חודשיים, ולהתפרש על פני 48 חודשים לפחות .אם מצאתם נתוני שווי שוק לכל חודש, השתמשו בממוצע לכל נכס. אם לא, השתמשו בשווי השוק בחודש מסוים )ואחיד לכל הנכסים( בתקופת המדגם. באתרים האמריקאים נתון זה נקרא Market

.Capitalization

חשוב שכל הנתונים יתחילו ויסתיימו באותו תאריך. יש לבצע את ניתוח הנתונים על גיליון האקסל הנמצא באתר הקורס, תוך התאמת מימדי המטריצות הרלוונטיות ודריסת הנתונים הקיימים .

 

משפט פלילי – הקריה האקדמית אונו

דיני קניין

הנושאים הוצעו על-ידי ד”ר אמל ג’בארין

 1. על ההבחנה בין הזכות האובליגטורית לזכות הקניינית בפסיקה.
 2. הזכות האובליגטורית כנכס.
 3. חיות מחמד כנכס.
 4. איברים בגוף האדם החי כנכס.
 5. גוויית האדם כנכס.
 6. תוקפה של תניית שימור בעלות: הדין המצוי והרצוי.
 7. ביטול זיקת הנאה.
 8. זכות קדימה במיטלטלין ובמקרקעין.
 9. תקנת השוק במקרקעין.
 10. תקנת השוק במיטלטלין.
 11. משכון זכויות חוזיות.
 12. שעבוד צף על נכסי היחיד.
 13. שעבוד צף על נכסי החברה.
 14. זכות העיכבון.
 15. הערת אזהרה בעסקאות קומבינציה.
 16. השינוי בדיני הפקעות מקרקעין בפסיקה לאחר חוקי היסוד.
 17. מעמדה של זכות בן הזוג, בנכסים המשותפים, מכוח הלכת השיתוף.
 18. מעמדה של זכות בן הזוג מכוח חוק יחסי ממון בין בני הזוג.
 19. הגנת בן הזוג בנכס מקרקעין מול תביעת צד שלישי.
 20. קניין שביושר.

 

סמינריון בחינוך – כתיבה וקריאה מדעית – אוניברסיטת אריאל בשומרון

בחירת המאמרים הרלוונטיים לנושא

 • יש להתמקד בנושא שמעניין אתכם
 • יש לקחת בחשבון את המשתנים המרכזים בהם תרחיבו ולהביאם לידי ביטוי בכותרת.
 • יש לשים דגש על הרציונאל שמחבר בין שני המאמרים. לדוגמא: אם מאמר אחד עוסק בהשפעות על חשיבה סטריאוטיפית ומאמר אחר עוסק בדעות על מתנחלים, הקישור יכול להיות: מה משפיע על סטריאוטיפים על מתנחלים ?
 • בניית המבוא תעשה על פי מבנה שלושת או ארבעת הרקעים הפונקציונאליים שנלמדו בקורס. בסופו של פרק המבוא יוצגו: שאלת מחקר, השערת מחקר.
 • יש להקפיד על כתיבה בהתאם לכללי ה APA, יש להקפיד על כתיבה לוגית המייצגת סדר הגיוני תוך שמירה על מבנים תחביריים הולמים; על כתיבה רציפה המקשרת בין הפסקאות ויוצרת רצף רעיוני ולוגי ראוי.

תהליך

 1. בחרו נושא בהתאם להנחיות שנכתבו לעיל.
 2. חיפוש מקורות מתפתח.
 3. התחלת בניית פרק סקירת הספרות.
 4. גבשו את מבנהו של פרק סקירת הספרות הנובע מבידוד משתני הכותרת (משתנה/ים בלתי תלוי ותלוי) ומהבנת מיקומם של נושאי המשתנים בעולמות התוכן בהם מוצבים.
 5. חשוב לציין כי מאמרים לא מדעיים מ google או מכל מנוע חיפוש חופשי כמו גם מאמרי עיתונות לא יתקבלו במסגרת עבודה זו. בכל מקרה של ספק יש להתייעץ עם המרצה.
 6. בחרו ונסחו שאלת מחקר. זכרו!! שאלת המחקר אינה מנוסחת ככותרת העבודה.
 7. עבדו את המקורות: קראו קריאת עומק הקשרית המחלצת רעיונות וביחס לכותרות המשנה המהוות את מבנהו של פרק סקירת הספרות.

 

סמינריון במשפטים – משפט חוקתי – המכללה האקדמית ספיר

שאלה 2  (היקף מומלץ למענה – כחצי עמוד)

יהונתן קיבל רישיון עבודה כעיתונאי; לקראת קבלה לעבודה בעיתון “ישראל הלילה”, הוא נדרש לחתום על חוזה, אשר בו נקבע כי: “במקרה של סיום עבודה ב”ישראל הלילה”, העובד מתחייב בזאת שלא לעבוד בעיתון מתחרה למשך 12 חודשים, ושלא לעשות שימוש כלשהו בידע, במידע, בסודות מסחריים, ברשימת הלקוחות או במיומנות שצבר במהלך עבודתו ב”ישראל הלילה”.

יהונתן מבקש את חוות-דעתך המשפטית על חוקתיות סעיף זה.

 

לסיכום, סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות ב תיקי השקעות הן עבודות יישומית הדורשת עמידה בדרישות קפדניות של המרצה, בנוסף ליכולת ניתוח ספרות וידע אקדמי מתאים. Write2Me מביאה עמה את ארגז הכלים האקדמי המתאים להתמודדות עם עבודות אלו. הציונים טובים, הסטודנטים מרוצים, אז למה אתם מחכים?

צריכים עבודה אקדמית?

קבלו עבודה 100% מקורית, שנכתבה ע”י כותב מצטיין. החזר כספי מובטח

* בהשארת כתובת מייל הנך מאשר קבלת הודעות ודיוורים שונים מהאתר לרבות מבצעים, טיפים והצעות שיווקיות